Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΕΤΑΡΤΗ

τώρα!

27

ΙΟΥΝΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4872/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

n Ν.∆.: Το γαρ
πολύ της
θλίψεως γεννά
παραφροσύνη

ΕΚΤΟΣ ΑΝ.ΕΛ. Ο Γ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, ΜΕ 152 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ «Γ»

Η (νέα) αποχώρηση
φέρνει αναταραχή...

n ∆. Καµµένος:

Εκλογές όποτε
τους συµφέρει...

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ... ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ «ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ»
ΣΕΛ. 4

ΜΕ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΩΝ

ΣΕΛ. 17-24

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ
ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟ ΚΟΜΙΚ

Παραµένει «ασθενής»
η... δηµόσια διοίκηση
ΤΙ ΕΙΠΕ ΧΘΕΣ Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΣΕΛ. 8

Καµπανάκι
για «τετράδιο
του θανάτου»!

Η «ΟΜΑ∆Α»
ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕ ΤΟΝ
ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ ΣΤΗΝ Ι.Μ.

ΣΕΛ. 6

Ανοικοδοµείται
η Βαρνάκοβα

ΘΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ
«Γ», ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Μπαράζ ληστειών...
στην Αχαΐα
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 11

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ
Η ΓΑΛΛΙΑ ΜΕ ∆ΑΝΙΑ ΣΤΟΥΣ «16»
ΚΑΘΕΙΡΞΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)
50 ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟ∆ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΘΩΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΙΣΤΙΑ» Ο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Γ. ΛΙΑΤΣΗΣ

0-0: «Βολική»
ισοπαλία
ΤΟ ΠΕΡΟΥ «ΞΥΠΝΗΣΕ» ΑΡΓΑ:
2-0 ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΣΕΛ. 25-29

«Η ∆ικαιοσύνη
δεν υπέκυψε
σε ανώνυµες
επιστολές»
ΣΕΛ. 9

Απόφαση
-εξαγνισµός
για την ψυχή
του παιδιού
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΗΚΑΝ
ΟΙ ∆ΥΟ ΘΕΙΟΙ ΚΑΙ
Ο ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ
ΓΙΑ ΒΙΑΣΜΟ, ΑΣΕΛΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ
ΣΕΛ. 5