Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website Website







Recognized text:
"Θέλουμε λίνα
απο τους ΠΟΛΛους
και όχι πολλά
από τους λιγους
Ο Γιώργος
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 829-ΕΤΟΣ 15ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
TIMH 0,50
ΤΕΛ: 24410 80888
Επιμελητήριο: Αε τα υπαρχουν!
Μάλλον έτσι θα σκέφτηκε η πλειοψηφία του Σ του ΕΤμελητηρίου Καρδίτσας όταν αποφάσισε να αναθέσει την διοργα
νωση της 16ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης σε εταιρεία που
εδωσε προσφορά 32€/τ.μ., αποκλείοντας άλλη εταιρεία που
mpe μέρος στον διανων σμό και έδωσε προσφορά 27€/τ.μ.
. Σε σύνολο εΠοάνειας 2000 και πλέον τ.μ. που θα ενοικιαστούν προς τους εmxc!ρηματίες της Καρδίτσας, η διαφορά που
προκύπτει ξεπερνά τις 10.000€ που θα ειοβαρυνθούν οι επνειρηματίες που θα ενοικιάσουν περίπτερα στην έκθεση
Λεφτα υπαρχουν
Τον λόγο τώρα έχουν φυσικά οι ειυχειρηματίες που θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στην πλειοψηφία του ότι τα
δικά τους λεφτά δεν μπορούν να τα κάνουν ότι θέλουν Ea7
καθυστέρηση 130 χρόνων!
! ! Δημοπρατείται 1 :Περί αρίστων μαθητών
nnAEK- i
Την Παρασκευη 29 2018, ανακοινώθηκαν οι βαθ: μολογίες-των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και:
. Η Επαρχιακή
Οδός Καρδίτσας
Αγρινίου, γνωστη
ως «Παραμενδό
βιος», σχεδια
στηκε απο την
εποχη του Χαρι
λαου Τρικούπη
και ακόμη δεν
έχει ολοκληρωi
τροκίνηση του
θεσσαλικού
σιδηροδρόμου
:ΕΠΑΛ και αναρτίθηκαν στα Λύκεια όλης της χώρας. :
Φέτος για πρώτη φορά οι καταστάσεις Που ανα
ρτήθηκαν στα Λύκεια περιεχαν μόνο τον κωδικό κά
θε υπουηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά
εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία
Φυσικά, φέτος δεν θα δείτε και στις τοπικές!
εφημερίδες φωτογραφίες από αριστεύσαντες μαθη
τές, μιας καιγια να γίνει αυτό θα έπρεπε να υπάρχει
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα.
Eca 12-13-141
1. Κ. Αγοραστός:1
Ηεφημερίδα μας δενμπίκε καν σε αυτή τηνδιαδι
: κασία μας και mστεύουμε ότι περισσότερο από την
Κάνουμε πράξη !
Διετη υΠοτροφια στον Β. Καραντωνη
ιτο οραμα των
1:nano po nn ορισμένων ερ των μαλ της καταρ :
η αποτροπή της ενδεχόμενης Ψυχολογικής
ράκωσης των υπολοίπων μαθητών
. Ο 39χρονος
ραντωνης είναι
ο νικητης του
αφορά την
1 Ηλεκτροκίνηση
Η ζω ενός νεου ανθρώπου δεν κρίνεται από την
συμμετοχή του σε μια διαγωνιστική διαδικασία και
είναι ένας μαραθώνιος χρόνων
Πολύ σωστά έκανε το υπουργείο και έδωσε τέλος
τηλεδιοίκηση
| και ETCS LI της
!γραμμής Παλαιί
γιον σμού της
ενημερωτικί
ιστοσελίδας
ΕΠίσης το ίδιο θα συμβεί και με τα ονόματα των ε.
ητυχόντων, αλλά και με την εκμετάλλευση που
γίνονταν από τα φροντιστήρια που να την δικί τους
διαφημιση, εξέθεταν τα Παιδιά μας σαν να ηταν Πρα
προϋπολογισμού:
:μάτεια σε ανατολίτικο πα άρι.
υ δωρεάν διετή ί 154.181.148,71€
Μπράβο και πάλι στον υπουργό Που έβαλε τέλος
σε μια ασχήμια Που οδηγούσε ακόμη και σε οικογε
φοίτηση αξίας
6.000 € στο 1ο
και εντάχθηκε
στο Π.Ε.Π
Αγροτικό ΕΚ Θεσσαλίας
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
προσκαλώ Την Κυριακή 1 Ιουλίου, 2018
στην οδό Μπλατσούκα 22, όπου θ αλήσονΡΕ για τις δυνατότ ιες του Τόπου μας και
σχέδιό μας yta το a e10 της Kaeδίτσας. Η παeovoia σου θα είναι με)'άλη τιμή και xaea γα εμένα
και θα μου δώσει δύναμη να σννεχίσονμε την προσπάθειά μας.
Φένια Κούνουπα
Υπεύθυνη καταστήματος Σοφάδων
Mag μπορούμε να κάνουμε καλντ tev την Κρόϊισα μας.
| Kaenaxylyleviov
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Παπάγου 22, Σοφάδες!
τηλ: 24430 29251-κιν: 6973 067340|
email: [email protected]įco