Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 -ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27081
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
ΚΛΙμακωνεται η ενταση των
ασμών μεταξύ Πεκίνου και
μερικη
αποκρατικοποίηση
η Πωηηση των
πολης και Φλώρινας
Και τα έξι υποψήφια σχήματα για
των αμερικανικων εισαγω
Μεγαλόπολης και Φλώρινας της ΔΕΗ
ριου, σε ανακοινωση μετα την
υδιαγω. L226353910
νισμού, στο πλαίσιο της οποίας θα κατα
τεθούν οι δεσμευτικές προσφο!ές, ανέφε
Qε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης,
ινιςοντας ωστοσο οτι η σχετικη α
πόφαση θα ληφθεί οριστικά και τυπικά
σήμε!α (σ.σ. Παράσχευή) από το ΔΣ
L1226353910
ας στις 07.01 ώρα Ελλάδας το
αναγκαστηκε να ανταπα
ας 34 δισ
λαμβανομένων αυτοκίνητων και
γροτικών προϊόντων, αντιμετω
της ΔΕΗ
ιο της εκδ
ικανοποιηση των
ΗΠΑ νια τη λύση
ονομασιας της
Ωστόσο, η τρίωρη χαθυ
00η καθυστέρηση
νο επιβεβαιώσει
ως αντίποινα προκάλεσε σύγχυση
«Αφού οι ΗΠΑ αθέμιτα αύξη
J5307019
σαν τους δα
σχύ τους δασμούς σε κάποια αμε
, δήλωσε ο εκπρόσω
ρικανικα προιοντα»
Κανγκ, σε τακτική ενημέρωση των δημο
σιογράφων
σαν στη διεκπεραίωση της εισαγωγής προ
Μερικές ώρες από την εκπνοή της
όεδρο των ΗΠΑ, Μάκ ΙΙενς, είχε ο
Ελληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσί
πρας, στο πλαισιο της οποιας ο αντιπρο
εδρος τον συνεχά!η για τη συμφωνία με
την πΓΔΜ για την επίλυση του ζητήμα
προθε
ιας της
τέρωθεν δασμούς στις εισαγωγές που
των αξίας
νο να χατ
ντ Τραμπ, όξυνε περαιτέρω
κλίμα, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ
μπορεί εντέλει να θέσουν στο στόχαστρό
34 δι
ρος, Ντόν
Ουάσινγχτον για
«μεγαλύ
ϊόντων από τις ΗΠΑ, σύμ
φωνα με
υπή!ξε ποτέ σε μια απότομη κλιμάχωση
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γρα
500 δισ. δολαρίων ή περίπου το συνολικό
πουργού, ο Αλέξης Τσίπρας ΣΕΝΑ 3
Ο «Κλεισθένης Ι» διαιρεί τη Β Αθηνών
Οι αυξημένες
τροπολογία στο νομοσχε
υπου07είου Εσωτ εουχών για το πρόγ!αμ.
μα «Κλεισθένης Ι» χατατέθηκε το σχέδιο
της χυβέοησης για την χατάτμηση των
εχλογιχών πεουρερειών Β' Αθήνας και
υπου γείου Εσωτερ ων για το χε γρ μ
Περτερ ο Πετρούπολης αιχα
έζαγωγες
α, Γ γρά
λης Ζογάφού Έλ
ε α ω ε
μειωσαν
είωσαν
ληνικού-Αργυρούπολης, Ζωγράφου. Η
λιούπολης, Καισαριανής, Καλλιθέας, Μο
το εμπορικο
έλλειμμα
3. Στη Β3 Εκλογική Περιφέρεια Νοτου Τομέα Αθηνών, όπου περιλαμβάνο
νται οι Δήμοι Αγίου Δημητρίου, Αλίμου
Νέας ΤΑΑ
έα αύξηση σε διψήφια ποσοστά
1ιρο nnματισμος στην ΕΕ Υια
παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές τ
θερινη ωρα
Μάιο εφέτος, με αποτέλεσμα, σε συνδυα
εριφέρεια Βό
της αξίας των εισαγωγών, να καταγQaνται οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής. Αμα
EuQωπαϊκή Επιτροπή αναχοίνωσε ότι ξεχινά δημόσια διαβούλευση, σχετικά με
ρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρα
την αλλαγή της ώρας δύο φορές τον χρόνο. Στόχος είναι να διαπιστώσει αν η χοινή
γνώμη στην Ευοώπη θέλει να διατηQηθεί ή να καταργηθεί η υποχρεωτική αλλαγή της
ισοζυγίου της χώρας κατά 15,8%. E
κλείου, Κηφισιάς, Λυκόβ
τέλος του α' πε
Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου
Χολαργού Πεντέλης Φιλαδέλφειας Χαλ
ώρας κάθε έξι μηνες
μπ00ικό έλλειμμα είναι μειωμένο κατά
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛ
ΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλα
κηδόνας, Φιλοθέης-Ψυχικού και Χαλαν
2. Στη B2 Εκλογική Περιφέρεια Δυτινται οι δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Α
Η αλλαγή αυτή έχει θεσμοθετηθεί από την ΕΕ, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβαλ
όμενη διάρκεια του φωτός της ημέρας και να αξιοποιείται καλύτερα η διαθέσιμη ηλιο
φάνεια. Οι πολίτες και φορείς καλούνται τώρα να εκφράσουν τις απογει
ρώνοντας έως τις 16 Αυγούστου ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που διατίθεται σε όλες
15,2%
υ περιλαμβάν
γλώσσες της ΕΕ (και στα ελληνικά)
Η διαβούλευση έρχεται σε συνέχεια Ψηφίσματος φέτος το Φε f0ουάριο α
σαγωγών-α
ναργύρων-Καματερού,
Αιγάλεω,
Ιλίου
πό το Ευρωπαϊκό Κουνοβούλιο, το οποίο αναφέρει ότι «είναι απαραίτητη η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα