Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27074
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Εκθεση
Δημοσιονομικού
Γιοκ για Τουρκία η ΕΕ
«Παγώνουν» οι ευταξιακές διαπραγματεύσεις
λεμηση της τρομοκρατιας, η ε
η αναπτυζη της
οικονομιας
σημαντικές προσπάθειες της
μογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρ
σε επίπεδο τρίμηνου παρουσίασε ο Quθ
ας το π!ώτο τρίμηνο του 2018, από το
2008, σύμφωνα με την τQ1μηνιαία έκθε
ου Δημ
δυο π/ ευρων και παραμεν
υασιας, ενω προτε
που σημειώνονται σε βασιχούς τομείς
της οιαχειρισης τον κοινων συ
ι στι
τη διαπίστωση ότι «η Τουρχ
ΕΚΤ. Και όμως
Ελλάδα και Γαλλία
κερδισμένες από τη
Υηρανση του
ΠΛΙ υσμου τις
επομενες εκαετιες
ειχε καταδικάσει
από την ΕΕ χαι συνεπώς
κόπημα της 15ης Ιουλίου, ωστόσο εκφρά
ζει ανησυχία για τα «δι'
χας μ
φαλαίων, ούτε
προβλέπεται περαιτέρω
εκσυγχρονισμό της τελωκλίμα
ας εχουν ουσιαστικα σταματήσει», χα
ικών Υποθέσεων
της ΕΕ, επισημαίνοντας παQάλληλα ότι
ιαραλληλα, το Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη σημασία των σχέσεων ΕΕβούλιο υπενθυμίζει
και τις υποχρεώσεις στις οποίες η Τουρκί.
καλεί να αντι
στρέψει αυτή την αρνητική τάση
νας σημαντικός εταίρος και ότι η ΕΕ παραμένει δεσμευμένη στη διατήρηση ενός
ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου για να
Συγκεκριμένα, στα συμπεράσματά του
την απομάκρυνση της Τουρκίας από τ
κράτος δικαίου και τα θεμε
σημειώνει ότι οι ενταξιακές διαποαγμα
αντιμετωπιστούν χοι
Η Ελλάδα και η Γαλλία προβλέπεται
ουεις οπως το μεταναστευτικο, η καταπο
ιώδη διχαιώματα, συμπερι
να Χαταγ!άνουν τις μεγαλύτε!ες μειώ
σεις στογήρανση τουτος θασμοδημόσιο
Αν ήθηκαν κατά 919
εκατ. ευρω οι κατα εσεις
από τη γή!ανση του πληθυσμού (total
συμφωνα με την ΙΤΕ
αετιες, σημειωνεται σε ανα^υση της
τελευταί
ΕΧατ. ευρω, εναντι αν
χαταθέσεις νοι xoxvQ1ών χαι επιχειρήσεσης κατά 4 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο
μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολης δια
μορφώθηκε σε 6,2% από 5,6% τον προηΖατά 1,9% Η μηνιαία Ζαθαρή eon της ου
ολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτι
κό τομέα ήταν αρνητική κατά 279 εχατ
υοω, εναντι αρνητικης χα
γασίας για τη γήρανση τ
1 28,1 010
ευρώ, από 126,9 δισ. ευ
«καθαρη»
της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης
τους διαμορφώθηκε σε 7,4% από 7,2% τον
προηγούμενο μήνα.
Αντιθέτως, η χρηματοδότηση προς
Ανοιςε η ηηεκτρονικη Πηατφορμα του
ενεργεια απο μονη
της δεν σωζει τον πιχειρήσεων αύξησης κατά80580εατ εξωδικαστικού μηχανισμού νια οφειλές
αναλυτικά, οι καταθέσεις των
οφειηες
HE 866εκατ. ενου) τον προηγουμενο μηνα και ο ετησιος
3,8 δισ. ευρώ των αγροτών
13,1% από 14,9% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρη
πιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν
κατά 747 εκατ ευρώ, έναντι αύξησης κα
τά 120 εκατ ευρά) τον προηγούμενο μηνα,
ω οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επι
ιχτή είναι από σήμεQα (σ.σ. ΤετάQm) η ηλεχτρονική πλατφώρμα του εξωδιχα
πως τονίστηκε κατά τη διά!κεια της παρουσία
σής της, η οποία έγινε παρουσία του υφυπουογού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου 1 ε
τρ πουλου της υφυπουργού Οικονομιχων Κατερινας Παπανάτσιου χαι του υφυπουρ
γου Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλη Κόκκαλη η αίτηση της ρώθμισης θα γίνεται μέσω
της πλατφορμας της Ειδι ης Γοαμματειας Διαχειρισης Ιδιωτιου Χρέος
στικού μηχανισμού για τους αγρότες, ο
νε!γειας, με την πα!αγωγη Qεύματος όχι
από άνθQ αχα καί πετQέλαιο, αλλά από η
λιακή και αιολική ενέργεια, δεν ειναι αοετό για να επιτευχθούν οι κλιματιχ0
στόχοι της Συμφωνιας του Παρισιού για
χειρησε ναι των ΛΟιπων χρηματοπιστ
πολύ κατά 1,5 έως δύο βαθμούς Κελσίου
κατ. ευρώ, το Μάιο του 2018, έναντι α
σιάστηκαν, αφορά
338.000 αγρότες με οφειλές προς τον ΟΓΑ, οι οποίες ανέρχονται στο 1,4 δισ. ευρώ μέχρι
31/12/2017, καθώς και 23.000 οφειλέτες προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα
των οποίων η συνολική οφειλή αγγίζει τα 2,4 δισ. ευρώ
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξή-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα