Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18ρνοής-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοκτήρια-Β δότρια Σταυρίδου L Στυλιαν
ΔΡΑΜΑ,ΠΕΜΠΤΗ 51ΟΥΑΪΟΥ 2018
Περίοδος Β,(1974)*
Ap φύλλο. 6880-1 1.665
Εκλεκτά παραδοσιακά εδέσματα
από την «Γαλλία» στη Δράμα
με κρητικό «αλατοπίπερο
Ο ιδρυτής του εστιατορίου αλλά και η νέα γενιά
ολοκλήρωσε Τη χρονια
ΠΕΡΙ-ΕΝΑΘΟΡΥΒΟΝ
Ομιλος Δράμας | 0190 TBY ΝΟΥΣΡΕΤΑΝ
Είχαν διαπράξει κλοπές από ΑΤΜ και στη Δρά
Έναρξη το Σάββατο 7 Ιουλίου
H25η Βιβλίου
ΔιαγραμμίσειςσηνΠερική
χιλιάδες ευρώ κατάφεραν να «τσιμπήσουν»
μέλη σπείρας και απ ό ΑΤΜ της Δράμας
με Τραπεζικές κάρτες ξένης χωρας
Εκαναν αναλήψεις χωρίς να χρεώνουν τους λογαριασμούς τους
ύψους 49.999 ευρώ
Δράμα
Πλατεία Ελευθερίας
η ματοστη ίση ρομα, πρ επα
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ συΝεδρίαση της Οικονοδρά σης Ο σ του ά υτο μας με αού
Αναλυτ τ α το épyo appo epy ς
κεντρα κα σε δι
Για εικοστή πέμπτη χρονιά
β το του μι
της. Εξακριβώθηκε σπείρα που διέπραττε κλοπές από ΑΤΜ στη Β. Ελλάδα
ριά πότς 1
μμ έως
23.00 μμ
00και,σε κό βους του οδικού &
απόφαση της Ου ονομκής Emporreo epyo
Διαγραμιση δοιβάσεων οδοστρώματος με
Αναγραφή cni του οδοστρώματος της λΕξης
Διαγρά μση οδοστρώματος με ανακλαστική
Κατασκευή διαβάσεων με προδιαμορουμέΦΠΑ 24%: 9.677,23
Το Χρηματικό Ποσό γνεται με ους ΠόΝα αμαώσουμε εδώ, ότι, Πέρο, ο Δήμος
αυτή τη στηή 3 αλλοδαποί Το κόλπο στην όλη
υπόθεση ήτα , ο κλοπές δεν χρώνονταν
μόνο στην Κια την τράπο al Εκανα/ αναλήψεις
ZgMS Χώρας, Χαος όμως να χρεώνονται α λοΗ δράση τους ήτοιμΕαλη και απλωνόταν σε
poeg 15300 api. | Πολές πόλεις της Βορεας Ελλάδας και συγιεανακλαστική βαφή:19.661,80 ερώ
οπλαστικές μα
ΜΕχρι στημή η λεία τους otpXeral
των παιδιών και τον εηλίων».
Τετάρτη 11 louNou, στις 8.30 μμ, θα πραγΔραμας δτέθεσε 20.000 αμιώ για
σας στην Πόλη της Δράρας.
