Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υπηρετούμε
με εντιμοτητα
τη δημοσιοΥραφία
στον. Κιλκίς
is.gr
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4664-0,50 ευρώ
ισόπαλοι Οιθμητικά, εντός χαι εκτός αίθουσας, εκείνοι που πήγαν να ακούσουν χι όσοι ποοσήλθαν να αποδοχιμάσουν τον Γενικό Γράμματέα του Υπονογείου Εσωτεοχών Κώστα Πουλάκη
Πρέσπες
"Κλεισθένη"
σελίδα 3
Ο Δήμαοχος Παιονίας ΧΟήστος Γκουντενούδης μιλάει για όλα σε
μια συνέντευξη-ποταμό
"Παιονία ΙσχνΟΎδέν σημαίνει να γί0
ΚΩΤΣΙΟΝ
νουν ισχυροί εχείνοι που συμμετέχουν
στο συνδυασμό, αλλά συνολικά ο δήμος
Του Αναστάσιου
Αμανατίδη
σελίδα 9
ΟΓαλλικός
έχει χέρια
Ένα σχόλιο με
χιουμοριστική
διάθεση
Του Παναγιώτη Φλωρίδη
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
σελίδα 3
Ξαναβρεθηχαν 40 χρόνια μετά
οι συμμαθητές του Λυκείου Χέρσου
σελίδες 6-7
Απάντηση Ποοέδοου ΚΑΕΚ στις αιτιάσεις
του δημοτικού συμβούλου Λ. Παζαρτζιχλή
Καμία από τις αποφάσεις μεταχί νησης δεν πάσχει ως προς
τη νομιμότητα. Ο προσυστικός μου χατήγοοος, ο οποίος συνέ
λεξε αρκετά στοιχεία για να στρα ει εναντίον μου, με την πολυετή εμπειρία που έχει αποκομίσει στα χοινά, όφειλε να
μης λειτοογίας της υπηρεσίας. Αυτό το ουκό χα ο α ε4ηομοσε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (ΚΔΕΚ)-τον
οποίο άλλωστε ακολουθούν και όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου
στην ελληνο,ήεπικράτεια- προκειμένου οι δομές της να λει
τουργούν αποτελεσματικά κατά την περίοδο της προδωρινής
αποστελέχωσής τους λόγω νόμιμων αδειών που δχαιούνται οι
υπάλληλοι ,
όφειλε να
γνωρίζει ότι θεμελιώδης αοχή της δημόσιας διοίκησης είναι η
orm-θεμελιώδης αοοί της
αποδοτικότητα, που μπορεί να επιτευχθεί με τη δυνατότητα κάλυνης θέσεον μέσο της μεταφοράς υπαλληλικού δυναμυχού για
την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών στο πλαίσιο της ενοθΣελ 5
σελίδα 9