Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νκόλαος Καρα λάνος 1951-1974 18ο κτήρια-Εδό μα Σ
upidoo L Στυλι
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Περίοδος Β'(1
974)"
Ap. 96a06880-11.659 0 50€
Μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Δράμας!
Παρουσίαση Του ξεχωριστου
θεατρικού μονολόγου «Δυο
γυμνά άσπρα χέρια» με την
Η αναδιάρθρωση
θα ανάφει Το πράσινο
1 | OA10ΑΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ000tesem
t ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.T.Τ. ΑΡΑΜΑΣ
στον 2ο Διεθνή ΠαιδικόΝεανικό Διαγωνισμό Μουσικής
«allegro animato» στη Ρώμη
θοποιό Μελίνα Μποτέλλη
φως για τις εξελ
στη Δόξα Δράμας
ΠΟΤΕΜ ΑΕΙΤΟΥΡΤΙΜΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΟΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΕΛΓΑ Καβάλας
Παράταση προθεσμίας
α πρότασηπρος το Δήμο Δράμας
Παράταση υποβολής
Na avoi5ει ο χώρος
της «Ποδηλατούπολης»
|φορολογικών louiotuv
mea .11
ten-ΞΙ
ής αιτήσεων
έως τις 26 Ιουλίου
στήριξης για το Μέτρο 5.1
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ Καβάλας, ανακονώνοηση) των ατήσεων στήρας, μέσω του
γραμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυακόν
mv ασηγήσηςτηςΑνΕξάρτητης Αρχής Δημοσίον Εσόδων (AADE, θέτοΤας ως op00 την
του Δήμου Δράμας στο κοινό
από κονού το Υπουργείο Αγροτικής Ανά.
πτ ης και ο ΕΛΓΑ με την τρ τ τοί
ηση της με αριθ. Πρωτ. ΕΛΓΑ,4882/
4.064 από τις αιολικά 6,2 εκατομιρια
δηλώσεις Ε1 Me
Μπορεί κάλλιστα να μεταμορφωθεί σε έναν ανοικτό χώρο ποδηλάτου για μικρά παιδιά
&δομένα rt
σε λιγ0Tepo από μια φδαάδα ή σχεδόν
400.000 & λώσειςτην ημέρα, ότα, εδώ και 2
μήνες δεν ξεπέρασα/ Ποτέης 166.916 σε μια
. Πάρκου Κυκλοφοριακής Ave
γής του Δήμου Δράμας, ρημά
Σε παράταση της qs1ής καταλΜΙής
Πρόκεται για έναν πολύ 4ορφο χώρο στην
περιοχή της ανάπλασης, eri της οδού Χελ.
ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώασε να προχορήσειτο Υπουργείο ΟυοναμΑρχής Δημοσίων Εσόδων (AAA)
με την οποία η προθεσμία έληγε στις
νωνούν με τα τηλέφωνα: 2510821912 &
2510621900, αλλά και στην ιστοσελίδα
www.elga g ενεργητική προστασία υπο
γουρα πολλά παιδά έμαθαν εκεί
έτους 2017 των φυσικών προσώπων παρατε.
μέχρι την 20η Ιουλίου 2018.
η Βουλή
Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος ξεκίνησαν τα έργα!
Δεν συζητήθηκε ερώτηση Αρχισε η ασφαλτόστρωση μέρους
RENALANo1 του δρόμου Δράμας-Παλαιοκώμης
Λοβληθεί μΕχρι τη δημοσίευη της umoupr
unp0γής δεν EXa Mga, παρατείνεται επίσης
Η απόφαση ελήφθη καάιν ouVE Τμησης
αλλαγές μετο véo έντυπο Ε3, ότι το σύστημα
ής ςση
! Ο 2018
ου Νοσοκο
νατ.σηελομέήκατητασμο
ΣΤΙΣ 5 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, ο
βουλευτής Δράμας της Ν.Δ. κ. Δ Κυρια.
ξίδης, είχε καταθέσει ερώτηση προς τον
υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, σχετικά με την
άση Πολυμένη
ΔΩ ΚΑΙ πολύ καιρό περιμ
μεγάλους μέρους του δρόμου από την πε-|ηση των δηλώσΕων τις τελατσες ημέρες.
ριοχή της Συμβολής μέχρι και την Παλα-Ι ΣημαώνΕαιόπ γιατ ςπροθεσμεςΚΛφοοκουμη και στη συνέχεια οδοοήμανοη και λής των δόσεων του φόρου για τα φυσικά
διαγραμμίσεις. Σήμερα, σε πολλά σημεία, η npOuna, τα ναμκά πρόσωπα καιτις νομκές
σήμανση είναι ελλιπής και α διαγραμσας οντότητες εφαρμόζΕται το ιοχύον θεσμό
αναφορά για την έλλειψη ανασθησολόγιυν στο Νοσοκομείο Δράμας, καθώς και
για την Ελλειψη δαφόρων ειδκοτητων
μέρος του eropga0ύ οδικού &
τύου, από τη Δράμα μέχρι και την
Αμφίπολη. ..άτως γράραμε και
προστό δέκα μέρες περίτου, ο
Η ερώτηση αυτή είχε πάρει συήτηση
γιατην Τρίτη 26 lou ίου, όμως τελκά για! Χορτα και and piata peep
50θός δεν παρέστη στη Βουλή για νο ρως ο εργολάβοςκαι να
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγει°χειρουργος
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
μέρες ταξιδέψουν ήδη έχα ξεκινήσει μέρος της
προς τη Θεσσαλο- ασφαλτόστρωσης από χθες Τρτη
διαπιστώσουν
θεί και σε πρόσφατη δημοσίευση, το
ζητείται εξωτερικός πωλητής
στον τομέα των τηλεπικ ωνίων
και προϊόντων τεχνολογίας
Απαρατητη 3ετής προυπηρεσία σε εξωτερικός
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
οδεύουμε σήμερα
οδήΥησης a
Επιθυμητά στοιχεία χαρακήρα:
Ναό Αγίου Λο ack στα ανιά Κρητης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
να χάνουν μια πΡοσφορά στη μνήμη του όπου
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
-Bonus επίτευξης στόχων
Πτυχο από TEVAB θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών:
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παναγιώτου-Παναγιώτας
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα