Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ. ΦΥΑΛΟΥ 9563 . TOI 340 . TIMH 1.5 Ευρώ . ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΌΥΑΙΟΥ 2018
ΣΤΟ EUROGROUP ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Εκτός νηΠέδου
όσοι κάνουν
επεισόδια
Σελ.7
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Bo ec κα
Τις τελευτα ες πνελιές βάζουν κυβ€ρνηση και θεσμα στο κείμενο του
προγράμματος α ημένης criarrrcia Enhanced Surveillance στο on io
θα υπαχθεί η χώρα μετά τις 20 Αυγουστου. Πρόκειτα Υια ένα κειμενο
πλαίσιο το οπο(ο θα συζητηθε, στο Eurogroup της επόμενης Πέμπτης 12
Το κείμενο αυτό ενου ματωνεί 20 βαοκές μεταμν μνιακές δεσμεύ
σε r , m οι rtep on σε συντά εις και αφορολόγητο η με ση
των κοκ νων δανείων η οαβαθμιση του ηλεκτρο κο ουσ
συλλογής των φόρων, αλλά και pr τρες ότι και ία μεταppue ιση δεν θα
α στροφεί χωρ ς την ey ριση Των τεσσάρων δανειστών ΕΕ, ΔΝΤ, ESM
και ε. ου εχεία θα δοθε στην δημοσιότητα από την Ευρωπακή
Eniponm.
yia in
ΜητρόΠολη
Tńvou
Προς έγκριση το επικαιροποιημένο
μνημόνιο με την Ελλάδα
Σελ. 2
ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΛ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Πέντε
Frongf0 ΗΠΑ-Κίνα
1 ιρεμιερα απο αυριο
με δωρεάν οικολογικές
τσαντες
των Δίμων
Σελ.3
Σελ 5