Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος Τ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 27/06/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου: 6884
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Στη δημοσιότητα η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
Mytilineos: Αύξηση απασχόλησης 7%στον όμιλο
Βορείου Ελλάδος
ΕΝΦΙΑ:
«έκρηξη» στο υς φόρους των ακινήτων
Υπέρογκο! φόροι περιμένουν τους ιδιοκτήτες
Οι δύο νέες αυξήσεις αναμένεται ναπλήξουν και τιςλακές γει
μικέςακροβασίεςΠροκειμένου να μην είναι μεγάλεςοι αυξήσεις
αντικειμ νικές υνοιαξήσο! Στη γραμμή ΔΝΤ η Κομισιόν: «Προσγειώνει»
anoleipur.
Πώςνακερδισετε
Τονιες εκει ΟΠου φετος TO 0IK0v0μικο επιτελειο εκανε οικονοΣούπερ φόρους σε απαξιωμένα
αντικειμενικές τιμές της Εφορίας.
Παρά τα διαρκή υπερηλεονάσματα
(7 δισ. ευρώ πέρυσι και άλλα 43 δισ
έως το 2022) 0 εμπαιγμός με τον
ΕΝΟΙΑ δεν «καταργείται», αλλά επα
υξάνεται. Αν και ήταν δίκαιο, η ενα
ρμονιση εμπορικών και αντικειμε
νικων δεν εγνε Πραξη μετα ης χει
ουργικές επεμβάσεις της κυβέρ ησης στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων
την ανάπτυξη στο 1% μετά το 2022
ΣΤΟ 190 Του ΑΕΠ «προσγειώνει» Την ανάπτυξη από το 2022 η Κομισιόν στην Έκθεση
Βιωσιμότητας χρέους Που περιλαμβάνεται
στην έκθεσης συμμόρφωση της Τέταρτης
αξιολόγησης Σύμφωνα με την έκθεση ή
Πρόβλειμη για το βραχυπρόθεσμο ηραγμαΤικό ΑΕΠ έχει αναβαθμιστεί, σε ευθυγραμμ!
ση και μεης εαρινές προβλέψεις Της Κομισι.
όν. Μακροχρόνια, η ανάπτυξη αναμένεται να
κινηθεί περί Το 196 μετά ΤΟ 2022, καθώς θα
κλείσει ΤΟ Παραγωγικό κενό και θα αντανακλονται και οι επιπτώσεις από τη
πληθυσμού
γήρανση του
Στα 147,2 εκατ
τα λειτουργικά κέρδη
ΤΟ Πρώτο Τριμηνο
Entersot
HEntersoft γνωστο- στησαν auTonp- ταξης η Γενική Συμβουλίου και του
ΠΟΙεϊ ΟΤΙ στην Ετή- οσώπως ή δ' avn_ Συνέλευση αποφα- Ορκωτού Ελεγκτή
σια Τακτική Γενική ΠροσώΠου μέτοχοι σισε ομόφωνα τα
ση διανομής των κερδών
υνεΛευση
Των εκπροσωπουν
νόμου φόρος Παρασύνολο 1.Εγκρίθηκαν 0' για την χρήση 2017 κράτησης 15%
ειας Που Πραγματο- σε
ΠΟιήθηκε στις 25 4.456.000 μετοχών, Ετήσιες Οικονομικές αναλογεί δια
TOI 0,02
Citigroup
ΗΕλλάδα Πηρε
μια μετρια ελαφρυνση
του χρεους
2018 και
σοστό Καταστάσεις Ενο- μερίσματος στο
κατα συνεΠεια Το
ώρα 11:00, στα 79,98% επί του ΠΟιημένες και Εταιρ- μετόχους 0,13 € καθαρό
γραφεία της εταιρ- μετοχικού κεφα- είας της εταιρικής ανά μετοχή. Σε μερίσματος nou θα
είας στην Καλλιθέα λαιο
Αττικής επί της Λ.
μερίσματος θα napκρατηθεί ο προβοσο
Των θεμάτων
σχετικές Εκθέ
αρέ- της ημερήσιας διά- σεις Του Διοικητικού λεπόμενος εκτου μετο