Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

25oC, 12.00

28oC, 8.00 μ.μ.

25oC - Υγρασία 55%-84% - Άνεμοι: Δ 4 - ΒΔ 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:11 - Δύση ηλίου: 20:49

€0.80

ÕðÝñ ôïõ ÍÁÏÊ

Όταν επί Χούντας κατασκευαζόταν ο κυματοθραύστης στον ΝΑΟΚ, και μάλιστα δυο φορές, εφόσον
της πρώτης τα υλικά τα πήρε η θάλασσα (σ.σ. μάλλον έλειπε το τσιμέντο από το μπετόν κι ήταν περισσότερο άμμος!), κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την συνέχεια. Ιδιαιτέρως το εντυπωσιακό άλμα της Κέρκυρας στον τουριστικό ουρανό κι
άλλα τόσα άκυρα όνειρα και στέρφες ιδέες για την ανάδειξη του κόλπου της Γαρίτσας. Παρά ταύτα και για του λόγου το αληθές, προβλέφτηκε
κατά την παράδοση του έργου, η μελλοντική πιθανή συμβολή του στα έσοδα του Ομίλου ως χώρου ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών. 3 >>

Τρίτη 10 Ιουλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4683

ΛΑΜΠΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

ÌåôÜ 100 ÷ñüíéá ïé ÓÝñâïé
åðéóôñÝöïõí óôçí ÊÝñêõñá!


Ç ÔÝíéá ÑçãÜêïõ
ìÝëïò ôïõ Êåíôñéêïý
Áñ÷áéïëïãéêïý
Óõìâïõëßïõ (ÊÁÓ)

Öýôåøáí ëïõëïýäéá óôçí åßóïäï ôçò ÐåñéöÝñåéáò

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το νησί με το όχι και
τόσο καλόηχο, σερβικό «Κρφ» (δίχως έστω ένα φωνήεν), είναι ριζωμένο στην συνείδηση των άλλοτε
Γιουγκοσλάβων, Σέρβων ως ένα
εκ των λίκνων της σύγχρονης κρατικής τους υπόστασης. Αυτής που
κατ’ άλλους χρειάστηκε να ξεσπάσει ο α΄ παγκόσμιος πόλεμος για
να την αποκτήσουν.
Σελίδα 5>>

9976 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα, στο λιμάνι
Mein Schiff II: 08:00 - 19:00
ÅðéâÜôåò: 2.114
Seabourn Odyssey:
08:00 - 23:00 - ÅðéâÜôåò: 462
Marella Celebration:
09:00 - 17:00 ÅðéâÜôåò: 1.380
Costa Deliziosa: 09:00 - 14:00
ÅðéâÜôåò: 3.570
AIDABlu: 12:00 - 20:00
ÅðéâÜôåò: 2.450

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τα παιδιά του 2ου Καλοκαιρινού Αθλητικού Camp
που συνδιοργανώνουν ο Α.Σ. Ιωάννης Καποδίστριας και ο Κερκυραϊκός Γ.Σ. έδωσαν χρώμα και ζωή στον εξωτερικό χώρο της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Φύτεψαν πάνω από 100 άνθη στα
2 παρτέρια του χώρου ομορφαίνοντας την είσοδο της Περιφέρειας. Μέχρι και την λήξη του Camp τα παιδιά θα υιοθετήσουν

τα λουλούδια αυτά και θα τα φροντίζουν ποτίζοντας τα καθημερινά. Το Camp θέλει να ευχαριστήσει το Φυτώριο του Δήμου
που παραχώρησε τα λουλούδια για την δράση αυτή. Τον Δήμο
που ανταποκρίθηκε για τον καθαρισμό του χώρου πριν το φύτεμα και την Περιφέρεια Ι.Ν. για την άδεια να πραγματοποιηθεί
αυτό το υπαίθριο εργαστήρι κηπουρικής.

Åðåéóüäéá êáé ðñïóáãùãÝò ìåôÜ áðü
åéñçíéêü óõëëáëçôÞñéï óôç Ëåõêßììç 7 >>
Ôï ôåëåõôáßï
áíôßï óôïí
×Üñç Êáôóïýëç 3 >>

Νέος θρίαμβος για την Παιδική Χορωδία στη Βιέννη

9 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα