Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνω μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Ιουλίου
Αριθ. Φύλλου 5569
Τιμή φύλ. : 0.15 €
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
Εντονη κινητικότητα
αλλά χαμηλά ο πήχης του Τμήματος
για τους λιγνίτες της ΔΕΗ
Μπαλαντέρ ο Τσέχοι που μιλάνε με όλους για πιθανή συμμαχία
Σελίδα 14
Ανασφάλιστα οχήματα:
Δύο σημαντικά έργα
της ΔΕΥΑΚ 5,76 εκατ. ευρώ
εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ
Τέλος
Σελίδα 12
η Περίοδος χάριτος
Βροχή Προστίμων αναμένεται
σε ooous συνεοζουν να δοατηρούν
αναοφάλιστο όχημα Κνδυνεύουν
με apapeon nn ακίδων και άδεια
κυκλοφ0piasraéEj μήνες αλλά και
Συνεδριάζει
η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Τρίτη 10 Ιουλίου 2018
με non φυλάκ!ons εάν το όχημα
εμπλακεί σε ατύχημα.
Σελίδα 18
Σελίδα 9]|
Κύπελλο Ελλάδος
με τις κυπελλούχους ΕΠΣ!
Auf ημένος
κίνδυνος
πυρκαγιάς
Σελίδα 24
Η χρονική περίοδος mu
διανύουμε θεωρείται επκίνδυνη για την εκδήλωση δασικών και
χορτολιβαδικών πυρκα.
γιών, κυρίως λόγω των
υψηλών θερμοκρασιών
που σε συνδυασμό με
του ισχυρούς ανέμους
και την μεγάλη ανάπτυξη
της βλάστησης, είναι δυνατόν να προκαλέσει
απρόβλεπτες και δυσμε
νείς επιπτώσεις στο κοι
νωνικό σύνολο με
καταστροφικές συνέ
πειες στην περιουσία
αλλά και την ζωή των πολιτών, καθώς και στο φυΟυγρός λαβύρινθος )
Εδώ και πολλές μέρες, μια σκιά αιωρείται από
πάνω μας. Ο,τι κι αν μας απασχολούσε στην καθη
μερινότητά μας, από την εργασία και τις πολιτικές
αψιμαχίες έως τον κλονισμό της διεθνούς τάξης
πραγμάτων, πολλοί αδυνατούσαμε να ξεχάσουμε
ότι στην άλλη άκρη της Γης, σε ένα οφιοειδές στή
λαιο κάτω από ένα βουνό της Ταϊλάνδης, μια
ομάδα 12 αγοριών και ο προπονητής τους κάθον.
ταν στο σκοτάδι, χιλιόμετρα μακριά από τη σωτη.
ρία, παγιδευμένοι από νερά του μουσώνα που
απειλούν να πλημμυρίσουν και το τελευταίο κατασικό περιβάλλον.
Φύγιό τους
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 11