Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΟΑΕΔ: Εχδηλώσεις για τα Green Skills σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
>>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected].com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5254 Τετάρτη 27.06.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
«Πράσινο φως»
Κύκλοι ΤΕ:
Ανταγωνισμού
στο deal ΠΑΚΟ
Οι «έξυπνου» μετρητές μηδένισαν τις
ρευματοκλοπές
Απάντηση για το Eurogroup
θεσμικά στι 2 Ιουλίου
Η Επιτροπή Ανταγιονισμ
6602018 ομόφωνη αποφαση
κατ' άρθρο 8
παρ. 3 του ν.3959/2011, τη
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που α4οοά στην
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΤ°ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
από την εταιρία «UNIPAK
ΑΝΩΝΥΜΗ
BIOTE OTE 0,00%ΧΝΙΚΉ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΟΠΕΚΕΠΕ:
η Eurobank Equities
δικαιούχους
Γοεις σημαντικές διακρίσεις
απεσπασε η Eurobank Equi
ΑΕΙΙΕΥ στην έρευνα Extel
το 2018, η οποία διενεργείται
μετα επαγγελματιών του διεθ.
νους επενδυτικού κλάδου
είες που δουστηριοποιούνται
ια να
για καταλήξει στα συμπεράσματ
της συγκεντρώνει τις απόψεις
από 1 1.000 θεσμικούς επενδυτές
και 4.000 επιχειρήσεις, αποσκοιτώντας στην αξιολόγηση της
ποιότητας των υπηρεσιών που
TQoopeoouv οι χρημα
κές εταιρείες και οι χρηματι
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Eurobank Equities απέσπασε
τον τίτλο της χαλύτερης Χοηματιστηριακής εταιριας στην
ελληνικη αγορά η Διεύθυνση
Ανάλυσης αναδείχθηκε ως η στηριακοί αναλυτές.
καλύτερη μεταξύ τον τμημάτων
ανάλυσης που δραστηριοποι
ούνται στην ελληνικη αγορά
ενώ, ο κ. Σταμάτης Δραζιώτης,
Senior
Equities ψηφίστηκε ως ο ούνται στην ελληνική αγορά
καλυτερος αναλυτής σε ατομικό
Με ταχείς ρυθμούς προσπαθούν να αντιμετωπίζουν οι τέσσερις συστημιχες τραπεζες τα 8,5 δισ ευρω μη εξυπηρε
τούμενα δάνεια 100 επιχειρήσεων -μικρόν, μεσαία)ν και
μεγάλων-που έχουν άνοιγμα σε όλες τις τράπεζες, με αποτέλεσμα να τα διαχειρίζεται το NPL rum.
ιτιστηριαΣε πληρομές ύψους 3,1 εκατ.
ευρώ προ ωΟησε ο Οργανι
σμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτι
Η Eurobank Equities αποτελεί
κύρια επιλογή για σημαντικούς
Έλληνες και ξένους θεσμικούς
Ενισχύσεων,
Ασφαλείς πληροφορίες του οσύνης, με στόχο να ξεκινή
Euro2day.gr αναφέρουν ότι σουν οι διαδικασίες ένταξης
ηδη εχουν ληφθει αποφα- σε ειδυο"ut0έστος neat0uro
ροσανατολίσ
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)
καθως επισης και για περισσότερους από 20.000 ενεΟΥούς
άρισης.«Δεν έχουμε την πολτέλεια του χρονου», ανα4έρει υψηλόβαθμο στέλεχος
τραπε ας που συμμετεχει
Συγκ.
σεις για τα 6,5 δισ. ευρώ, με
αυτον να εχουν μπει
σε ρύθμιση με τη συμβολή
και συνεργασια του επιχειοΟπως αναφερει στην αναχοίνω
ση της η χρηματιστηριακή, η παρέμεινε στην xoouqm της ηματια, ενω οι υποθέσεις στο NPL forum και προσ
έρευνα Extel αποτελεί τη κατάταξης των χρηματιστηρμεγαλυτερη στην κατηγοοια της ιαχων εταιριων στην Ελλάδα,
και είναι σημείο αναφοράς για πετυχαίνοντας μερίδιο αγοράς
την επενδυτική χοινότητα, ως 17,71%, το υψηλότερο στην
προς τις χρηματιστηριακές εται3.120.487,11 ευρ διατέθηκε
Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ
Ιχαιουχους.
του υπόλοιπου
πάρει τον δρόμο της δικαιΟι πλη ρωμές αφοοούν,
μεταξύ άλλων, δασώσεις,
μελισσοκομία και ανειλημμένες υποχρεωσεις.
ιστορία της εταιρείας.