Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 06/07/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Με καλύτερους όρους η πρόσβαση στις αγορές
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Αναβάθμισε τις ελληνικές Τραπεςες η S&P
Βορείου Ελλάδος
Στόχος η είσπραξη 1,2 δισ. φέΤος
Ξεσκονίζουν θυρίδες
TO2 Δ ΒέςΦορουμ και διαθήκες οφειλετών
ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΑΔΟΣ
HELLENIC CHAMBER OF HOTELS
Νοέμβριο
Φιλοξενίας
από το ΕΕΕ
Σαφάρι ελέΥχων για να διαπιστωθεί πόσα από τα 31,86 δισ.
οφειλών είναι διεκδικήσιμα. Στο στόχαστρο τραπεζικοί
λογαριασμοί, ακίνητα, μεταβιβάσεις και κληρονομιές.
Συντονισμός με ΑΜΕ Στόχος η είσπραξη 1,2 δισ. Φέτος.
Τράπεζες, Εφορίες θυρίδες, ακόμη
Πρωτοδικεία για διαθήκες και
και δοχες κληρονομιάς η ε ουν
κ με ου ολιστικών νο λετε με
ΣΤην «Total-ExxonMobil-ΕΛΠΕ
οι ερευνες υορογονανθρακων
στο στόχαστρο του κέντρου Είσπρ.
Χρέη κατά κύριο λόγο άνω των
100.000 ευρώ.Οι αρμόδιες υπηρ.
εσίες του ΚΕΑΟ ξεσκονίζουν Πλέον
τραπεζικούς λογαριασμούς λιστες
με ακίνητα, ακόμη κι αυτά που
μεταβιβάστηκαν σε τρίτους αλλά
και αποδοχές κληρονομιάς
Ένα ακόμη βήμα για τις Πολλά υποσχόμενες
έρευνες υδρογονανθράκων στην ελληνική
επικράτεια, έγινε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με αποφάσεις του ο
υπουργός Γιώργος Σταθάκης, Που δημοσίευσε στη «Διαύγεια» και κατόπιν γνωμοδότΥδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ανέδειξε ως επιλεγέντες αιτούντες για Τις θαλάσσιες περιοχές
«Δυτικά» και «Νοποδυτικο» της Κρήτης τις
εταιρίες της κοινοπραξίας «Total
Exxon Mobil- Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ
0,00%»
Αμετάβλητο
στ00,85% το εππόκιο
δημοπρασία
ησης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας
>>( 3η
Η Προσπάθεια για Εργασίας έσπευσε αηασχόληση των σεων. Στην Πρ ξη, ο βοηθούν στην επίτε
κρατών μελών Του. Οργανισμός στην υξη καλύτερων anoθεσμικού πλαισίου Την ανάδειξη των Αυτό βέβαια που ετήσια έκθεσή του τελεσμάτων στην
που διέπει τις κλαδι- συλλογικών διαπραγ- απέφυγε να επισημα- στηριζε ΤΙς επιχειρη- αγορά εργασίας,
ως νει το υπουργείο σιακές, αποκεντρω- συνδυαζοντας ικανοσυμβάσεις στα προ βασικών εργαλείων είναιότι ο ΟΟΣΑ μένες συμβάσεις, ποιητικα επίπεδα μη
κρίσης επίπεδα ανα- στη βελτίωση Του τάχθηκε στη χθεσινή όπως έκανε αλλωστε αποκλεισμού και
μένεται να διαδρα- εισοδήματος των έκθεσή του υπέρ της και στην προ διμή- ευκαμψίας. Στη διαδικασία αυτή, Κεντρικό ρόλο ηαίζει και ο
κοινωνικός διάλογος
χωρους
εντοκων
συλλογικές ματεύσεων
Σεντένο:
Δεν αποτελει
επιλογη
το πισωγυρισμα
εργαζόμενων και Της
vou έκθεσή του για
ικο«οργανωμένης
anoρόλο στη μετα- απασχόλησης όΠως κέντρωσης» των την ελλη
μνημονιακή εποχή, επισημαίνεται στην συλλογικών συμβα- νομία
έντονο μάλιστα έκθεση του Οργανιροκ
εργαζομενοι να προσυμφωνίες στους
Στη έκθεση μάλιστα,
εργασίας, με στόχ
Προεκλογικό χαρακ
ν εργασ
συντονι- αΠΟδοχών
αρμόσουν κλαδικές μίζει
για το 2018, για τις
προοπτικές στην
σμός και η οργανωμενη ar οκεντρωση
Σε αυτό το επίπεδο,
υργει
ορους των επιχειρη-