Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΕΤΑΡΤΗ

τώρα!

4

ΙΟΥΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν
Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4878/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ: «∆ΑΝΕΙΚΟ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΒΑΡ∆ΙΕΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ «Γ»

Mε µισή δύναµη

και χωρίς περιπολικά!
ΣΕΛ. 17-24

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Αποτίµηση µε
κριτική και αιτήµατα
έναν χρόνο µετά
την αναδιάρθρωση
ΣΕΛ. 8

«ΠΝΙΓΗΚΑΝ» ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ 317 ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ

Νέος πρόεδρος
ο Σπύρος Στεργίου
ΣΕΛ. 9

Πολύµηνες
φυλακίσεις
ΣΕΛ. 5

ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Τι είπε
ο Μοσκοβισί
για συντάξεις
και εποπτεία

Περιοδεία
στη Λευκάδα,
συνέντευξη
στην Πάτρα

ΣΕΛ. 10

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ

ΣΕΛ. 10
ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ
ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗ, Θ. ΤΣΙΤΣΙΒΟΥ

Ένας ναός
ανακαινίζεται
στο Κονγκό
ΣΕΛ. 11

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ 1-0 ΤΗΣ
ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Η «ωραία»
Σουηδία

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΕΛΙ∆Η

Παναχαϊκή:
Συνέλευση
και ενίσχυση
ΣΕΛ. 25-29

Αγρότες σε αδιέξοδο
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΕΛ. 2, 9