Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
| Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 1 Eupa Ετος 62ον Ι Αριθμός φύλλου 2017
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Σ
Ογραμματέας του Εργτικ
Κένοου Κοστοριάς για ακόμη
μια φορά υπερθεματίζει για tr
τραγική κατάσταση στην ΟΠΟΙΟ
Εχουν Περιέλθει οι ερΥυζόμενοι
ης Περιοχής μας
καλοκορνές εκπτώσεις Που ξεκιvouvmv Προσεχή Δευτέρα μπορεί
vu an°τελέσουν μια μικρή uvoou
για τις μικρομεσαιες εηχειρησεις
υξιόλογος καρδιολόγος φιλοξε
νείται στη στήλη "Υπέρ Υγείας και
μας υπενΟυμίζει κάηοιες οδηγίες
και Προφυλάξεις για το καλοκαίρι
ειδικά για όσους έχουν καρδιολο
γικά Προβλήματα
Σελ. 04
Lek 12
ΓΡΑΦΕΙ Η ΒΙΒΗ ΔΟΥΚΗ
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ouonapla. Από ίλος
Απέκτησαν
στέγη
06 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ
Εκδόακε και κυκλοφόρησε το
μας με τίτλο «Ο κος. ΤΑΔΕ
08 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Διοργανώθηκε με θέμα "νέες
στη καλλιέργεια της
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
nepu0ής μας επιδεικνύουν
πρακτικές και κυνοτόμες διεργασίες
-γκαινιάστηκε
κάθε Επισημότητα napo.oia Ίλήθος
Το κτρυο κινωνικών δομών του δήμου Καστοριάς elval
8ητέλουςηραΥΙατικότητα καιθα λειτουργήσει ωςηυρήνος
κονωνυής Προσφοράς και αλληλεγγύης ηρος τους
Εγκαινίων ε-λόγησε ο Mmpe.okirnc Κοστοριάς κ.κ. ΣΕροέντονη δραστηριότ τα
ου οικό κρίο με την αθολογική κλουκή στο ΑΧΕΠΑ
σμιολίτες μας.
σελ.5
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Για τα δεδομένα ης Πόλης μας κάθώς την
χώρο της εστίασης τέθηκε και υλοκόΠη
σε άγρια εφοριακούς ότανΠήγον να
rwa Epnon του, Προκαλώντας
Σε κλίμα συγκίηας, με τις ευλογίες Του
MnponOMm Καστοριάς και ηλβος κόομου
έχναν τα αποκαλυπτήρια του νημείου nou
είναι aquep«μένο στους αστυνομικούς της
Περιοχής μας που t ασαν τη τους εν
Με σύμμαο τον Πολύ καλό καιρό τα μελη
και φίλοι της ένωσης κάθώς και αντηροσαπείες άλλων συλλόγον συνανήηκαν στο
δασάκι της ΜεσοΠοταμίας όπου κάθε χρόνο τέτοια εποχή γιορτάζουν την 4η bu
και Περασικούς