Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
antena"
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΑΪΟΥ 2018
t Ιντής. Νικόλαος Καρα λάνος 1951-1974 18torqua-Εκδότία Σταορίδου . Στυλιανή
Περίοδος Β' (1974)*
Ap 9 Hau 6880-11.667 0,50 E
& ΤΟΤϊκές Κονότητες Δήμου Δράμας
Πώς κατανέμονται
1.333.800 ευρώ
ΜΙΑ ΕΚΠΟΑΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ KAb0000009
παράδειγμα και
θεματική Εβδομάδα
η Κωνστανmvi5ου Φωτεινή
Του Κολυμβητικού
000000 ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ς Κοινότητες
Ομίλου
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔ00H ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΑΟΝ
τηνΔ tipa
| 48χρονος Τραυμάπσε
με μαχαίρι ιδιοκτήτη
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στον κάμπο της Δρ μας
Μηχανοκίνητη πορεία Προβλήματα σημειώθηκαν φέμπαριστηκ
στις καλλιέργειες από Τις πλημμύρες
στο Οχυρό Νευροκοπίου
για προστασία από το έντομο Diabrotica
το Μακεδονικό
Αναστάτυση προκάλεσε το βράδυ της
Της Σουανος θεοδωρίδου
Μοχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας
κατά της uup ωνίας των Πρεστών, πρό.
μπαρ της apaiac, οοποίος
γολε μοti a 9 Ι
λί υ στις 8 το βρου.
Κατά 90%
λλαξε η σπορά καλαμποκιού το 2017 σε άλλες καλλιέργειες
καταστήματος
Σ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ημέρες, ο
καρός nou πλήττει την περοχή της Δρά.
μας και όχο μόνο, μετιςεντονες ApoXorm,
σεις και χαλαρΤτώσεις μετά από μια παρατε.
rquén ξηρασία, exa rpoolbou διάφορα προΣτην nepoO) του Νομού Δράος, το θετικό
tiva ότ, δεν έχουμε ιδιαίτερα έντονα rqopAΗ συγκέντρωση θα Ybes στην Ανά. ματα, όπως για παράδαΥμα στις βαμβακοκαλ
nAaon artevovn από το Δηματικό ΩδεΟ| λέργειες στη Ροδόπη. Στη Δράμα, κάποιες
Δρόμας, και θα ακολουθηθεί mopeia σε ζημές έχουν προκαλέσει χαλα ΟΤώσε, ενώ
κοτρκές οδούς της πόλης μας, ξεκινών. &atepo πρό Αημα αντιμετώπισαν στην πΕριοχ
mono: Ανάπλαση φλίππου, Βεργίνας του Οχυρού στο λεκανοπέδιου Κ Νευροκοπίου.
πλατεία Ελευθερίας, Benmou, Γού όπως κα μαχθυοκολλέργα πάνω
αρη, Αγαλμα Παύλου Μελά, Οδωσσως από τον Καλλίκαρπο.
Ταξιαρχία, Αγίας Βαρβάρας, Πατριάρχου
Διονυσίου, Εθνικής Αϊνης πλατεία
Ελευθερίας, Εθνικής ~ώνης 1ης Ιου.
αποτέλεσμα, ενώ μεσα tom0ε στο ση.
Ένας χρόνος λειτουργίας
Την μχανοκίνητη πορεία διοργανώνε
η Ομάδα Ενεργών Πολιτών N.
γιατη Μακεδονία, ενώ θα συμμετέχει και
386 ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά | ση
η μπ Τή
Α φπόος
αυσ o mod ίαςκαιπα για
για Μακεδονία, ενώ υμμετέρμα
apduaq, 48χρονος ημεδαπός, οε βάρος
Μοτολέσχ bpanc Το κάλεσμα.
ζητήματα επεξεργάστηκε το Γραφείο
τα τ καινακο ο
ουντ pr Ο- Στηριξης
των Δραμινών εκ Γερμανίας
Είδ τερα δράσης e
κό eos
ρίδας μας με τομέλοςτης Ομόδας BRD
Viv Πολιτών Ν. Δρόμος για τη
ως θαμόνος σε εξωτερικό χώρο καταστή.
ματος, στην πόλη της Δρυας, έπειτα
Ο υπεύθυνος του Γραφείου στη Δράμα,
κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος μιλάει στον «Π.Τ.»
ο, κ. Χρήστο Κυροιδή, μίλησε για το
υπο στον νότουμε
, Ερεοχ ον γκο των
Στο σημείο προοέτρεξαν άμεσα οι
αστυνομικοί, όπου εντόησαν κα ouvea.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
νητη πορεία και πάλι για να δομαρτυρη.
θούμε, με ατόν τον τρόηρώστε να Yic | cre0a1ος με τη ouepyaoia του
ΠΟ υσθήτό και να μπορόοουμενα περά. Συλλογου Hellenisiertas. Topo
σου με από πολλά σημεία της πόλης μας φείο αυτάεδώ και ένα χρόνο mpo
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ APAad41
Ο 42χρονος, μεταφέρθηκε στο Γενικό
του, ενώ κατασχεθημεένα μαχαίρ.Οσυλ.
Aba Πρωτοδκών Δραμας, ενώ την προ111
Οτάτος συγκέντρωσης θα είναη Ανά.
rn η σης 8 το απόγευμα. Αυτή τη φορά
αυλεξαμε να ylva η καθιερωμένη πλεον
σφέρα πληροφορίας Υύρω
από άσφαλιστιά και ουντα
ξιοδοτικά ζητήματα που αποεντελώς δωρεάν, πάντα σε
one υθείας επαφή με τις Yepμανικές ασφαλιστικές υπηροανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας
Μεταξύ άλλων, ο κ. Κυριακίδης, ανοφέρθηκε κ στην ομλία mu δοργανώνα
η Ομάδα Ενεργών Πολπών Ν. Δράμας σίες της Γερμανίας.
για τη Μακεδονία, με ομλητή τον Έλληνα
YVωστό στο ευοτερο
ατοος θα ανατύξε το θέμα: «Η επανά.
Τα εγκανο
πέρυσι. tyvov
moinon ζωγραφική, στρατηΥκή και Yeu- Οικονομικής Συνεργασίας
πολπκήκά),
και Αάττυξης της Γερμανίας
ΟκΓιώρ"ος
των δυο χορών
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
), κ. Νίκο Λυγερό, ο τεταμένου συμβούλου της
Καγκελαρίου της Γερμαίος κα. Μέρ.
κελγια θέματο της Ελληνογερμανικής
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΙΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. ΦίλιπποςΠ.Δεμιρόπουλος | οώρες
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ρωση ενός troug λεπ0up.
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δράμα
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
[email protected]
μερίδα μαςεπίΚΟΝύνησε με
δρο τον Hellenic Silverstar,
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός andytupa Τετάρτης
"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
παραοοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα