Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Το όραμα της ΕΤΙΡ SNET παρουσίασε ο Ν. Χατζηαεργυρίου
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5257 Σάββατο 30.06.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ρέγκλι
>>> Τελ.
Οι ΗΠΑ θέλουν να ενισχύσουν τη
στρατηγική τους σχέση με την Ελλάδα
α παραμένουμε οεσμευμένοι
με την Ελλάδα
στην Ελλάδα
Η Ελλάδα χάνει μεταροετία, υ
αλής του ESM Κλάους Pe
κλινγκ σε δημόσεις του στη
καποια πισωγ
Ξ από τον επανυπολογισμό
σήμερα", δήλασε
Ο επικεφαλής του ESM
σημείωσε ότι το τελευταίο
πρόγοαμμα προσαρμογής θα
ολοκληρωθεί όπως έχει τρογοαμματιστεί, τον Αύγουστο
ται Συμβούλιο Αχτιό
Ανταγωνιστικότητας Πρόστιμα 1,14 εκατ. από
τον ΣΕΠΕ σε τουριστικές
επιχειρησεις
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνις Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιτου | ολου, απαντωντας σε ερωτηση
στη Βουλή, παρουσίασε τα μέχρι
στιγμής στοιχεία για τα αποτελεσματα της ελεγκτικής δρασης
του Σώματος Επιθεώρησης
νεργεί στοχευμένους ελέγχους
σε νησιά και τουριστικούς προρισμούς. Φέτος, ακριβώς για να
αντιμετώπιστει η αυξημένη πααβατικότητα που παρατηρείται
στην αρχή κάθε τουριστικής
περίοδου αλλα και για να επι
τευχθεί η συμμόρφωση των
ματοποιήθηκε η Ετήσια
Γενική
Συνελευση
Σημαντικές μειώσεις, ακομη και σε χαμηλες συνταξεις, γά
ει ο ο αριασιο τυ, επανυπο ογισιου στις παροχες του
ΕΦΚΑ, που ολοκληρώθηκε.
ρικού Επιμελητηρίου
Στο πλαίσιο του απολογι
σμού, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Χ. Σίμος Ανα- Ι Εργασίας (ΣΕΠΕ) στον κλάδο επιχειρήσεων, η δράση του
έκανε ειδική του τουρισμού
ΣΕΠΕ προσανατολίστηκε στον
τουοιστικό χλάδο
αναφορά στην TQ(τοβουλία
του Επιμελητηρίου για την Συγκεκριμένα:
ίδρυση του
Ανταγωνιστικότητας της
Ελλάδας.
είναι: το Ελληνο-Αμέρικα. | διενεργήθηχ
νικό Εμπορικό Επιμελητή
ναοίτερά από
Τα αποτελέσματά του δεν θα
δημοσιοποιηθούν παρά στο
τέλος του χρόνου, εφόσον τελιπροχαοήσει η περικοπή της
προσωτικής διαφοράς, όπως
ί με τους δανει
στές, ége1 νομοθετηθεί και έχει
καταγραφεί σε όλα τα επίσημα
Το μέγεθος των περικοπών
άλλωστε, και κυρίως οι συνέπειες που θα έχουν αυτές στην καθημερινότητα 1,1 εκατ. συνταξιούχων, είναι αυτό που προκα
Μόνο τον Μάιο, σε αποκλειστικά τουριστικές επιχειρήσεις
_ Παράλληλα, για το διάστημα
1 Ιουλίου με 15 Σεπτεμβρίου θα
Ιδρυτικά
υμένων ελεγχων στην Περι4έρ
του ΣΕΠΕ, των υπηρεσιών του
ΕΦΚΑ, της
Αστυνομίας και του ΣΔΟΕ,
ακολουθώντας τη μεθ
και τις καλες πρακτικες του
πιλοτικού προγράμματος που
εφαρμόστηκε πέρυσι στην Αττική
πιβλι
πρόστιμα
10, ο ΣΒΒΕ, το ΧρηματιστηΟ- συνολικού ύψους 1.145.554,51
ιο Αθηνών, η Deloitte, η ευΟώ, ενώ σε άλλες 43 περι"
Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡΙ πτώσεις παραβάσεων της εργα0,00%, το Delphi Forum, η Ιτχής νομοθεσίας η διαδικασία
ηση, αθεί χυβερνητικά στελέχη
σε δηλώσεις του τύπου «τίποτα
δεν είναι ακόμη σίγουρο» και
πιέζει για λύσεις, σε πολιτικό
κρητης με την συμμετοχη
Οικονομικής κυβέρνησης με τους εκπρ000του τον οανε ιστον
ΕΛΒΑΛ/ΧΑΛΚΟΡ, η Philip | επιβολής κυρόσεων
Morris/ΤΙΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, η | εξελίξη
Aldemar, η Πυραμίς, η
ειναι σε
Pharmathen, η Πετσιάβας, η Ι-Σε όλη τη διάρκεια της τουριBiosolids και η Capital | στικής περιόδου το ΣΕΠΕ διεPartne