Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Fitch για τη σύμφωνία: Πολιτικές προκλήσεις από τα πρωτογενή πλεονάσματα >>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5255 Πέμπτη 28.06.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΟΠΕΚΑ:
Ελλάδας
Ανέλαβε καθήκοντα προέδρου
Ξανά σε λειτουργία η πλατφόρμα για
όσους δεν υπέβαλαν αίτηση για το Α
ειναι
μονοπατι
Την θέση πως η Ελλάδα
σημαντική περυτ
υνση χρέους απο του
πιστωτιχα
θετιχο
γεγονος, οιατυπωνει. ο οικος
Eurogroup προσέφεΟε στην
Ελλάδα σημαντική περαιτέρο)
πολιτικ
χρεους, που εξασφαλ igel OTL η χώρα έχει πολύ
περιορισμ
ητα η ΕΥ
ματοδότησης τα ε
ο οίκος περι μένει η συμ4ωνία να
τον δρόμο, ώστε να επιστρέ
ψει η χαρα στις αγορές και να
χρηματοδοτείται με διατηρή
Γραμματέας Διαχείρισης ιδιωτικού χρέους
Θεωρούμε το πακέτο σημαντικό οοόσημο στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη από τη βαθιά
κρίση κυβεονητικού χρέους,
Μέχρ 14 Ιουλίου
η επανυποβολή αιτήσεων
υπαγωγής στο νομό
Κατσέλη
Σε άνοδο
του πετρελαίου
στις ασιατικές
ες που προκυπτουν
Εξι χώρες ηγούνται του φορολογικού ανταγωνισμού,
μειώνοντας τους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές. Η
μακροπρόθεσμη τάση προς ένα φορολογικό σύστημα ευρείας βάσης και χαμηλών συντελεστών προβλέπεται να ενταθει. Τι αναμένεται για την Ελλάδα
Οι τιμές του πετρελαίου
αυξάνονται στις ασιατικές
αγορες, καθως επιχρατει
αβεβαιότητα για τις εξαγο)γές του πετρελαίου
Λιβύη, αλλά και σχετικά με
την αν 5ήση της παραγο)Υης
στον ΟΠΕΚ.
θεσμικό πλαίσιο, που πρόσφατα προώθησε η κυβέρν
ηση, οπως αναφερεται σε
αναχοίνοση του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης
ιδιωτιχού χρέους, Φώτη
Κουρμούση που αναρτη θηχε Ηφορολογιχή μεταρρύθμι- πους.
στην ηλεχτρονική σελίδα της ση στις ΗΠΑ αλλά και οι
γραμματε ιας.
Οι τιμές του πετρελαίου
μεταρρυθμίσεις σε παγκό- Αυτό προκύπτει από την
σμιο επίπεδο, καθώς και ο
φορολογικης πολιτικης που
2018, οδηγουν τις χώρες να
τους ανταγωνιστικότητα με
πρό(κρατη έρευνα της ΕΥ,
policy in 2018, που περιλαμ
λεψεις από στελέχη της ΕΥ
κά θέματα, από 41 χώρες σε
ροέλευσης Τη δυνατότητα να επανυποΣύμ4ωνα με την ανακοίνω- μεγάλος αριθμός αλλαγών The outlook for global tax
τόπου Brent, χαταγραΡΤ | βάλουν αίτηση υπαγωγής
καν στα 74,83 δολαρια το στο νόμο Κατσελ η Σταθακη ση με την ανηση αυτη οι
βαρέλι αυξημένες κατά 10 | (N. 38692010) έχουν, μέχρι
σεντς η
οφειλέτες διασφαλίζουν την υιοθετούνται διεθνώς το βάνει εκτιμήσεις και προβ
προστασία οτι θα συνεχίσει
να ισχυει η απαγορευση βελτιώσουν τη φορολογική με εξειδίκευση σε φορολογι
UALOU, OL 04 ειλέτες
που εχουν υπο αλει αι
Οι τιμές του αμεριχανιχού
αργου πετρε/cuou καταveaq ηχαν στα 68,29
δολάρια το βαρέλι, αυξημέ
ετοαλλά
ματαιωθεί η
ων και πλειστηριασμών
εναντιον τους.
νέους και καινοτόμους τρόόλον τον κόσμο
Πρόχειται για μία από τι
χατά 21 σεντ