Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Σπαρταθλητής διασώστης
Διεθνής διάκριση
| στην Ταϊλάνδη, σελ.8
Ποιότητας για την εταιρεία
Sparta Gourmet» σελ.11
εμπειρία στο Λιμένι
Αν. Μάνης > σελ. 15
στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάΒΒατο 7 Ιουλίου 2018 | Έτος 221 | Αριθμός 5439 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Στάχτη 4ο στρέμματα
1 από φωτιά στα Νόμια
Αφιέρωμα στη λακωνική γιορτή Παραδοσιακών χορών που συμπλήρωσε 4 χρόνια «ζωής»
«θεράπνεια»: Με σεβασμό
στη χορευτική παράδοση
Υπό μερικό έλεγχο είχε τεθεί
μέχρι το μεσημέρι της Παροσκευής (67. n nupKand nou
ξέσπασε λίγο μετά τις 9.00 μμ
της Πέμπτης (57) σε απόκρη.
μνη Περιοχή Κοντά στα Νόμια
Μολάων, η φωτιά έκαφε 40
δασικής έκτασης, ενώ δεν
συμμετείχαν 17 οχήματα της
τερους από 50 ΠυροσΒέστες
της Σηάρτης της Καλαμάτας.
ημήμα του Μελναλάκ Οι
Αποκλειστική συνέντευξη της οργανωτικής επιτροπής στον «Λακωνικό Τύπο»
Προτικής με οριστε
Στην ιστορία Πέρασε η 4η
Γιορτή Παραδοσιακών Χορα
«Βεράπνεια 2018», nou διεen n με μεγάλη επιτυχια τη
Δευτέρα 25/6 στο Δημοτικό
Σχολείο Γ o o 0, Πολιτισ
κοί Σύλλογο Γκοριτσός, Σκού
ρος και Κεφαλά ένωσαν για μια
ακόμα φορά τις δυνάμεις τους.
χαρίζοντας στους ΠαρευρισκόΥραμμα περιλάμβανε χορούς χορευτικό τμήμα του Πολιτιστι. της Χορευτικής Ομάδας θερακαι τραγούδια από όλη την Ελ κού Συλλόγου Λαί «n n o με x ρούς της Μ κρός
λάδα, ηλαισιωμένα από οργή. Πρωτοπορεία» με τραγούδια. Ασίας
στρα na αδοσιακής μουσικ ς δρωμενα και χορούς από την Μετα άλλων Παρέστησαν η
tτρογούδι: Σταυρούλα Δαλιάνη. τελετουργία του Υάμου στη αντιπεριφερειάρχης
Bc λ τώργος Μαρινάκης κα Μεσσηνία και την Πελ η A5. Τ ανετέ ο δημαρχος
ρ ν . Αντ ης Καλι ρης λα vnao, 3 Τοτήμα ενηλίκων της ΣΠάρτης, Ευ. Βλιώτης, na τι
ούτο Ηλίας Κοηηκος Χορευτικής Ομάδας θεραπνών ηρόεδροςτουΝΠ Πολιτισμού &
κρουστά ΚώσταςΠουλτούρης με χορούς των Κυκλάδων 4 το Περιβάλλοντος, Χρ Μακρυσο
Κατά σει εμφάνισης Παρου χορευτικό τμήμα του Πολιτιστ- πουλου, ο αντιδήμαρχος. Ν
από υ
περικήγι την Πλήρη κατά
της φωτιάς και την
an0φυγή τυχόν αναζωπύρω.
σθεση
Χορευτικής Ομάδας θεραπνων
με χορούς της Ηπείρου, 2] το
Κοκκινόραχης«ο
Πάρνον» με χορούς της Φλαρινος5) το 2ο τμήμα ενηλίκων
Φλώρος και εκπρόσωηοι της
τοΠικης αυτοδιοίκησης
μέτωΠΟ της Πυρκαγιάς
Ι άγγιξε τα 200 μέτρα nepinou,
μάτη ήχους και χρώματα της
ελληνικής Παράδοσης. Τα Πρόσυνέχεια σελ.9
| μηλής έντασης αντιδήμαρχο
Βρέθηκε χασισοφυτεία
σε δάσος του Καστορειου
γιάς Βρέθηκαν από την πρώτη
στιγμή ισχυρές δυνάμεις
στρο θετικές νομο ης
συνδρομή με οχήματα και neΗ Αστυνομία συνέλαβε έναν 58χρονο Έλληνα
ζητήθηκε από κατόχους Buτιοφόρων και τρακτέρ της neριοχής να συνεισφέρουν στο
έργο κατάσβεσης.
Φυτεία κάνναβης οοτελού.
μενη on 21 δενδρύλλια εντοπίστηκε κοντά στο Καστόρι
Λακωνίας, στο πλαίσιο στοχευ.
μένων ενεργειών και δράσεων
για την καταΠολέμηση της καλ
λιέργειας δενδρυλλίον κάννα.
Βης και κατόΠιν κατάλληλης
αξιολόγησης και αξιοποίησης
στοιχείων. Ειδικότερα. η φυτεία Εντοπίσθηκε σε δασική Αστυνομίας
περιοχή στη θέση «Αγιος Για την υπόθεση αυτή συνε
Μάμας» Καστορείου, από λήφθη ένας 58χρονοςΈλληνας.
αστυνομικούς του Τμήματος το μεσημέρι της Πέμπτης 5/7
Ασφαλείας Σηάρτης και της στο Καστόρι. Σε Βάρος του
Ομάδας Πρόληψης και Κατα σχηματίσθηκε δικογραφία για
στολής Εγκληματικότητας Παράβαση των νομοθεσιών για
(ΟΛΚΕ) Λακωνίας με τη συν- τα ναρκωτικά, τα όηλα, τις φωδρομή της Υπηρεσίας Εναέ. τοβολίδες και τα ηυροτεχνίριων Μέσων της Ελληνικής ματα-συνέχεια σελ.7
Ελαφονησος,
το νησι της ιστοριας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα