Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 27.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6064
Εξασφάλιση για τους πιστωτές η ενισχυμένη επιτήσηση
Moody's: Σε βιώσιμο μονοπάτι μπαίνει το ελληνικό χρέος
Οι αποδόσεις, οι αναβαθμίσεις, οι προσδοκίες και η νέα έξοδος στις αγ0Qec
Ξεκίνησε
«διάλογος» της Αθήνας με τις αγορές
στρατηγική του ΟΜΗΧ
μετα την αποφα
του Eurogroup για την Ελλάδα. Οι αποδόσεις, | σύμβουλος της
οι αναβαθμίσεις, οι προσδοκίες και η νέα έξο- NRG Global
ς αγορές. Βιώσιμο βλέπει το χρέος η | Energy για το
Στάση αναμονής τηρούν υπουργείο
Οικονομικών
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναφορικά με τα επόμενα βήματα εξόδου της
χωοας στις αγορές, με το βασικο συν
ημα να είναι «δεν βιαζόμαστε».
Η Επενδυτική Τρίπεζα Ελλά
Lunnia Advisors (1) αποκλειστικοί χρηματοοικονομικοί
Energy Trading για την συμφ.
Οργανισμός Ιδος συνεογάστηκε με την
Πώς η Κίνα μπορε
να αλλάξει τη βιομηχανια
ανα ν λωσης στην Ελλάδα
σύμβουλοι της NRG Global
εσινη της ανακοιν(ση, η
Motor Oil γνοοτοποίησε την
Χατ α!χην συμφωνια για την
απόκτηση ποσοστού 90% του
μετοχικού κεφαλαίου της εται.
ρείας NRG Trading House από
την NRG Global Energy
Trading, σύμφωνα με ανακοίνωση της IBG
25 ε ατ. ευοω
η B&F Ενδυμάτων
H NRG Trading House dgaστημα)ποιειται στον ενε07ειαχ)
κλάδο ως εναλλακτικός πριμηθευτής ηλεxTQ1χής ενέργειας,
ε υπη!ετώντας μεγάλους
επιχει!ηματικούς ομίλους,
Για χρόνια η Ευρωπαϊκή Ενωση εμφάνιζε υψηλά ποσοστά «ανακύκλωσης» πλαστικών (η Ελλάδα εξαιοείται
καθώς η ανακύκλωση βρίσκεται κάτω του 20%), επειδή
σχεδόν το 90% των υλικών διοχετεύονταν στην Κίνα, για
να καταλήξουν σε ποτάμια, κλιβάνους και χωματερέ
τελευταίας. Όταν πέρυσι η υνεζική ηγεσία α
Οι Ανάδοχοι της Δημοσίας συνολικά 25.000 κοινές
ομολογίες
νωνυι
Ομολογιακού Εταιρείας με ονομαστική
Δανείου χαι την εισαγωγή αξία €1.000 εκά (οι Ομοτων ομολογιών της «B&F λογίες) με συνέπεια την
Ενδυμάτων» προς διαπραγ- άντληση κεΤαλαίων ύψους
μάτευση στην Κατηγορ
ι την εισαγωγη αυτων των πΜοστιχων,
επειδή πλέον η βλάβη στο περιβάλλον ήταν μεγαλυτερη
από τα οφέλη από την αξιοποίησή τους, τελείωσε κου το
«παραμυθι» της ανακ
Ευρώπης. Τώρα ετοιμάζουν σοβαρά σχέδια και επενδύσεις, ώστε να πο°χωρήσουν σε ουσιαστικές πρωτοβου
Η Επενδυτική ΤΟάπεζα Ελλά
δος (IBG) συν ε07άστηκε με την
ύχλοοσης σε πολλές
25.000.000
αποκλει
λων Σταθερού Εισοδημα
τος της Οογανωμένης Αγο. Η συνολική ζήτηση, που
στικοί χQηματοοικονομικοί
σύμβουλοι της NRG Global
Energy Tradin για την ο
οι οποίοι συμμετε
Δημόσια Προσφορά, ανήλθε
σε €26 εκατ
οποία τελεί
της Δημόσιας Προσφοράς
στις 22.06.2018, διατέθηχαν
αίρεση της έγχουσης από