Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Υπ. Εργασίας. Ο ΟΟΣΑ επιβεβαιώνει τη σημασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων »TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5261 Παρασκευή 06.07.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Η αναδιάρθρωση
ελληνικού
Μπλόκο από το ΣτΕ
σε προσφιγές δήμων Β. Ελλάδας
Διαφάνεια στις περιβαλλοντικές
συμφέρει
τη Γερμανία
Σε δεύτερη μοίρα
μπαίνουν τα δημόσια έργα
«11αρα τις επικριτιχες φονες
ση του χρέους για την Ελλάδα
ειναι επισης πος το συμ4eον της Γέρμανίας» γράφει
Die Welt ο Μαρτσελ
μανικού Ινστιτούτου Οικονομιχών Ερευνών (DIW Berlin)
και καθηγητής ΜακροοιχοΠανεπιστήμιο Humboldt του
«Με αυτή την
οποία ισοδυναμεί με κούρεμα
χρέους,
ΤΟΟχειμενου να
απαραίτητες
μεταρουθμίσεις χαι να αναλά
βει την ιδιοκτησία τους. Μια
αποφαση που ειναι επισης
προς το συμφέρον της Ιερκαι εξηγεί: «Με το δημόσιο
χρέος περίπου στο 180% του
ΑΕΠ, η Ελλάδα αποθαρρύνει
σήμερα πολλούς επενδυτές
Σταθερό το ΕΤΜΕΑΡ για
το επόμενο εξάμηνο
Όταν στη χονον μπορούν να
οι επενουσε ε
δημιουργηθούν νέες θέσεις
αναχάμψει-και μόνο τότε το Ο ειδικός λογαριασμός των
ελληνικό κράτος θα συνεχίσει ανανεωσιμον πηγών ενέργειας
να ε υπηρετεί το χρέος του. αναμένεται να έχει στο τέλος
Εν ολίγοις, η ισχνοή οικονομι- Ι του 2018 συρευτικό απολογική ανάπτυξη είναι η καλυτερη στικό πλεόνασμα ύψους 237,22
πρόσθετα €σοδα 81,45 εκατ
ευρύ από την ολοκλήρυση της
οριστικής
ΕΤΜΕΑΡ του έτους 2014 και
εκκρεμεί η εκκαθάριση των
ετών 2012, 2013 και 2016 που
επίσης μπορεί να αποφέρουν
πρόσθετα έσοδα.
εκκαθάρισης
εξυπηρετήσει τα χρέη της κα.
ότι οι Γέουανου Τορολογούμενοι θα συνεχίσουν να προστατευονται», εκτιμα ο οιασημος
οικονομολόγος. Αν
λογική ισχύει για την Ελλάδα
τότε γιατί όχι χαι για τους γοΠάγιομα» του ΕΤΜΕΑΡ για το
επόμενο εξάμηνο αποφάσισε η
Ρυθμιστική Αρχή . Evéeye1ας,
εκτιμοντας ότι ο λογαριασιος
χρηματοδότησης τον ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον οποίο
Η ΡΑΕ επισημαίνει επίσης, ότι
«οι έντονες και αι4νιδιαστικές
διακυμάνσεις των χρεώσεων
Σε μια περίοδο όπου η ανάθεση νέων συμβάσεων του ΕΣΠΑ
φαίνεται να μπαίνει στην «τελευταια στροορη», ποΜες εταιρειες πΛηροφορικής επιχειρουν να μειώσουν την ε5αρτηση
χρηματοδοτεί το σχετικό τέλος ΕΙΜΕΑΡεπιφρουν σημαντική τους από τα εργα του δημοσιου Τι δηλάνουν στελεχη
ινότητες. Σχεδόν
πολυδιάστατη οικονομι
εισηγμένων ομιλων
ROLVOT
των γερμανικων
καταναλυτές και χατ Σε δεύτερη μοίρα βάζουν πενι
λόγοι αναπροσαρμογής του
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, σύμαπέκταση και στη ρευστότητα
της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η
απο ι η της χθεσης ταν κατα
πλέον τα έργα του
αρκετές
πηροφορικής του ΧΑ καθώς
δημοσίου σματα.
εταιρείες
ψηλόχρεος» λέει ο Φοάτσερ
Αξιοσημείωτο είναι οτι η συγκε
χριμένη στάση των εταιρειων
εισηγμένες
ωνα με τα στοιχεία που πευ
λαμβάνονται στην απόφαση της
πτυ ης ΚΝ
μανιχοί
περίπου 159 δισ ευρώ Έχει
αποδειχθει οτι τ) ποοβλιμα
των οιχονομικα ασθενων
δημων δεν εινα
γούν άσχημα, αλλά επιβαούνονται με υψηλές κοινωνι- | 237,22ex. ευρώ, χαι συνεπώς η
κές δατανες χου έχουν πολύ
λίγες ευκαιρίες να συλλέξουν
εκτιμά ότι οι γεοναλωτών
ιδιος δ
εχουν
σε μειωσεις των σύμφωνα με τη μέχρι τώρα επιβεβαιώνεται και αυτή την
Αρχης, ο ειδι ος λογαριασμός χρεώσεων ΕΓΜΕΑΡ, όταν
των ανανεωσιυον πηγων ενο
γειας αναμένεται να εχει στο νο οι μειωσεις αυτες να μην
τε/ος του 2018 σοχ)ει τικό απο
λογιστικό πλεόνασμα ύψους είναι ουσι
μακρόχρονη εμπειρία τους, η
αποκλειστική ενασχόληση με
αυτα ο m εί σε με αες διακ
υμάνσεις επιδόσεων, woOn ους
περίοδο, όπου μέσα στους επόμενους δωδεκα μηνες αναμένεται να ανατεθεί μια σειρα απο
συ βάσεις του νέου ΕΣΠΑ.
ιαφαινεται το ενοεχουε
τι λειτου οριστιχο
χαραχτηρα,
ώδους σημασίας για υψηλά κόστη και
τη διατήρηση της ομαλότητας
ταν πληρουον και της ευσταθει
ας τον συναλλαγων»
|2ευστότητά του είναι εξασφα/υσμένη. Επιπλέον αναμένονται