Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18ρνης-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοκτήροα-Ε δότροα Σταυρίδου LZruanq
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Περίοδος Βα
974)"
Ap φάλλοο 6880-11.666050 €
Συνεδριάζει σης 11 Ιουλίου
το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Δόξα ,
-GJIO Την J1αλιά Δράμα
ΕΝΑΕΑΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΡΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Κατανομή πιστώσεων
αναγναστών
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τιμή και δόξα
ΤΩΝ ΡΑΝΟ ΝΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Τοπικές Κοινότητες
ΠΡΟΣ ONONTONAAN 1ΟΥ ΝΟΜΟΥΜΑΣ
του Δήμου Δράμας
17 Δημοτικά Σχολεία | Ολονύκτες προσπάθειες Πυροσβεστικής και Δήμου Δράμας | Πότε θα καταβληθούν
στο Σύστημα Δικτύου
οι συντάξεις
ΤΟΣ σμου Δραμαου Πεσμένα δέντρα και κλαδιά άφησε
Σχολικών Βιβλιοθηκών στο πέρασμά της η
τ ου Αυγούστου
ισχυρή καταιγίδα
El το βράδυ της Τετάρτης στη Δράμα
Από τα 3 lo 0 a
won u
στις αρές της εβδομ
κές Μονάδες, 17 EKTUV 000v στο Νομό
Όπως αποφασίστηκε από τα ταμεία
ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους
τάρτης ήταν έντονη στην πόλη της
παρ' όλα αυτά, δεν άφησε
όλωνζημιών, ήταν κάποια δέντρα και κλαΠυροοβεστική Υτηρεσία Δραμας, συνολικά κότηκαν 8 δέντρα, ex των
1 érte σε στον κητο επί της Πατριάρχου
χανδκητους και 1 στην οδό Χελμού στην
και των κλαδιών δεν umpEav ζημες σε
ξεις Αυγούστου 2018 στις 30 Ιουλίου
* ΤοΚΑθα καταβάλει τις συντάξειςΑ| Υούστου 2018 στις 30 Ιουλίου 2018
Ewepyta
apia'ντοδρομοαπό δέν po mou timre Em'της οδού ΧΟΑμού
2ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
Δημοτικό Σχολείο Κυργίων
Δημοτικό Σχολείο Καλλιφύτου
7ο Δημοτικό Σχολείο Δραμας
Δημοτικό Σχολείο ΒΟλακα
3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Δραμας
3ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης
Τι ισχύει και πώς αντιμετωπίζεται στη Δράμα
Από 1ης Ιουλίου το νέο διευρυμένο το υ Αυτοάστου 2018θαααουτά ως
ωράριο φαρμακείων και στη Δραμα Αυ 201 πης"lo un2018
20μ μικό λε osio ao
a dou
-Πρόεδρος Φαρμακοποιών Δρ μας: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα 1 ημέρα Δευτέρα
1 στη πολη μ
1ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει πς ου τάξεις
ΟλοήμΕρο Δημοτικό Σχολείο Δοξάτου
11ο Δημοτικό Σχολείο Δραμας
-από την 1η Ιουλίου 2018, το νέο
γούστου 2018 στις 01 Αυγούστου 2018
6ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
12ο Ολοήμερο Δημormo Σχολείο Δραμας
n. "H5ή, στις βτρίνες όλων των
Epyo0ίας θα καταβάλουν τις συντάξεις
Αυγούστου 2018 σης 30 ΟΜου 2018
Ί60Δημοτικό Σχολείο Δραμας
μέσα που της παρέχουν οινέες ΤΕΧνολογίες Πληροφορίας και Ετικανωνίας κο
τοδιοδότυο, βρίσκει πλέον τη θέση και
το ρόλο της στη δημόσια εκπαίδευση
κείων και πνοκας εκείνων που
έχουν &λώσει ότι θα λεπουραν
Δυημεων, Σωμάτων Ασφαλείας και nuΑνκα σας μιφές πόλεις άτως η
Δραμα, αυτό δεν προκαλεί ιδι
2018 θα καταβληθούν στις 30 Ιουλίου
2018 ημερα Δευτέρα
να ενταχθεί σε
Αυτό συμβαΕ1 miρίος, επειδή ο νόμος
οποίες κοαέρωσαν ένα επίσημο ωράΔίτυα Β λιοθηκά , να συνδεθεί με τη
ριο φαρμακείων ανά περιοχ
στηε πλέον ένα ωράριο τουλά αστον
40 ωρών εργασίας
πόλεις ό
ις Ae a Geo00 i
Ο κ Δημ
δίνει το δικαίωμα στο
φαρμακείο να μην α obre, ασχέτις
abei δηλώσει δευρυμένο ωράριο»,
Πολιτικής, καθώς και με τις Acan-1 ή
εμφανή καθώς α περιοσότε
ροές συντάξεις Αυγούστου 2018 στς 02
δομαδια ως
ροι &M σαν διορ μ νο ωρόριο σε
μια προσπάθεια να αποτυ α το σύ
στημα ΤοΒοαχει και σεάλλεςπ6λες όπου το σύνολο των φαρμακείων
που anλώνα διευρυμένο ωράσο,
είναι ίσο με το σύνολο των φαρμαΚΕίωντης πόλης, επί της ουσίας όμως
2018 ημέρα ημι τη
Ηλετουργία του Συστήματος Δ αύου
Ολικώναβλιύθηκών στην ωτοβά0μια Εκπαίδευση εδράζετα στη φιλοσοεπισημαίνα μιλώντας στον
«Τρωνό Τύπο, οπρ εδρος του
Φαρμακευτκού Συλλόγου Apd
μας κ. Δημήτρης PaYoς
Τυμβανα όμος με το 160
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ακαιώματα του Παδιού (ά opo 17) κα |
υλοποιεί τις δομεύσεις που απορρέουν τουργούν πέρα του υπο
κ ων στην πόλητης Δράμας και
πώς λεπουργεί μέχρι σήμερα,
euro ού
τόσο για τους ίδους τους
γελματίες όσο και για το
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλο
ουος4512 2018
Ο νόμος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν LK.A)
Τηλ:25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Τύπο» οκ. Ράμας, εξηγεί
μακεών ξεκινήσει από
Δέχεται κατόπιν ραντεΒού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
[email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
κών ΣυλλόΥων, εξέδωσαν
48 χρόνια
Παραοοση
"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα σαντουιτς Ni
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα