Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ! ΟΙΚΟΙ
Συνάντηση με εκπροσώπους
επενδυτικών οίκων εχθές και σ
μερα στη Νέα Υόρκη και αύριο
Τετάρτη στη Βοστόνη, πραγμα
Tomo.εί ο υπουργός Οικονομι.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σορές μήνυμα πως οι Δήμοι θα
είναι απένανΤΙ σε κάθε προσπό
θεια της κυβέρνησης να διαλύσει
Για τη θεμελίωση ενός νέου παρογωγικού μοντέλου, στο οποίο ο
νέες τεχνολογίες θα αποτελούν βοσικό πυλώνα σάτυξης, avopépθηκε ο υπουργός ψηφιακής Παλι.
Τκής, Νίκος ΠαΤΤΙός,
Αυτοδιοίκηση και να φέρει
Χάος έστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕ.
! κών Ευκλείδης Τσακαλωτος
-Σελ 5
Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 . Αριθμός φύλλου 905 . 0,50 ευρώ
OIKONOMI4
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕ
Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΦΕΡΝΕΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ;
Εκλογές ΟκτώβΡιο 201 8
η τον Μάιο του2019,
TI OU
pHoynTou
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
λαμαι της ελληνικής οικονομίας
eeppoE ο πρόεδρος της MIG na.
ναρωτης Βουβάλας επίσημα ιοντα
«Η Eurobank δευρύνει την επιτυχημένη, μακροχρόνα, συνεργασία Της
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ.
ντας τη στρατηγκη
της για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρησεΜικρή άνοδος,
διστακτικοί οι επενδυτές
με πλάνα πώλησης της Vivartia, Είτε
λωσε ο δ.σ. Φωκίων
.Σελ. 8
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις
της εποχής, όπως η υπερθέρμανση
του πλανήτη και η ρύπανσητων θα.
λασσών, αναφέρθηκε η Executive
Director Εταιρικής Ετικονωνίας του
ομαου ΟΤΕ Ντέπη Tauea, εστιάζο.
"Προχωράμε με μεγάλα βήματα
προς το μέλλον. υιοθετώντας μια ixφορετική σχεδιαστική ταυτότητα»,
ανέφερε, ο αντιπρόεδρος και δο
της Πλαίσιο Κώστας Γεράρδος, maρουσιάζοντας στην Αγία napa Kan.
η νέα φιλοσοφία των καταστηματών της,αλυσίδας. Σελ.9
γική του Ουαου.
.Σελ.9
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr