Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5499
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Γαία Δράμας:
Οι πρωταθλήτριες από την
περιφέρεια
ΑΜΑΘ σελ.: 13
www.xronikadramas.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Άνοιξε η πλατφόρμα
του εξωδικαστικού
για τους αγρότες
ΣΕΛ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

24

ΣΕΛΙΔΕΣ

Συνέντευξη
με τον
προπονητή
Κονταξή Ευστράτιο
σελ.: 12

∆ΕΝ ΦΘΑΝΕΙ ΜΟΝΟ Η ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ
οι έλεγχοι στην Φέτα
Σ

την κατεύθυνση προστασίας της ελληνικής
Φέτας συμφωνήθηκε τις
προηγούμενες ημέρες στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δημιουργηθεί,
μετά από προηγούμενες
άκαρπες συζητήσεις, η περίφημη διεπαγγελματική
Φέτας.
Η απόφαση λήφθηκε με
συμβιβασμούς
των φορέων που απαρτίζουν τον
νέο φορέα, οποίος είναι
σημαντικός για τους αιγοπροβατοτρόφους της Δράμας αλλά και της χώρας
γενικότερα.
Ωστόσο τα

Αναβαθμίζονται 12 παιδικές
χαρές στον Δήμο
Κ. Νευροκοπίου
σελ.: 10

ΕΤΕπ: Νέο πρόγραμμα
χρηματοδότησης
ελληνικών επιχειρήσεων
σελ.: 18

PROJECT ΔΡΑΜΑ 2020:

Χαμένη ευκαιρία
χρηματοδότησης
μέχρι 2,5 εκ. € για την
Καπναποθήκη της Περδίκα

σελ.: 3

«Από τον Μακεδονικό Αγώνα
...στην απελευθέρωση
της Δράμας»

Ραντεβού στην Ελατιά
δίνουν και φέτος
οι Σαρακατσάνοι

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί
να αντιμετωπιστούν μόνο
από την ίδια την πολιτεία
με την λήψη κατάλληλων
μέτρων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΤΟΜΟΣ
ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΟΥ 2012

σελ.: 8

σελ.: 15

σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζει το προϊόν
με ονομασία ΠΟΠ και το
οποίο αυτή την στιγμή αποτελεί το μεγαλύτερο έσοδο
των αιγοπροβατοτρόφων

σελ.: 6-7

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]