Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής-Νυκόλ ος Kap βάνος 19511974 Borrigua-Ευδότροα Σταυρίδου L Ευλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Περοδος Β' (1974)*
Ap. φάλλου 6880-11.660 0,50
Ο Πανδραμαϊκός
Στην πρώτη τριάδα
Τουνγκελίδης
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Τρία επιδόματα θα πληρωθούν
μέχρι τέλος Ιουνίου
Επίδομα παιδιού, επίδομα
κονωνικής Αλληλεγγύης
και το επίδομα
OAR0 10ΠΕΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ000000aooo
loc,«ΤΩΝ ΥΙΗΡΕΣΙΩΝ Τ.T.Τ. ΑΡΑΜΑΣ
ΠΟΤΕ θΑ ΑΕΙΟΥΡΤΗΣΗ ΤΟ ΤΗΛΕΜΝΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
Δέκα εκπαιδευτικοί
του Εργαστηριακού
-στηνΤ' Εθνικ
Κέντρου Δράμας
βρέθηκαν στη Σεβίλλη | |
πετρελαίου θέρμανσης
Ετοιμος να πέσει
! Εν αναμονή 2 αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι και ιατροί για το ΤΕΠ !
στο παρκάκι τηςοδού ερ ού Σημαντικά οφέλη από Το νέο σύστημα!
Το πρόγραμμα
των «Ελευθερίων»
στον Δήμο Δράμας
Συνεχίζονται οφάοας και οι exap
ediaup e o ης οδού 2Bioe aae
ψηφιοποίησης στο Ακτινολογικό
του Νοσοκομείου Δράμας
Σύντομα η αξιοποίηση του 1 εκ. ευρώ για αλλαγή όλων των κλινών στο Νοσοκομείο
andy μασ θ paa της Αγίας Βαρ β4
ρας, όπου η Κοινωνική Υπηρεσία του
Του Οονάση Πολυμένη
φορΕίς ΑμεΑ του Ν. Δράμας ΑΕΥΨΥ-Or
ενικού Νοσοκομείου Δράνας, ύστερα από την εΥ ατάσταση του νέου πληροφοριακού συστήματος ψηφιοποίησης
Δράμας, Σύλλογος ΚορινοπαθώνΝ. Δρ4
κομείου Δράμας κ. Νκος Λάτσης
το νέο πλp°φοριακό σύστημα ψηφιατο
στο Ακανολογκό Εογαστήριο, ενοτου 2017 και ήδη
η οοοονομία σε έξοδα που exei προσφέρο
a οι σημ a roof-or υς μας ηγεί ο δοο ητης κ Λάτσης,
4 μβάλλει στην ουσ αστική βελτίωση του εττέδου των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους
τόχροα οι ασθενείς επωφελούνται από την εφαρμογή
σύγχρονων και δευρυμένων με86δων δάγνωσης με προφον θετικά ορέλη στην αντιμετηση τυν προβλημάτων
Το συμβάν παρατήρησαν χθες το πρωί
Το πρόγρομμα ξεχνάει στις &30 μμ.,
λαμανλικό opet tum pon κούθν
Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα ανάπλασης om
γύρω από το Αρχαιολογικό Μουσείο bouti
mie pe Ολι υςΠορό
αηςΕυ pio κός
τεχνκό τμήμα του ΟΤΕ προκεμνου να
τέλος, την
δια ημέρασυς 9 μμ, ora A JΌπω χε ομ ο rt oli a του Διαμ
λεφωνικός θάλαμος παρουσία, κάποια
ορφώθηκαν πεζοδρόμια και σύντομα η διάστρωση του οδοστρώμα
εορτασμού των 35 ετών από την ίδρυση
Ε ΠΛΗΡΗ εξελιξη βρίσκο ται τα έργα
Μουσείου Δρ4ας. "Ουτως ήδη έχα αναού Τύπου» στις
Αύριο Παραοευή, στις 9 μμ στο θεοτράκ της Αγίος Βαρβάρας, ο Δήμος Δρά
μας και η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι
ότι προκεται να επεμβουν το
τερο ώστε να αποκατασταθούν οι τυχόν
φορές που έου υποσπέο τηλεφωνικός | mi των οδών Πα p. Διο υΐου και
pooou κα. Μελίνος Ματέλλη, για την
40χρονη nopeia της στο θόατρο και την
grepamKE και δεν θα κοπούν.
Πανελλήνια πρεμέρα το νέο θοτριό της
monM | épyo-μονόλογο, με τίτλο «Δο Yuuva
Πότε θα καταβληθούν
οι συντάξεις του louλίου
νησε η διάναξη του δρόμου στη
από Την οδό ΠαTp. Δουσίου.
θα πραγματοποηθεί την δια ώρα στο Air
bengoumλογιομό 280.000 ευρώ και θαΒοη- 1 μαυκό Ωδείο Δρόμος
Κληρώ0el, éne τα από το Ef Αυμα
Old κληρώνετατη δομόρφωση Tuwme 0-0 ντελέσει στο μεγάλο έργο
του ΙΚΑ καιτου Δημαίου, α αταα θα πόpouv τη σύνταξη τους στις 201ανίου.
σης της περιοκής, της προνης Yépup ας δ αδή, ανάμεσα στο δημοτικό
Ο δρόμος méov έχει πάρει τις διαστάσεις που έπρεπε
ουνι οβααοτείτα επίπεδα του
ου τ Εας του ΝΑΤ, ενώ στις 2 Ιαλίου θα
τημια πλειρά, την οδό Πατ.
Διονυσίου απότην άλληαλλά κα στη διάστα ,
ρυσή της μετην οδό Γ. ΣΕτέ η
quo του Αρχα olo qu
Ζητατα εξωτερικός πωλητής
στον τομέα Των Τηλεπικονων ων
και προόντων Τεχνολογίας
Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε ε5ωτερικές
Πωλήσεις και δίπλωμα οδήγήσης αυτοκινήτου.
του Υτουργείου EpΗδη, qu διαμορφωθεί το τοοίο διαχωριγοίο θαταβάλλουντας ουντας lo
lou 2018 στις 29 Ιου ου ειώ την ίδια
Μου Είου, e
συντάξας Ενόπλων Δυνάμευν Συμάτων | οτουΕΝες ημέρες, θα ολοκληρωθεί
και Πυροσβεστικού Σώματος.
Όως είχαμε σημειώσει στο
Dr. Φίλιππος
Δεμιρόπουλος
|νος, eve υιώδης με προσ pao η στους στόχους
[email protected]υμητή ηλικία: από 25 ετών.
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Σταθερός μισθός με πλήρη ασφάλιση
Δέχεται κατόπιν ραντε8ou
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
[email protected]
-mudo ano TEI/AEI θα εκτιμηθεί.
21 ]ΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 7 [OYALOY
Αποστολή βιογραφικών:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σάντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα