Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
"Θέλουμε λίγα
απο τους Πολλούς
και Πολλά
από τους λίγους"
αχολιάζει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4128-ΕΤΟΣ 15ο
IIEMI1TH 28 1ΟΥΝΊΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Τα Αγραφα αποφασίζουν
ΤΣΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕ
#13 δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν σύνκληση του Σ. Αγράφων για τις ανεμογεννήτριες και την
Παρασκευή στο συμβούλιο θα ζητηθεί η ανάκληση προηγούμενης απόφασης
θα κάνουν άραγε οι δήμοι Λίμνης Πλαστήρα και Καρδίτσας για το ίδιο θέμα;
Σελ. 4-5
Πανηγυρική η τελετή
λήξης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑΚΑΡΑΤΊ ΤΑΚΤΙΚΗΕ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
. Της 51ης Λιεθνούς Γιορτής
Πολιτισμού Καραϊσκάκεια
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας
που ολοκληρώθηκε την Τρίτη
Καρδίτσας Συν.Π.Ε., σύμφωνα με τα αρθρα 14 & 15 του Κατα
26 Ιουνίου στο Λημοτικό Krvn1
στατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οματοθέατρο
ποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, ημέρα
Σελ. 6-7
Kal ώρα 7:30μ.μ., στην αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΚΙΕΡΙΟΝ»
ΜΠλατσούκα 22-5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αΠΟφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Φένια Κούνουπα
ΥΠεύθυνη καταστηματος Σοφάδων
1.Εγκριση εγγραφής και διαγραφηςμελών απότον συνεταιρισμό
2. Ano ογισμός του Διοκητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Περίοδο 1/1/2017-31/12/2017
Ασφάλειες
4. ΥΠΟΒολή και έγκριση Οκονομικών καταστάσεων και της έκθεσης
των Ορκατών Ελεγκτών της Τράπεζας της διαχειριστικής Περιόδου
Παπάγου 22, Σοφάδες:
τηλ: 24430 29251-κιν: 6973 067340|
email: humans [email protected] 1
1/1/2017-31/12/2017
5.Έγκριση καθορισμού τιμής διάθεσής συνεταιριστικής μερίδας
6. Ana an τον μενον του Διοικητικου ΣυμΒουλιου και τον
Ελεγκτον της Tpane as an κάθε ευθησε με τιου ουκές
καταστάσεις τα nenpa μένα και τη διαχείριση των uno0έσεών της
γενιά, για τη χρήση του έτους2017
7. ΥΠΟΒΟλή και έγκριση npoun°λογισμού έτους 2018.
Πρόσκλ
/1/2018. 31/12/2018.
8. Ορισμός Ορκωτάν Ελεγκτυνγια τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
9.Προέγκριση καταβολής αμοιβών και ano μιώσεων σε Μέλη
του οικητικού Συμβουλίου για την τρ ουσα εκο δεύτερη 20
εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018)
τοξε οδι eelo «Kzferon
στην οδό Μπλατσούκα 22, όπου θα μιλήσουμε για τις δυνατότητες του Τόπου μας και το
6a σχέδιό μας για το a Q10 Της Καρδίτσας. Η παρονσία σου θα είναι μεγάλη τιμη και xae για εμένα
προσκαλώ yvKptauj11ολιου 2018 στς 11:00 το πρωί
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, όπος ισχύει
10. Διαφορες ανακονύσεις.
καιθα μου δώσει δύναμη α συνεχίσουμε την προσπάθεια μας
Μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την Καρδίτσα μας
Kve1ακή 1η Ιουλίου
η Καρόίτσα αλλάζ ει εποχή !
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοκής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του αρθρου 5 nap. 6 του καταστατικο, τα μέλη του Συνεταιρισμού των onocov έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 15/06/2017
Κώστας Γκαβογιάννη
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΚώστας Γκοβογιάν ns
ΟΜετεωροον 44 & Κύθ ouOgako [email protected]
[email protected]
O6987 388040
6937 444506
www.bankofkarditsa.gr