Ac υλου, ς 30 μμ θα
μασ anaeluodoropajeopao
Προσπαθεί με Τευ ριωμένο Τρόπο να αναδείξει την αύξηση πληθυσμού του λύκου
μεγάλη κλήρωση με δώρα βαια,
Καταγραφη επιθεσεων από λύκους
Στο Νομό Δράμα 12 52,74 ευρώ
ng ξημέ 00 01
ευρώ σε 7.498 δικαιούχους από Τον Κυνηγετικό Συλλογο Δράμας Παράλλική θα
Επτη ή μ
2018|
Σύλλογο Δράμας
ασηια ο Ομερός
Είκοσι έξι επιθέσεις από λύκους το 2016 σε σκυλιά
σε Λιβαδερό, Νευροκόπι, Προσοτσάνη
σε 7.498 δοοούχους ΥΕοργούς και
Του Θανάση Πολυμένη
Στέφανος υυμάδης, επισημα,ει ότ
καταγραφή αυτή yfvera κυοως και μόνο
για κυνηγετικά συλά, καθώς τα τελευτία χρόνια έχουμε Πολλά Περιστατικά
Ειέσευαπό λύκου
μάστιγα σε οραένες περιοχές ανοχι σε
από λ κο (ημές 3030) και 0από
φους. Ειδικότepa, ο αποζημώσεις αυτές
μιών από διάφορα ζημιογόνα στη φυσυέθησυν εντός του 2017 καιτου πρώτου
Τρίτη 10loulou: Μικροί μαγαρε
Καλοκαίρι 77 επθέσας | . Τετάρτη 1 11ουλί ur Φανταστικός Όροςτου
ΙΑ ΑΡΧΙΚΗ καταγραφή γιατυ;emθόσας κυρίως σό πληθυσμούς
I ow στην Περιοχή, στο ζοκόκο
φάλαιο κα ό)! μό ο ε εξινήσα απότο
2015, η ΣΤ Κυ ηγετική Ομοσπονδία Μα-Έτος 2012από λύκο (ημές 387) και 8 από αρκούδα
κόμου-Ta55 ύω με τη φα
η 12 ουλίου
ημές 55). Τονχειμώνα 87er e σας an
λύκο ημες 300 και0από ag
ΜικρΟ επιστήμονεςακατα τήσε
neve 1 εται ότ κατφάλλεται το 70% τον
κοδονίας-90ης (ΣΤ' KOMAB).
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
σεκαο ο 100% ao lou Me
o ano IA - em epinou, u ρχα μια μεγάλη
ση ακου την po
από αρκούδες, τόοο στο Ζυικό ΠΟραγυτους ΕΧα αυξηθεί σημαντικά και
κτλ), αλλά και σε κυ ηγετιά ουλά ή
καθώς και σε άλλα ζώα Που εηλώνουν
στον στα στικά
κάνα η Ομοσπονδία μας".
ne- στο δάσος
α Αν. Μακεδονας-Θράκης dvon:
Στοχος της ΣΤ ΚΟΜΑΘ,
να. να γίνει
α μεγάλη καταγραφή στο μπτρώο nou
διατηρεί, των rep0στατικών meéoeuv
από λίκους και αρ ούδες σε κυνηγετκά
νηγετικά οκυλιά που θανατώνονται
σό λύκους ή αρκούδες, δεν Tugr
νουν καμάς ano0ημίωσης, καθώς
δον θεαροντα Παραγωγού ζώα.
ται κατόπιν ραντε8ού
σκυλιά, ώστε με τεηηρωμένο τρόΠΟ
αποδε@pi στην ΠΟΑπεία και τους αρμό&
Συμφωναμετα όσα, ελάχιστα δυ
λόγο αυτό έχει πολύ μελύκου την τελευταία δεκαετία στην
Ελάδα ανδετα
την αύξηση του αγριόχοιρου. Και
πιθανότατα μ
χολη σημασία να Unoστον Τομέατώντηλεπικοινωνων
και προϊόντων Τεχνολογίας
συνεντρομένα τα
στοιχεία περιστατικών
επα ή η τροφή από τον αγρόχαρο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πωλήσεις και δίπλωμα οδήγήσης αυτοκινήτου.
καταγραφής 2011-2012
λογος Δράμας, ζητά να
υπάρξει ανταπόιοση
από τους κυνηγούς της
Επιθυμητά στοιχεία χαρακτήρα
Σε μια καταγραφή Που έχε4YMEITO
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
2013 από τον Κυνηγετικό Σύλλογο
νος, ev60μαάδης με προσηλωση στους στόχους
onool θα ηρέπει να δώσουν στο χεία για το
Μροστασία δαχείση
avode
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
του φυακού repeaAonog» για το
τος και αι θητοοίηση του
ηάτσε Ντέλτσεφ-Save Nature',
επίθεσης και να προ κοακόμακα φωτογραφικό
Αναίμακτη . Αξονική Στεφανιογραφία
-Bonus erfreυξης στόχον
-Πτυχίο από ΤΕΑΕΙ θα εκτ4ree.
ΜΑΟταςΧΡες στον
.Πρωινό Τύπο», ο πρό"
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
τον ΕΝΑ,
-Έτος 2011-Καλοκαιρι 126 ano
ίκο (ημες 579) και 2 από αρκούδα
2. "Καλαμιά',
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα