Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

27oC, 12.00

31oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

26oC - Υγρασία 58%-84% - Άνεμοι: ΒΔ 5-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:08 - Δύση ηλίου: 20:51

Ïé ðáñáäüóåéò åßíáé ãéá íá óðÜíå! (Áñ÷áßï, ðïäïóöáéñéêü ãíùìéêü)
Το ακριβότερο μέρος της ανακύκλωσης είναι η εκπαίδευση (σ.σ. ή μήπως η διαπαιδαγώγηση;) των δημοτών. Σκέψη εκβιασμένη από τη «χωματερή» στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου μάλλον μόλις έφαγαν προοδευτικοί πολίτες από την παρακείμενη ψησταριά κι άφησαν παντού
τα χαρτιά με τις σάλτσες, τις μισοφαγωμένες πατάτες, βεβαίως και τα τενεκεδάκια της μπύρας. Αυτοί ή οι προηγούμενοι, τελείωσαν μ’ έναν
καφέ αφού τα φρεσκοσφουγγαρισμένα σκαλιά είχαν πλέον το χρώμα του! Είναι φανερό ότι ήταν δημότες αυτής της πόλης, που μπορεί να περηφανεύεται ότι δεν υφίσταται η κατά κανόνα διάκριση, βάσης και εποικοδομήματος. Και μπορεί για όλα να ευθύνεται η πρώτη φορά Αριστερά, όμως Άγγλοι, καλοθελητές περιηγητές περιγράφουν την έμφυτη ροπή μας προς το νοικοκυριό, 150 χρόνια και βάλε... 3 >>

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4680

Ο ΦΑΚΟΣ ΤΗΣ «κ.Ε» ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ðïõ ðÜåé ï êüðïò ìáò;


Ìáò âïìâáñäßóáôå
ÊÝíôñï ÄéáëïãÞò Áíáêõêëþóéìùí Õëéêþí (ÊÄÁÕ) Ôåìðëüíé
ìå åñùôÞìáôá.
Éäïý ïé áðáíôÞóåéò.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αφετηρία του ρεπορτάζ ήταν η διάχυτη ανησυχία για
την τύχη που έχουν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα, αφού απομακρυνθούν από τους μπλε κάδους. Μήπως πηγαίνουν όλα μαζί με τα σύμμεικτα; Μήπως είναι άδικος ο κόπος; Να τα ξεπλένουμε και να διαχωρίζουμε; Μήπως μας κοροϊδεύουν; Δικαιολογημένη η δυσπιστία,
εφόσον τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι δημότες είχαν διαπιστώσει με τα μάτια τους ότι όλοι οι
κάδοι, πράσινοι και μπλε, αδειάζονταν στο ίδιο απορριμματοφόρο και
απλώς κατέληγαν στη χωματερή.
Σελίδες 8&9>>

Η Ενημέρωση επισκέφθηκε το χώρο που συλλέγονται τα ανακυκλώσιμα υλικά, το κέντρο διαλογής (Κ.Δ.Α.Υ.), το οποίο μέχρι πρότινος
υπολειτουργούσε. Ο φακός αποτύπωσε τα φορτηγά της ανακύκλωσης να μπαίνουν από την κεντρική πύλη του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και αφού ζυγιστούν, να κατευθύνονται προς το ΚΔΑΥ που βρίσκεται δίπλα στον ΧΥΤΑ , όπου ξεφορτώνουν τα υλικά.

Ðïéá Ýñãá ýäñåõóçò óå ÊÝñêõñá & Ëåõêßììç
ðñïôÜóóåé ôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò 7 >>

Ï ÍÁÏÊ
302 επισκέπτες
ðéÝæåé ãéá ôçí
από την κρουαζιέρα,
ðáñá÷þñçóç
σήμερα, στο λιμάνι
Royal Clipper: 12:30 - 22:30
ðáñáëéáêïý
ÅðéâÜôåò: 227
Crystal Esprit: 13:00 - 23:00
ìåôþðïõ 4 >>
ÅðéâÜôåò: 75

Óùìáôåßï ìå
äéåõèõíôéêÜ
óôåëÝ÷ç ôçò
Ikos, ñåëÜíò
óôïí Óýíäåóìï
îåí/ëÞëùí! 5 >>

Åíéó÷ýåôáé
ï ¼ëõìðïò,
Âëáóôüò
ç ðñþôç
ìåôáãñáöÞ 15 >>
Êáëïêáßñé
2018, 8ï
SEVEN
Festival 11 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα