Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5498
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Συνέντευξη
με την αθλήτρια
στίβου
Αναστασία
Κιόρογλου σελ.: 12

24

ΣΕΛΙΔΕΣ

Βετεράνοι ΔΟΞΑ
Δράμας-Βετεράνοι
Θεσ/νίκης σήμερα
στο γήπεδο της Δόξας
σελ.: 13

www.xronikadramas.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Οι προβλέψεις
για μειωμένη φετινή
παραγωγή ελαιολάδου
φέρνουν άνοδο τιμών
ΣΕΛ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

240 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
στο πρόβλημα των κλινών
Ο

ριστικά φαίνεται ότι
λύνεται το πρόβλημα
των κλινών του Νοσοκομείου Δράμας καθώς εγκρίθηκε το αίτημα αντικατάστασής των παλαιών με 240
νέες σύγχρονες όπως και η
αντικατάσταση των κλινών
στο τμήμα τεχνητού νεφρού. Πρόκειται για έργο
του οποίου το κόστος ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.
Μάλιστα το Διοικητικό
Συμβούλιο του Νοσοκομείου στις 22 Ιουνίου αφού
έλαβε υπόψη του την με
αρ. πρωτ.. 8086/21-6-2018
εισήγηση του Τμήματος Βι-

Σεμινάριο επιτάχυνσης
επιχειρηματικών ιδεών
σελ.: 7

ΕΣΠΑ: Ξεκινούν
οι αιτήσεις για επιδότηση
σελ.: 11

Πραγματοποιήθηκε
τρίτο συλλαλητήριο
στη Δράμα
για την ελληνικότητα
της Μακεδονίας
ΟΑΕΔ: Αναμένεται
η προκήρυξη
για πρόσληψη
15.000 ανέργων

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

με κομοδίνο και ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα τεμάχια 7» προϋπολογισμού
37.000€ .
σελ.: 3

σελ.: 9
∆ΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΖΩ∆Η
∆ΕΡΜΑΤΙΤΙ∆Α ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΑ “Χ” Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΜΘ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΑΧΠΑΤΖΙ∆ΗΣ

σελ.: 8

σελ.: 6

οϊατρικής μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε
ομόφωνα και ενέκρινε την
σκοπιμότητα του είδους
«Κλίνες νοσηλείας παιδικές

Συνεχείς οι εμβολιασμοί κοπαδιών
σε Δράμα, Καβάλα και Θράκη

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]