Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γεμάτος επιτυχίες ο Πύρρος ΑΕΑ
στο πανελήνιο πρωτάθλημα
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣΤετάρτη 27
Ιουνίου 2018
Αρ. Φύλλου 6126
Τμή0,60€
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
HNALTOYHDOBTA
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΤΕΙ
Με ανατροπές
το τελικό σχέδιο
δρομος Ya mv uanolnan του
δρόμου της Ν ρχου δεν 8α εναι
δάφνες δοζας για την Περιφερειακη Αρχη και τον Αλέκο Καχριμάνη.
μετωπικής σόγκρουσης με τους
αντιδρώντες στη μελέtn του, κατοι
κους τυν Σεισμοπληκτων και καταΣΕΛ. 8
από το ΔΗΠΕΑΕ
Για πρώτη φορά το ΔΗΠΕΘΕ Ιωανvtvuw.
δεινο, στον Πεζοδρομο tng Zanna.
ένα δεινο Που σε όλους τους συμμετέχοντες epepe.. mpeg ano το
οργάνωσε ένα Sexuplato
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
to mig Υλεντοοσαν
συνοικιες
ΠΑΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Me έντονο καταγγελτικό Dφος. eSaπει και να εις ano&esu διοτι ειναι
σοβαρές σε Βάρος του ΠεριφερειάρΜε ένα νομο 8α συγχωνευτοον Πανεπιστημιο luavvtvuv και ΤΕΙ Ηπειρου, κα8ώς και Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ
Ιονιων Νήσων
Το σχέδιο νόμου nn e omv vapanapadel doucn mpor n mS Βουλης και περιλαμβάνει νέες avarponts e κυριο
reon triv αλλαγη της φιλοσοφικής σχολης σε μι! κατεο uvon
αλλά και του Προδρου των μετα
νο μενων Ktnvotp Φων, Γιάννη
ΣΕΛ. 6
Απορρίφθηκε η προσφυγι
η ενδικοφανής Προσφυγή του Δημου Ζιοας και
Συνδεσμου Emxeptoetuv tng ΒΙΠΕ
Ιωαννινων
στον ΥΠουργο ΑναπτυΥΝΟΔΟΤΟΝΦΟΑΣΑ
Στο επίκεντρο η διαχείριση
των απορριμμάτων
Πραγματοποιηαηκε με μεγάλη επΟΧΙ και μαζικη συμμετοχη η 12η
man ano πλευράς tg AnOKEVtpupeνης Διοικησης Hnbou-Δυτικης
Μακεδονιας, για εις Πέντε μονάδες
Παραγωγής ενέργειας από Βιοαρια
Σmv οικονομικη Emtponn του Δημου
σεις 21,22 _ 23 louv1ου 2018στη
Θεσσαλονικη.
Στο συγκεκριμένο συνέδριο συμμετείχαν τόσο ο Πρόεδρος του
φοΔΣΑ Ν. Ιωαννινων ΣΠορος
Κωνσταντόπουλος Πρόεδρα τυν
φΟΔΣΑ και Δημαρχοι της Hnelpou.
Υποχώρησε η XD11ση ναρκωτικών
στα χρόνυι της κρίσης
ο ΔpoS Zroas να προχωρήσει στο
Συμβουλιο της Επικρατειας κινηση
Που ειναι και n Baanorepn για το
μπλοκάρισμα mg επενάσης. μιας
και η Πολιτεια δεν «άκουσε» tg avt_
δράσεις φορέων και κατοικουν Yld
τις nevre μονάδες οι οποες σχεδιά
ζονται να ΥΝουν εντός της ΒΙΠΕ
Ιωαννινων
ΑΠΟΛΟΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ Σ'ΧΕΔΙΑ
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 8