Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάν ή4αίστειο
του Ενπνά
xnAcud EPT cas avea not ou ο μαρο
Ιδού ή άπατη των Πρέσπών
ρίας της ΕΤης δημοτικο
-oi.E
για την «μακεδονικη εθνότητα»
Άλλα λέει το ύπογεγραμμένο άγγλικό κείμενο, αλλα τό άννπό reocopo ελληνικό
μας ηλησΟξει με απειλητικό 0φος στα μια
μου και éyu ήμασταν αλλοι-όταν 9
empornrnri
'Η ΝΔ éxnog: 3-4 % arté trb @Εμα
Χ"opivv, KK.
Kr.idg Kui Δ'tunTeig.
00 Τό 2017,
έκα χρόνια μετά-μέ τήν διαμο[email protected]
vonoice otdv δημόσυο διάλογο.
εντος της πλειοψηφιας
ασία καί συμφεροντα RLETELO ΣΥΡΙΖΑ
άλλά ο ama nn oai oer edt
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
[email protected]υμα diag Kai Buotuxiic
τίς ίδιαλαν.nde
popuycin kdainoy
'Επιδοτήσεις σε 250.000
ανέργους . έπιχειρήσεις
ToTQoreαμμα
τών «Αίσηλαίον 2015|
llegi παραδώ ον»
Τά γραμματόσημα και το ποδόσφαιρο
Κοντά στ στάση Tae anna