Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 23-ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27071
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Μείωση χρέους με αστερίσκους
Η ερμανια
αποκομισε 2,9
δισ. ευρώ από
τοκον του
Π. Μοσκοβισί: «Το πακέτο μέτρων Υια το χρέος καθησυχάζει εταίρους και επενδυτές»
Την επόμενη εΒδομάδα το ΔΝΤ θα εξετάσει τη βασιμότητα του ελληνικού χρέους
μια ισχυρότερη ο κονομία που στηρά
Προγραμματος
θροτικές μεταρ υθμίσεις που εφαΟμοσφέρει
είναι σημαντικό να
μαυνοντα
συνεχιστουν αυτές οι μεταρουθμίσεις,
οι οποίες αποτελούν τη βάση για μια
εγάλο
διάσωσης χαραχτηρίζει την Γερμανία η
2,9 δισ. ευρώ ΣΕΛΙΔΑ. 1
τερη απασχόληση χαι δημιουργία θέ
σεων εογασίας». Στο πλαίσιο αυτό,το
που εχει αποκομισει η χωQα
ρωση της στρατηγικής ανάπτυξης της
Ελλάδας, η οποία «στοχεύει στην ενί.
σχυση της μαχροπρόθεσμης αναπτυξιακής TQ0οπτικής της Ελλάδας καί
«Πολύ ΠΙΟ Πάνω
απο τις
προσοοκιες των
το Eurogroup χαιρετίζει τη δέσμευση
συμφωνια Υια το
νές πλεόνασμα your 3,5% του ΑΕΠ
2022 και τη μετέπειτα ε
«Δεν θα το Υλυτώσω , θα τη
φορέσω τη γραβάτα», σχολία
σε ο πρωθυπουρΥός
«Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι αυτό συνεπάγεται ένα
πρωτογενές πλεόνασμα κατά μέσο όρο 22% του Α
ΕΠχατα την περοδο απο το 2023 έως το 2060»
μειώνει ηανακου
Λευκός καπνός» βγήχε απο το
Eurogroup στη συνεδρίαση της 21ης
Ιουνίου τα ξημε!ώματα της 11αράσχενής, με όλους τους μετέχοντες να χαιρέτ
ζουν τα μέτα που ελήφθησαν για το ελ.
ληνικό χρέος. Οπως είχε ήδη γQαφτεί
στην Εφημερίδα Δημοτρασιών, ουσιαστικά πρόκειται για μέτ!α ελάφρινσης
υοθέτησανουπουργοίΟΧονομιχων της Ευρωζ6νης περιλαμβάνονται αναλυτικά στηντελική δηλασητου Eurogroup,ηστο αχαρετίει ετιοςτηνολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης χα περιγρά
φει τοπλασο της μεταμνημονιακης εποπτείας
Η 21η Ιούνη του 2018 θα μείνει στην
ιστορία ως μια πολύ σημαντική μέρα για
τη χω@α. Είναι μια νέα σελίδα για τη χωΣε ό,τι αφορά την έκθεση βωομότητας του ελληνικού χρέους, το Eurogroup υπενθυμίζει «οι α,
καθάροτες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα
πρέπει να παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ
μεσοπρόθεσμα χαι κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη
ν σημ
Ειδικτε
πιχροτού του οι ελληνικέςαρχέςγιατην ολοκλη οσητης εφαρμογήςτυν TQ0ατατούμενων χαι την ε
πιτιχή ολοκλήρυση του προγράμματος.
βγαίνειατότοπρόγραμμαουκο ουχης οήθειαςμε
ρα, στην ανακοίνωση του Ευ
μοσιονομικης ισορροπιας χαι των ομι
κών μεταQQυθμίσεων που έχει ανάγκη η
XoQα, σημαίνει, όμως, ότι εγκαταλείπου
με τον ακανθώδη δοσμο των
χαι όχι μείωσης του χρέους.
χρονα on τοχρέος μειώνεται σταΣΕΛΙΔΑ
Τα μέτρα ελιαρρυνσηςτου ελλην Χούχρέουςπου
Κυβερνητικές Πηνές: Δεν υπάρχει δέσμευση
εφαρμογη
οημοσιονομικων μετρων
ναλυτικά, για τα κέρδη της Ελλάδας
ιστικό χαι αδιαπ!αγμάτευτο τέλος
στην αβεβαιότητα βάζει η συμφωνία για
το ελληνικό χρέος που επιτεύχθη%ε στη
συνε0Q1αση του Eurogroup Χαι εγγυαται
την επιστροφή της Ελλάδας στην κανο
νικότητα της Ευ!ώπης, επισημαίνουν
πληρωμών κεφαλαίου και τόκων μέχρι τ
2032.
εωρια τον
από τη συμφωνία για το ελληνικό χρέος,
οι κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν τα
Αϊνστάιν
χυνση
ωριμάνσ
δάνειο του EFSF, δηλαδή πάγωμα των
ποσό ύψους περίπου 100 δισ
ιεθνής ομάδα α
τον πιο αχQ1βή έως σήμερα έλεγχο της
ιστορικο χαμηηο Υια τα
στάιν, όχι μόνο πέρα από το ηλιακό μας
σύστημα, αλλά και πέ!α από τον δικό
μας γαλαξία, επιβεβαιώνοντας την 0086τητά της, για τη συμπε!ιφορά της βαQu
την Ελλάδα και την Ευρώπη. Αυτό ανα
γνωρίζουν ήδη όλοι οι έγκριτοι διεθνείς
αναλυτές», τονίζουν οι ίδιες πηγές
Πτώση σημειώνουν και οι αποδόσει
των ιταλικών ομολόγων, ενώ ευρύτερα
στις αγορές ομολόγων της Ευρωζώνης
Συν δυο οντας στο χεία απότοδιαστημκότη ε
σοτυο «Χουτλ» χα το Πολύ ΜεγάλοΤηλεσκόπιο
του Ευο παχο Νο ουΑστεροσκοτε ου στη Χιλή
οι επιστήμονες έδειξανότ ΤΟάΥματη βαρύτητα συτειηγε x θε
Ωστόσο, σημειώνουν πως όλα τα παρα
πάνω δεν σημαίνουν ότι η χώρα πρέπει
ναεγκαταλείψει την προσπάθεια των με
ταρρυθμίσεων και της δημοσιονομική
σορροπιας και προσθέτουν: «Σημαίνουν
όμως, ότι η Ελλάδα εγκαταλείπει οριστι
κά τα μνημόνια και τη λιτότητα Σημαί
γων υποχωούν σήμερα (σ.σ. 11α!ασκευ
ή), μετά την απόφαση του Eurogroup
για την ελαφρυνση του ελληνικού xeeous
των ομο ογων υποκατά 20 μονάδες βάσης (0,2
ν από το ανα
μενόμενο στοιχείων για τη γαλλικ
χωρούσαν
της ποσοστιαίας μονάδας) στ
νομία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έ
καταρκτικός σύνθετος δείκτης υπεύθυνων
ντανακλά την πορε
ματερ έρετα όπιο ο
ως προ
που ειναι το χαμηλότερο επίπεδο από τα
έσα Μαΐου, ενώ οι αποδόσεις των πε
των τίτλων μειώνονταν χατά 25 μοoUV
Aivoain, το ΕΝΑ
χαμένε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα