Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η
Ι Ο Δ Υ

Π

Ε

Τ Ι Κ Η Σ

Ι

Υ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4096 - ΕΤΟΣ 17ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αποκατάσταση αθλητικών
χώρων και σε σχολεία
των Ιωαννίνων

Τρία εκ. ευρώ
για δράσεις
πολιτικής προστασίας
Σελ. 5

Σελ. 4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Με αλλαγές το τελικό
σχέδιο συγχώνευσης

«ΣΧΕΔΙΑ»

Παρεμβάσεις
ουσίας με στόχο
την πρόληψη
Σελ.13

3 Το νέο Πανεπιστήμιο

συστήνεται από τον Οκτώβριο
και η ακαδημαϊκή λειτουργία
των νέων Σχολών αρχίζει από
την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους 2019-2020
3 Κυριότερη αλλαγή αυτή
της «κατάργησης» του ΦΠΨ
3 Παραμένει σε σχολή
το Τμήμα Μουσικών Σπουδών

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Συζητά σήμερα
για τις μονάδες
βιοαερίου
Σελ.4

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Στην ΑΕΚ
ο Μάκης Γιαννίκογλου
Σελ.9

ΦΟΔΣΑ

Μετ’ εμποδίων
οι δράσεις
για διαλογή
στην πηγή
• Η καθυστέρηση προώθησης
δράσεων, όπως τα επιχειρησιακά
σχέδια των συστημάτων και
ο έλεγχος των πράσινων σημείων,
μετά την έγκριση των ΠΕΣΔΑ και
των τοπικών σχεδίων των Δήμων,
λειτουργεί αρνητικά για την
επίτευξη των στόχων των Φορέων
Διαχείρισης Αποβλήτων

Σελ.5

ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ξεχωριστή βραδιά
με μνήμες από
το παρελθόν
Σελ.7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα