Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27075
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
0,60 ΕΥΡΩ
Η ΕΕ προετοιμάζεται
για τα «χειροτερα
σεναρια» στις
Μακρόν-Μεταναστευτικό
«Πολλή δουλειά νια τα σύνορα
διατλαντικές σχέσεις
Δειτε το ιστορικο μετρων
και αυτιΠοινων
Ευρωπαϊκή Ενωση ποέπει να προ
Οι άνθρωΠΟΙ Που ξεκινούν νια την Ευρώπη μέσω διακινητών να καταλήγουν εκτός
Ευρώπης, σύμφωνα με τον Αυστριακό καγκελάριο!
λιτικές που εφαρμόζει ο ΑμεΟΧανός πρό
τά!τη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ
POLIs
Ψηλά στον κατάλογο
τα θέματα που θα απασχο-2ABA
«Fast track»
αδειοδότηση Υια
συμφωνιων και τον εκ
συγχρονισμο τους» χατε
τη ιομηχανια
Στόχος να μειωθεί σε λινότε
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η
τος (έναντι
τώρα) ο χρόνος αδειοδότησης
μιας μενάλης Βιομηχανικής
επένδυσης
χόμενος στη Σύνοδο Κοουφής
για το σημεριν
πάρχει δουλει
τα σύνο!α της Ευ ώπης για τα σύνορα
της Ευρώπης και εντός της Ευρώπης με
βάση δύο α!χές: την υπευθυνότητα χαι
την αλληλεγγύη», δήλωσε ο πρόεδρος
της Γαλλίας, Εμανουέλ Μαχρόν, προσεο«Αυτή η Σύνοδος θα είναι η ευκαιρία
για μια σημαντικη συζητηση για την μετα
άστευση. Η Ευρώπη ζει με αυτήν από το
2015. Ολοι αντιμετωπίζουμε μία απλή ε
πιλογή: θέλουμε εθνικές λύσεις ή πιστεύ
ουμε στις ευρωπαϊκές λύσε ις και την συ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για τις συζητή
σεις που θα κάνουμε σήμερα και αύριο
(σ.σ. Πέμπτη και Παρασκευή). Σήμερα θα
συζητήσουμε για την ο ονομική κατάστα
ση Ολοι γνωρίζουμε ότι έ
χουμε να αντιμετωπίσουμε ΣΕΑΑ
ύστημα fast track αδειοδότησης για
ποίηση και επέχταση άτυπων και θεσμο
θετημένων βιομηχανικών συγκέντρωσε
ων οπως ειναι ε
ΑσπρόπυQγο και το Καλοχί0Ql προωθεί η
Γενική Γ
Qαμματεια Βιομηχανιας, συμ
ικό γραμμα
--εκινησε προνραμμα επιχορηνησns επιχειρησεων
ν απεΟΧόμενο γεν
5-10 τώQq) ο χρόνος που απαιτείται για
την αδειοδότηση μιας μεγάλης βιομηχα
εκίνησε την Πέμπτη 28 Ιουνίου
2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή
που ασκούν τακτική οικονομική δραστη
ριότητα σε όλη τη χώρα. Απαραίτητη προμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
προγράμ
Σύμφωνα με το σχέδιο πο
Βαρυχειμωνια
στο πρόγραμμα ε
κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον τριών μηνών, πριν από την
πόδειξή τους από τα αQμόδια Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης
φταιει
στο νεο «IlQo70αμμα επιχορηγησης επι
χειρήσεων για την απασχόληση 10.000 α
νέργων νέων, ηλικίας 18-29 ετών, με έμ.
φαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκ
παιδευτικών ιδουμάτων πανεπιστημια
παγωγής, σε μείωση του προσωπικού της.
οι απεργιες στις
ευρωΠαίκες
Ωφελούμενοι, με έμφαση στους πτυ
χιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ
σημαίνεται σε σχετικη ανακοινωση του
ο!γανισμού Απασχόλησης Εργατικο
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), οι 6.000 θέσεις εργα
σίας αφορούν αποκλειστικά εγγεγραμμέ
νους ανέργους, πτυχιούχους ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδομάτων πανεπιστημια
νολογικού τομέα και οι υπό
λοιπες 4.000 θέσεις αφορούν εγγεγραμμέ.
νους ανέργους υπων εκπαιδευτι%ων
ιομηχανιες
ην ΕΚΤ
συναντηση Πουτιν - ιραμΠ
πρόσφατη επιβ!άδυνση του Qu9μού ανάπτυξης της 01 Χονομίας της Ευ
ζώνης οφείλεται τόσο σε προσωουνούς
αυτόχρονα αναχοινώθηχε από το Κοεμλίνο και τον Λευκό Οίκο ότι η συνάντηση
των προέδ!ων της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν χαι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα
Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για τις αμερικανορωσικές σχέ
Την περασμένη Τετάρτη, ο Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι πιθανότατα
όσο και σε πιο διαρχε
κλιχής μορφής, σύμφωνα με ανάλυση
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτι
εΛΑον αυτων και για
της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). ΣΕΛΙΔΑ
Αλληλέγγυαςδότες το ίας( AD) αα
ητήσει με τονΠοτ
θα συζητήσει με τον Πούτιν για τη Συρία και την Ουκρανία.
ςΤράπεζας(ΕΚΤ)
ιωτικου
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα