Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27080
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ή 0,60 ΕΥΡΩ
spiegel: Η Ενιαδα
Ασφαλή τα ελληνικά ομόλογα
θα μπορούσε
Πρωτη φορα φετος να
επιτυχει τον ετησιο
στοχο των
101(ΟΤΙΚΟΠΟΙησεων
Και ακόμα πιο ασφαλή μετά τις 20 Αννούστου, δηλώνει ο Πρόεδρος του Eurogroup
τα έσοδα από τις ιδιωτικοπο
Ελλάδα ανήλθαν συνολικά σε 5,1 δισ
ρώ, ενώ η χώρα έπρεπε να εισπ!άξει δε
οαπλασια χQηματα, συμφωνα με τον στ
χο των 50 δισ. ευρώ, που είχε συμφωνηθεί
2015 στο πλαίσιο του τρίτου προγράμ
σω ότι η Ελλάδα έχει πετύχει σε δύο συ
συμφωνια του Eurogroup πουν α
πό δυο εβδομάδες για τα μετQα ελαφρι ν
σης του ελληνικού χρέους έχει μειώσει
νω από 4% που σημαινει οτι συγκλ
ταλικων
ετων ομοΛΟγων διαμορφωνεται στο
αντιδιαστολη
η απόδοση των
on a ρια το m
ετησιο κοστος
ε ένα χαμηλότερο επίπεδο πουτογενο
ων επεν υ ων
μοσιονομικού πλεονάσματος. Αν με ρω
των αντιστοιχων αμερικαν
πρόεδρος του Eurogroup. Μάριο Σεντέ
νο, σε συνέντευξή του στο CNBC. Εουτη
θείς, αν τα μέτ!α αυτά έχουν κάνει πιο α
σφαλή τα 10ετή ομόλογα αναφοράς του
ελληνιχού δημοσίου, 0 Σεντένο απάντη
έλεγα μι
τατε, αν αυτό
ναι απαιτητικό, ναι θα
υσκολο
ειρία του παρελθόντος, θα δε
ρες που έβγαιναν από προγράμματα να
κερδίζουν σταδιακά την εμπιστοσύνη
πε ο Σεντένο
διάρκεια των οικονομικών και πολιτικων
θάλασσας
προγράμματος», σημείωσε
θα τα χάνουν ακόμα πεQ1σσότερο μετά
εφαλής
οίθησή του ότι η Ελλάδα θα ε
ετιχη ταση στο ΧΑιμα της α
ευξης
20 Αυγ
πληρώσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις
της για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% τα
Το CNBC αναφέρει ότι η απόδοση των
ζας Barclays σε σημείωμά τους την Πέ
μπτη, σημειώνει το CNBC.
Κλίμα, που προβλέπε
τη συγκράτηση της αύξησης της θερμο
οφασίας μέχρι τους 20 C σε σχέση με τα
επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου
θα οδηγήσει σε άνοδο της στάθμης της
θάλασσας, με οδυνη!ές οικονομικές συ
περίπου 30 μονάδες βάσης μετά την προ
πόμενα 37 χοόνια
Θέλω απλά να θυμί
Die Welt: Συμφέρον και της Γερμανίας η
ατα οι αρ ρωση του εΑΛΙ νικου χρέους
Qευνα επιστημονων
2ος μαραθώνιος
καινοτομίας:
καινοτομες εφαρμο ες
Που κανουν τις ΠΟΛΕις
καηυτερες και τους
ΠΟΛΙτες ευτυχέστερους
άτος θα συνεχί
«Να ισχύσει η ίδια αναδιά!θρωση για
για την Ελλάδα είναι επίσης προς το
συμφέρον της Γερμανίας» γράφει στην
ηκαλύτερη εγγύηση ότι η Ελλάδα θα εξυ
τους χρεωμένους γερμανικούς Δήμους»
φορολογούμενοι θα συνεχίσουν να προ
τους γερμανικούς Δήμου
ς Μαχροοικονομιας και οιχονομιχων
στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερο
Φόρο τιμής στον ennnviKO nao Υια τις
νσιε τον α11 εδωσαν ο Σεντ ενο και ο
Με αυτή την απόφαση, η οποία ισοδυ
ση της Αθήνας θα μπορέσει να δοάσει και
ραίτητες μεταρρυθμίσεις και να αναλάβει
ναι επίσης σοστή προς το συμφέρον τη
τομες εφα0μογές που θα αλλά
ξουν την καθημε!ινότητα πόλεων και πολιτών στη νέα ψηφιακή εποχή ανέδειξε ο
πάλι προκειμένου να υ
ς μαραθώνι
όρο τιμής στον ελληνικό λαό για τις θυσίες του απέδωσαν ο πρόεδρος του
ντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕ
AE), που υποστήριξε η COSMOTE ως
την ιδιοκτησία τους. Μια απόφαση που ε
Eurogroup, Μάρω Σεντένο και ο επίτροπος Οιχονομικών, llueQ Μοσκοβισί.
ε χρόνο χαι χρήμα στην Ελλάδα και ότι ο
χώρες της ευρωζώνης δάνεισαν στην Ελλάδα 250 δισ. ευρώ όταν κανένας άλλος δεν ήταν
διατεθειμένος να το κάνει. Χαρακτήρισε πρωτόγνωρη αυτή την αλληλεγγύη σημειώνο
ντας ότι τώρα η Ελλάδα μπορεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της, με σωστά θεμέλια και
με ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ο πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η Ελλά
δα υιοθέτησε πάνω από 450 διορθωτικά μέτρα, σημειώνοντας ότι χρειάζεται υπομονή για
ερμανία
blockchain που καταπολεμά την γράφειο«Με το δημόσιο χρέος περίπου στο 180%
υ ΑΕΠ, η Ελλάδα αποθαρρύνει σήμερα
ολλους επενδυτές. Αλλά μόνο όταν οι εμία λύση γ
γειας κτηριων μεσω τεχνητης νοημοσύνης
κάδοι μ
να δημιου
θούν ν
κονομιχή ανάπτυξη,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα