Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΟ ΚΡΙΤΤΟΛΟΠΑ ΜΕΧΡΙ eEOPIA narNION
ΣΕ ΠΙΣΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ θΟΙΑΛΟΝΙΚΗ
Θρήνος για τον τραγικό χαμό 18χρονου
πρωταθληΤή κολύμβησης
Πρωτότυπα μαθήματα
για χαρισματικούς μαθητές
llpurritu μαθήματα κη μοναδικές μεθόδους διδασκαλίας απολαμβάνουν
400 μαθητός "ντές τις ημέρες mrq θεσοαίονίκη και την Αθήνα. ΣΕΑ 3
LEA 4
tUIIOS
ΛΕΠΤΑ
an A ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 10-7-2018 / ΑΡ. ΦΥ^AOY 7163 , ΕΤΟΣ 25. www.typosthes.gr
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ
ΤΙ ΑΕΕ ο e. ΠΑΠΠΑΣ
Αλλάζουν φώτα
στο άγαλμα
M. Αλεξάνδρου
Νομικές «πλάτεο
για ΤΟ Μακεδονία
ουλονίκη μετά την κυκλο?opin
Αυξημένη
ηόχληση από
τα κουνουπια
ΣΤΗ ΘΕΛΑ ΟΝΙΚΗ
«Κνητοποίηση» για
τα εμπορικά σήματα
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥΖΒΒΕΠΑ
Μαίνεται κόνΤΟ
δικηγορων
με αστυνομικούς
που ο ΣΒΒΕ trg1 διακηΡ€ίξει
από την αρχή, και trtompiin
λία για την voj κή κάλι νη στ
όποια ελληνική αιχείρηση θένία" για τις εμπορικές euro.
μίες, ανήκη αποκλειστικά και
μόνον στην Ελλάδα.. Με υντά
για να κατοχυρώσει 4LTopua
σήμα που περιέχει τον όρο
"Μακοδονία". ΣΕΛ 10
NOA ONAI TA KPITHPLA
δωρεάν από ΤΟ
δήμο Καλαμαριάς
ΣΕΛ 12
«Ναι» για υπουργείο
Βιομηχανίας και
Bopcioo Ελλάδας στη Θεσσαλονίκ -Ti temuas. ΣΕΑ 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα