Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υπηρετουμε
με εντιμοτητα
τη δημοσιογραφια
στο ν. Κιλκίς
is.grg
eioisi
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4663-0,50 ευρώ
Δραματική μείωση νήτίων χαι μαθητών
σενητιαγωγεια και σχολεία τουΚιλκίς
Η.ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ, σήμερα
στο Θέατρο Λόφου
ABEPIAH
Η πογεννητι
κότητα, η φυγή
νέων ανθρώ
των στο εξωτε
απ0QQ0ια της
χρίσης, η αποο
θυμία των νέων
να κανουν οικογένεια και
παιδια δημ
ουργούν εφιαλτικό τοπίο στο
ν. Κιλκίς
σελίδα 11
Αδιαφάνεια χαι αναξιοκοατία χατά
τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων
Γενικής Διεύθυνσης στα Υπουργεία
σελίδα 3
Η εθνική ελλειμματικότητα
του ΣΥΡΙΖΑ
Ερώτηση του ονλευτή Κιλκίς Γ.
Γεαογαντά, τομεάρχη Διοικητι
Του Γιώργου Φλωρίδη
πρώην υπουργού-βουλευτή Κιλκίς
της Ν.Δ. προς
τους υτονογούς
Διοικητικής Ανα
Οι δύο χοουραίες εθνυχές ποοτεοαιότητες του σύχρονου
ελληνισμού για να επιβιώσει χαι να εξελιχθεί, μέσα σ' ένα
ασταθές χαι Qευστό γεωπολιτικό περβάλλον, είναι ανά
σχεση του τουρκικού αναθευοητικού ετεχτατισμού εξ ανα
τολών, χαι η αποτQ0πή ενός αυτόνομου αλυτο,τικού
Εσωτεριχών χαι
Ναυτιλία
σελίδα 9
τολών καιη αποτρο one ortuxou επεκτατισμού εη ανάΗ Ελλάδα, διακηρύσσοντας επανειλημμένα την π00σή
λωση της στην εφαQμογή των κανόνων του διεθνούς δι«εθνομακεδονισμού» στα βοοεια σύνο0t του.
τις πτης του στηνεπ mwv owoo omoeb oma
επίκαιροι σχολιασμοί
τις πΟΟχύπτουσες διαφορές, είναι αδιανόητο και εθνικά
επικίνδυνο ν, αποδεχτεί επιθετικά αναθεώρητικές και εν δυνάμει αλυτQωτιχές συμπεQupoQé, που θίγουν τα εθνικά της
συμφέ00ντα χαι θέτουν σε κίνδυνο την σταθερότητα της πε
H ποοπαγάνδα της
«γραβάτας»
δεν κοβει
το «μεταμνημο
νιακό»
μνημόνιο
σελίδα 7
Μεγάλη επιτυχία της Ασφάλειας Κιλκίς
Εξάρθεωση σπείρας που
έκλεβε χρήματα από ΑΤΜ
Γράφει ο
Κώστας Πινέλης
σελίδα 7
σελίδα 5