Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27076
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Δενέχει Βοθεό
Σε εθελοντική βάση η λύση του
Ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα θα
εςοικονομησει μεχρι και
336,7 δισ. ευρώ λόγω των
ena φρυνσεων του χρεους
υεταναστευτικον
Οι Πολύ έντονες διαφωνίες δεν έφεραν ουσιαστικη λύση
Τι Περιέχει η συμφωνία ιων 28
των χοηγηθεισών ελα
κή Ενωση,
έχουν ήδη γνω
ήσει ότι δεν θα δεχθούν την εγκατάσταση τ
LEQ, του ΙΙανε πιστημίου Χελμουτ Σμιτ του Αμ
ς που ονομάζονται «πλατ
αση διασωθέ
Γερμανία. Η γιγαντιαία
πεια των
ευου) και του κουρέματος του χρ
εξοικονόμ
θάλασσα ανθρώτων συνάδει με το διεθνές δίκαι
Ελεγχόμενα Χ
Το κείμενο της συμφωνίας προ
έντες στην θάλασσα θα μπορούν να τοποθετούους το
ιμηχυνθεί
δεύτε
ρωπαϊκής Ενωσης, από όπου θα μπορούν να χατανε.
μηθούν εντός της Ενωσης όταν θα δικαιούνται ασύλου ή να επαναπροωθούνται στις
των οανειων
η σύσταση τ
γούν με ευρωπαϊ
μεσοιρο εσμη
[email protected]σιμοτητα του
χρεους
α γίνεται σε εθελοντική βάση
Η Ιταλία εξέφρασε ικανοποίηση για την ποτα
ση αυτή, αλλά δεν διευκρίνισε αν θα δημιουογήσει
είμενο της συμφωνίας γίνεται λόγος για «ελε
λατφάρμες αποβίβασης» προσφύγων χαι
διασώζονται στη θ
α «ελεγχόμενα» δεν προσ
ε την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
μεταναστών, «ελεγχόμενα ΧέντQa»,
εξωτερικών συνορο
ενίσχυση τον συνεργασία
Ελλάδα θα εξέλθει από την περίοδο των
τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετα
διάπλους της Μεσοπρογραμμάτων έχοντας εξαλείψει σε μεγάλο βαθ
ς ανισορροπίες, σημειώνει
Η συμβιβαστική συμφωνία περλαμβάνει μία
παράγραφο που αφορά την αντιμετώπιση των μετα
μο τις μα XQ001χονομι
έπειτα από ολονύχτιες συνομι
για διασωθέντες στα διεθνή ύδατα, κέντρα στα οποια θα γίνεται ο διαχωρισμός ανάμεσα σε πα0άτύντες άσυλο στην Ευρω
ινήσεων των
των χωρών της Εοωπαϊκής Ενωσης χωρίς να π
μένουν την απόφαση για την χορήγηση ασύλου στην
στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του άρθρο
φούς ακόμη έννοιας «περιφερειακές πλατφ00 με
των προσφυγων και μεταναστ
«Ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν
1, η ανεργία μειώνεται (αν και
όμη πολύ υψηλή
) και η πρόσφατη συμφωνία για το
Με ευρεια ΠΛΕΙΟΨηφια υπερ του εΛΛηνικου
προγράμματος Ψήφισε n Bundestag
μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα», αναφέρει, προσθέτο
ντας: «Σημαντιχά κατάλοιπα, όμως, της χρίσης και η
μη ολοκληρωμένη μετοοοθμιστική ατζέντα εξαχο
λουθούν να εμποδίζουν μία ταχύτερη ανάπτυξη
νώ η συμμετοχή στη νομισματική ένωση και οι στό
πλεον
από κοινού να αντιμετωπίσουμε το μέλλον», δήλωσε ο x Σολτς εισηγούμενος την επιχΟωση της συμ
φωνίας και τόνισε ότι στην Ελλάδα έχουν γ
ράπολλές μεταρουθμίσεις και ότι η χώρα βρισχεται
μανός υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι το μεγαλυ
νάπτυξης και τουβιοτιχού επιπέδου θα ε5αρτηθεί,
από τη βελτίωση του
πολιακής, την αποκα
ματος της δημοΣΕΝΑ
υθμίσεις. Η Ελλάδα βρόσχεται σε χαλά δρώμο. Ε
πρόκειτο για μια μεγάλη προσπάθεια της ελληνι
κής Χυβέρνησης, της Βουλής, αλλά προπάντον
Ευρωπαίοι ήταν η δυνατότητά μας να δανειζόμαστε
σιονομι
παράθεση κάποιοι μπερδεύουν αυτή την διαδικασία
άλο βάρος» χαι «αυτό που κάνουμε τώρα ε
ροσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, της Βουλής,
πλήρωμές. «Αλλά αυτό ε
σωστόμα ότι ένα είμαστε αλληλεγγύης» ο εονα
Goog e:
αλλά προ
άντων των πολιτών της Ε
λλάδας , οι 0
γάλλο
νινες
Όλαφ Σο
ΕΕηγώντας την απόφαση του Eurogroup, ο Γο
νεια που παίρνουμε από χοινού α
ύλιο, με θέμα την ολοκλήρω.
«ναυτιηομενους»
στις διακοπές
11τωση των ασεων αναμένεται σε
Η Ελλάδα €
γο μετά τη μία το μεσημέρι της 11αράσχευής αναχοινώθηχαν οι βαθμολογίες των πανελλαδιχων
ξετάσεων. Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ειδιχή ιστοσελίδα του υπου!γείου ΙΙαιδείας, όπου ο συνο
στισμός των xeηστών δημ οΟγησε πρόσχαιφα ποβλήματα φόρτωσης της σελίδας, αλλάκαι στις σχολι
κές μονάδες όπου για ποίτη 4ορά χαι για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οι εχτυπωμέ
νες Χαταστάσεις δεν περιλαμβάνουν τα ονόματα των υπονησίων αλλά μόνο τους Χωδιχους τους
αρόλο που η Τεχνητή Νοημοσύνη ακού
«Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει
γεται σαν μα2e νο σχέδιο επιστημον χής φαντασί
ς, στην ουσία μποούμε να το χρησιμοποιήσου
ε πολλά Τάγματα που συμβαίνουν στην
εγκαταλεί ρει την ομπρέλα διάσωσης έπειτα από ο
ευκαιρία να σταθεί πάλι
αδικά της πόδια Αυτο ειναι μια καλη είδηση
χει μια μεγάλη δύναμη ότι
Για τους υποΡήφιους θα ακολουθήσει η συμπλήρωση χαι ολοκλήρωση του μηχανογραφικού. Α πό την περασμένη Παρασχετη 2210uvou 01 υποψηφιοι μπορουσαν να λάβουν από το σχολειο τους τον προσωπικό τουςκδιχό ασφαλείας. Από σήμερα, ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, θα μπορούν να
ιμο στη διάΟΧεια των εποΔειχνει ότι η Εοωπη
διεύθυνση h
έλλοντος και ότι μέσω της συνεργασια

Τελευταία νέα από την εφημερίδα