Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-_ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Hellenic Post
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΧΡΟΝΙΑ
ETO2: 47
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13659
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
:21038 17 700-210 3817 716-2103817 737
F. 210 38 17 331-210 3817 281
[email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Υπ. Εργασίας:
Επίτροπος
για κάθε ασυνόδευτο
παιδι-προσφυγα
ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΧΘΕΣ Η ΑΜΟΛΥΒΔΗ 2 €
Σύντομα θα αδυνατούμε
να χρησιμοποιουμε
τα αυτοκίνητά μας
Καταστροφικά τα capital
controls για την οικονομία
της χώρας μας
στη Βου
ο λίτρο. Παρά τ
ιστου
εντουτοις οι τ
ακολουθούν με χαμηλέ
ριστικό, όπως προκύπτει
Σύστημα fast track
αδειοδότησης
για τη βιομηχανία
Ιουνίου, ότι
νο τα
σπασε και τον πηχη των
Στους Φούρνους της
ω το λίτρο, ενω στον Α
με τακτοποι
και επεκτ
ατυπων
εντρωσεων
Και πάλι ο Κοινωνικός
τουρισμός για 223.750
δικαιούχους
του ΟΠΕΚΑ
περχόμενο γενικό
ΣΕΛ. 3
δείχθηκε χρονοβόρα και συνάμα καταδικαστικη
εφαρμογή των capital controls το 2015 που
Χθες συμπλήρωσαν τρία χρόνια εφαρμογή
τους στη χώρα μας αποδείχθηκαν σωτήρια
Η μεγάλη εκροή καταθέσεων από το εγχώριο τρα
TELIKO συστ
λίου 2018 ξεκινού
κοινωνικου-ιαματικου
Δικόγραφα
a, περιπου 4
προγράμματα
οικονομιας της χωρας με τα τρομακτικά δάνεια,
χωρις εγγυήσεις στους ημετέρους και την επέκταση
επιβολή των Κεφαλαιακων Περιορισμων αναγκαι
κακό για την επιβίωση των τραπεζων. Η επιβολή των
γροτικης στιας, συμφωνα
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ. Οι κληρωχωρις τις απαραιτητες προδιαγραφε
ικά Εργα
Η έλλει η ρευστότητας που επεβλήθη με την εφαρμια πιθανή κατάρρευση αλλά το τραπεζικό σύστημα
μογή των capital controls, το πρωτοφαν
ΚΕΠ όλης της χώρα
και απαράδεκτο «Κούρεμα» των συντάξεων των
απομάχων της ζωής, η ανεργία που δεσπόζει κυρίστα τέλη του 2015, η οποία υπό κανονικ
δεν θα χρειαζότα
Επιπλεον οι επιπτωσε1c για τις επιχειρ
ΣΕΛ. 4
αρχα στη ζωή μας
αι στοιχεια που οεν αφηνο
αμψης και ανάπτυ-nc στον τόπ
οι κατάλογοι των συμβεβλημένων μ
ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ επιχειρήσεων (παροχ
μας. Όλο αυτό το στημμένο σκηνικό όπως πολλές
φορές έχουμε καταγγείλει. έχουν ένα σκοπό, το πως
θα μεταβιβασθεί ο δημόσιος και ιδιωτικός πλούτος
άμπα σε ξένα funds και σε άγνωστα πρόσωπα.
ΟιΚεφαλαιακοί Περιορισμοί αποδείχθηκαν ιδιαί
τερα επιζήμιοι για τις μικρομεσαίες επιχειρησε
Και αυτό γιατί οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δε
διαθέτουν την αναγκαία ρευστότητα, αλλά ούτε
χους, ta αναρτη ουν στη
ιστοσελίδα του Οργανι
ecl εργασιμες ημερες οι τραπε4ec να παραμεινουν
να αναγκαο
του Χρηματιστηρίου
ιστεc και να ανοιζουν ξανα την Τ
ayoyec μικροτερων ποσοτητων εμπορεύματος,
ε και σε υψηλότε
ΣΕΛ. 5-6-7
Ταυτόχρονα, η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των εισα
Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι άλλαξαν την καθημερινό.
ν αρχική τους
ν τα 60 ευρώ ανά πρόσωπο και ανά
ς κάρτες, όπως
με την προϋπόθεση ότι γίνονται συναλλαγές στο
Τη στιγμή εκείνη τα διαθέσιμα του συστήματος
Υωγών έχει συχνά επιπτώσεις και στις εξαγωγικ
Με οφειλές 70 εκατ. €
αποχαιρέτισε
την τουριστικη αγορα
Tripsta
τα, ενω αποτελεσαν
ξωτερικο που ειναι αναγκαιε
για την παραγωγή των προϊόντων τους. Έτσι, το
βαρύνοντας περαιτέρω το ήδη υψηλό εμπορικό
Από τότε μέχρι σήμερα οι κεφαλαιακοί περιορισμοί
μετρητών έχει φτάσει πλέον στις 5.000 ευρώ ανά
σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα επιτρέπεται
ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των 3.000
πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό, έως την
παρόντος άρθρου πράξη του Διοικητη της
κη κοινων
μορφη τ
Αδειάζουν
τα σεντούκια,
γεμιζουν οι τραπεζικοι
λογαριασμοι
ηταν οι συναλλα
των αποταμιευτω
ιδικως η μεταφορα χαρτονομισματον
ποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικ
μνημοve
(Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών) σε
προβι\επομενης στην παραγραφο
πρωτες υλες, μηχανηματα κ.α., προκειμένου να
ς ανάγκες της, αποοποια
ΣΕΛ. 8
υπηρετησ
Τράπεζας της Ελλάδο