Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
| Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Πέμπτη 1281 louvioul 2018
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 1 Ευρύ ΕΤος 620, l [email protected]μός φύλλου 29 16
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΊΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΑΥΓΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Πρόεδρος του Ανροτικού κ
Kriv°τροφικού συλλόγου της ΠεριΟ διακεκριμένος χειρουργός
Σημείωσε μια ακόμη τεράστια
επιτυχία φτάνοντας στα υχνη και
κακοΠοιούς Που λήστευαν δυο
φορές επιχείρηση γουναρικών
ου ν Καστοριά
κνδύνου για το μέλλον της Ktnvopop1ας και τονίζει την επιτακτική
υνάγκη λήψης δρασακών μέτουν5
ται σε κάηοες μετρήσιμες napoμέιρους της ΠΙΟ Πολύηλοκης εγκε
φαλικής διεργασίας , της όρασης
Σελ. 04
ek 12
Ο ΑΓ. ΜΗΤΡΕΤΩΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜ. ΚΟΥΚΛΑΤΖΗΣ
02 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τον Οκτώβριο τα δ0nomfpua
καταβολής τελών για ταμπματα
στο κομητήριο Καστοριας
Τα μεγάλα
04 ΞΕΝΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Εμαο του καιρού και της
το ιστορικό κτίριο
08 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Στα ύψη Βρίσκοναι στην
Καστοριά σε σχεση με την
υπόλου η Δυτική Μακεδονία
μιας απερισκεψίας D
09 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Με επιτυχία rpay pronunBnKE
τοουνέδριο του μεταπυχοκού
προγράματος θεολογίας
a τέσσερις ολόκληρους μήνες, Παράνομα και xoapiS να Τους ΚΙ ηαγγελαί κάηοια κατ'Yopia, οι δυο Ελληνες στροΤΙωτικοί ΕΚ των οποίων ένας Eival δικό μας Παιδί, ΑΥΥελος μας, κρατού Τ σε φυλακές υψίστης ασφαλείας ΟΤΙΝ
Τουρκία. θύματα Ενός ΠΟΙδαριώδους χερισμού an..λευράς unsu80vw και κυβερνώντων
σελ.2
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΡΜΟΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΜΥΗΣΙΣ.
Αν και ο καφόςδεν ήταν κατάλληλος και δυσκάλαμε τις npoon θειες των ΧΟρευτιιών
υημά τον του
μεάλα é oo
και Παρουσιάσαν ένα μαγευτικό
ροή. Τους ζουν συγχαρητήρια
Νέο προεδρείο με αρκετά καινούρια Πρόσατα στο διοικητικό συμβούλιο αφρό
ντας με
και την ανα écon του Συνδέσμου δ οντας
το "λόγο.. στ νέα γενιά τον κοστ ροών
Μια ακόμα Πολύ πετυχημένη καλοκαιρινή
ωστόσο μικροί και
τον καλύτερο ααυτό τους
τρόΠΟ nouvexaa αλλά
trw napaqué n s3δομάδα σαδακόο τας
τον μου ικό Π Ούτο της η τρ δας μας na
ρουσιάζοντας χορούς από τη Χαλκιδική
το ΒΟΟ Κοζάνης