Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
Θέλουμε λίνα
απο τους Πολλούς
καιόχι Πολλά
από τους λίγους"
οχολιάζει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4127-ΕΤΟΣ 150
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Καλή χρονιά το 2017
. Για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, όπως δήλωσαν σε συνέντευξη τύπου
ο πρόεδρος του ιδρύματος κ. Γιώργος
Μπούκας και τα εκτελεστικά μέλη του Σ.
κ.κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης και Χαράλαμπος Φύλλος
Ανακοιν σαν ότι φέτος η τράπεζα θα
δώσει ξανά μέρισμα στους συνεταίρους
και ότι το 2017 προστέθηκαν 800 ακόμη
μέλη στην τράπεζα που πλέον αγγίζουν
τους 9000!
Εκδήλωση
Μάγεψαν οι Όρνιθες
. Τα παιδιά του εφηβικού
τμήματος του δημιουργικού
εργαστηρίου του θεάτρου
ΟΨεις απέδωσαν θαυμάσια
τις «Ορνίθες του
Αριστοφανι.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
YN Tron ΤΑΚΤΙΚΗΕ
TENIKHE EYNENEYENZ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
IEZA KAPA
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Καρδίτσας Συν.Π.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 14 & 15 του καταστατικού, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οnoia
το στηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, μέρα
Σελ. 7
και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΚΙΕΡΙΟΝ»
ΜΠλατσούκα 22-5ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάr
σεων επί των παρακάτω θεμάτων
1.Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών από τον συνεταιρισμό.
Φένια Κούνουπα
Υπεύθυνη καταστήματος Σοφάδων
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
περίοδο 1/1/2017-31/12/2017
Ασφάλειες
4Yno8ολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης
| τον Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας της διαχειριστικής Περιόδου
1 τηςδιαχειριστικήςΠερ όδο
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθη χε κάμε τις ο ονομ κές
llallayou 22, Σοφάδες1
τηλ: 24430 29251 -κιν: 6973 067340.
1/1/2017-31/12/2017
| 2 hand
5. Εγκριση καθορισμού τιμής διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας
email: [email protected]!
καταστάσεις τα πεπραγμένα καιτη διαχείριση ταν Un°θέσεών της
γενικά γιατη χρήση του έτους 2017.
7. ΥΠΟΒολή και έΥκριση Προύηολογισμού έτους 2018.
Πρόσκλ
8. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2018. 31/12/2018.
9. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και ono ημιώσεων σε Μέλη
του Διοκητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εικοστή δεύτερη (22η)
εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018)
Σε προσκαλώ την Κυριακή 1 Ιουλίου, 2018 στις 11:00 το πρωί στο ξενοδοχείο «Κέριον»
στην οδό Μπλατσούκα 22, όπου θα μιλήσουμε για τις δυνατότητες του ΤΟπου μας και το
σχέδιό μας για το α e10 της Καρδίτσας. Η παρουσία σου θα είναι μεy ίλη τιμ
Kat θα μου δώσει δύναμη γα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας.
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920, όπος ισχύει
και Χαράγια εμένα
10. Διάφορες ανακο ωσεις.
Μαζί μποούμε να κάνουμε καλύτεeη την Καρδίτσα μας.
Kueanoj 1η Ιουλίου
η Καρδίτσα αλλάζει εποχή !
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοκής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του αρθρου 5 Παρ. 6 του καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 15/06/2017
Κώστας Γκαβογιάννη
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΜετεώρων 44 & KUO [email protected]
[email protected]
() Κώστο s r a ογιάν ns
O6987 388040
6937 444506
www.bankofkarditsa.gr