Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Ιουλίου
Αριθ. Φύλλου 5567
Τιμή φύλ. : 0,15 €
Καθημερινή Eonμερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
ΔΕΗ: Με τηλεδιάσκεψη
το ΔΣ για τη short list
στις λιγνιτικές
Σελίδα 1
A. Ιωαννίδης: Ένταξη
δυο νέων έργων
Αποχέτευσης στο ΕΣΠΑ
για Δρέπανο και Χαραυγή
Αυξήθηκαν
Τα έσοδα από τα POS
Σελίδα 11
Η χρήση των POS
αύξησε την φορολογική
συμμόρφωση των Πολιτών
Αποφεύγουν
να τα χρησιμοποιουν
ορισμένο επαγγελματίε
Πραγματοποιήθηκε
συναντηση
για το Coal Platform
Σελίδα 12
στο Υπουργείο ΠΕΝ.J
χρεοκοπημένο
ποδόσφαιρο!
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας
Υποτροφίες
Σπουδών
Σελίδα 17
-Τι χρωστούν οι ομάδες
-Οι 29 ΠΑΕ με οφειλές €500 εκατ.
Σελίδα 24
με κοινωνικοοικονομικα
Αν ζούσαμε σε άλλη χώρα
θα ήμασταν όλοι καταθλιπτικοί/ |
κριτήρια
Εχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα από τα καλύτερακόπεδα-στον πλανήτη. Σε ένα σκηνικό που βοηθά να γλι
τώνουμε από βαριά κατάθλψη με όσα συμβαίνουν γύρω
μας. Και φτηνά..
Η Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, ανταποκρινόμενη στην πρωτοευτυχώς δεν απαιτούν περιουσίες για να τα απολαύσει|
κανείς.
βουλία
Προσφέρονται πλουσιοπάροχα στους κατοίκους au
της ευλογημένης χώρας nou ευτυχώς παρά τις Φιλό.
τιμες προσπαθειές τους δεν έχουν καταφέρει να κατα-|
στρέψουν. Μην το υποτιμάτε
ΕΚΤαιδευτικώνφορέων
MEDITERRANEAN
COLLEGE & IEK ΑΛΦΑ
οι οποίοι προσφέρουν 9
υποτροφίες με κοινωνικ°οικονομικά κριτήρια
el liili
ν δεν είχαμε αυτόν τον καιρό, αυτή τη δυνατότητα!
να ηρεμείς απλά ρεμβάζοντας στη θάλασσα έστω και
από ένα παγκάκι, αν δεν αρκούσε ένα φύσημα δροσερού
για το έτος 2018-19
αέρα σε ένα ταβερνάκι μία καλοκαιρινή
συνέχεια στη σελίδα 4/
Σελίδα 9