Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Website

Recognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Νικόλαος Καραβάνος 1951 1974 Ίδι κτήρια-Ευδότ
upilo u L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Πφίλ SB'(1974)"
Apqm 06880-11 6570,50€
Σε 58.000 ανέρχονται
Χρυσόμετάλλιο
aJ10 την J1αλιά Δράμα
«Από Τον Μακεδονικό Αγώνα
στην απελευθέρωση
Όταν οι πρωθυπουργοί
αλώνιζαν την Ελλλα
οι πρόσφυγες στην
Ελλάδα η Νικολέτα ΕΕ
σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Το 5% των προσφύγων είναι
της Σάσας Παπαλάμπρου
Έως Τις 16ουλίου
| Δεύτερη διαβούλευση για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στη Δράμα |
Το πρόγραμμα
των «Ελευθερίων»
ς | Η Δράμα μπορεί να καταστεί |
των μηχανογραφικών βιωσιμη πόλη με περισσότερη δ ο μ επλή Ο δρά eur
Οι διαδοασίς για την
Mn0νογραφκού ξεκνησαν χθες και λ you, την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018,04
πεζή κυκλοφορία
Ποτα ναυποαλον Μ ονογρ διό
2018,Gaare euve ύν στολύκε ό τους | ζωντανή, πιο συνεκτική και να μπορεί να ζήσει πολύ πιο ανθρώπινα».
. Βλαστός: «Υπέρτατος στόχος, η κοινωνία στη Δράμα, να γίνει πιο
ΔΑ διαβούλευσης για το
νκή δεύθυνση http://exams.t.minedu.
gov g, wa μελετούντο Μ.Δ καιοεπράσο
Δήμο Δρ μας. Η δο βούλευση, Yiv τα στο
Σύμφωνα με το σημερνό πρόγραμμα
στάδιο να κάνουν κάπαες προσωρινές
προτιμήσεις (Προου ονή Αποθήκευση)στις 8 μμ, στο θεστράκα της Αγίας Β
με το Euro kroglo Πολυτεχνείο, το
οποίο α έλαβε ήδη από τον περασμένο
τών βαυών των ΓΕΑ θα μπορούν να ετ
οκέττοντα την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://eansitminedu.gougc να τροπο.
διάφορες μετρήσεας, με κύροκάοες σημοκές αλλαγές στην πόλη στο πλοίο°
κική Εστία Δρ μας, πρόκειται να
Παράλληλα, την ίδια ώρα στο Γήπεδο
κός Σύλλογος Πανοραματος θα παρουΠρόκεπαι για τη δεύτερη doasoη
20 17. Στη χθε νηοιαδοίμελ τη ές ου Μ
προγράμματος που απο το ΕΜΠ οάσει την πολπιστυή εκδήλωση με τtao
on οδόμος Σ Υ ο α λόγος MF Ακολου αύριο Κυρο στις 8 μμ
esom | Ποτκά Σωματείατου Δήμου Δράμας, θα
χαρίσουν τελκά στην οριστική υποβολή
του γ ετα ύστερα από εκανί που έγινε το Δεκεμβριο του
Opnur
για τη Δράμα και οκ. Δρ ΕΟύμος Μο ογανης, Eew
Mode nu o
Το δέντρο της ζω ο
qua δηλαδή μέχρι την Δευτέρα
λίου, εφόσον κάποιος υποψήφιος
Πολεοδόμος, Επιστημονικός υΠΕύθυνος του epeUNTTK0ύ
καλύτερη πόλη.
Μ.Δ, απευθύνεται στο Λίκοό του, ακυure quieur pou s
Min CONOMA Μέτιος: «Η Συμφωνία δεν αντιμετωπίζει
Στητης Αγίας Βαρ 30μμΣστράης
KOL υποβάλλει εκ νέου ΜΑ.
κού Δελτίου. Απότην Παρασκευή 22loUίου και μέχρι την Δευτέρα 16Ιουλίου
201 , οι υπουήσου ΓΕΛ μπορούν να ertτον μακεδονικό αλυτρωτισμό
λογος χωριστής«HAvorevmeeoa Maceοέττοντα την ηλεκτρονική
http://exams.tminedu.gov.gr και να υτοδιε α
. Την προσεχή Τετάρτη νέα διευρυμένη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη
| του e
Την Δευτέρα 25 Ιουίου, στις8μμ, στο
θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας Σωκρά.
ΖΟΝΤΑΙ οι αντιδράσος για
την υπογραφή Της Συμφωνίας
καθοροτεί ένας τρόπος ανίδρασης
της Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας
χωρίς ναλάβαυτό4ητιςεου αςευοοθηρίες και τς ampn s ςτυν πολπων
Υπέγραψε μα Ουμφωνία χωρίς evi
Δράμας
Ρίζες
μας»,
meveu1ίζετα ότι η προθεσμία είνα
ατοκλασια και μετά την παρέλευση
της κανένας υποψήφος δεν θα μπορεί
να οριστιοπο ου το Μ Δ Από τις 228Αυτοδιάκοης Οπως είνα γνωστό
ήδη μια πρώτη ουνά mon ér e την
Παπτη στη eeooao ίκη με περ.pe
Ουος χαρακ ηρουκάε
οε κο ή ouereu η Τάτου, eha
overy η η Ατοδοί ηοη νομια
μερώσει την κονωνία και τα πολ τικά
κόμματα
ον τον οα
ροόρχες της Μακεδονίας και Θράσης,
μεδημάρχους της Κεντριής Ένοοης
καιχ eovo
μπροστά ώστε να μην emupuθεί η ar0ράδοτη αυτή Συμφωvia.
ουν μόνο πρόχειρο MA. (Προσωρνή
AnoerKEuor) κα μετά την ανακοίνωση
Dr. Φίλιππος Π.Δεμιρόπουλος
«Noun ότάτο»).
Αγγει°χειρουργος
Στα πλοίο ατά, ouupunahmbVU
υπάρξει μια δεύτερη ουνάντηση την
epxouen Terdpm27louiu στη ΘοΔιλάοος για το ζήτημα της
Αυτοδιοίησης ναμτα μπροστά
αλλά και για τη Συμφωνία των
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
νάντηση
δημάρχων,
κ. Μάτος, ο οποίος τόν σε ότι
Ετήσιο
Μνημόσυνο
δημοτικών
ου βουοχολείτηχώρα μαςπάνο ατό 25
fdemiropoulos@gmail.com
ζητεται εξωτερικός πωλητής
στον Τομέα των τηλεπικοινωνίων
και προϊόντων Τεχνολογίας
Απαρ trτη 3ετής προϋπηρεσία σε ε5ωτερκές
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ε ΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
a οδήγησης a
τελούμε ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση
της' υχης του τηντροσεχή Kupuc 24louvleu
Επ υμητά σ ο είχα r aa oowo μο
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
νος, e ουσιώδης με προσήλωση στους στόχους
Ευθυμπτή ηλικία: από 25 ετών.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
2018 και apx 09:30 στον Ιερό Ναό Αγίου ΠανΣταθερός μαθός με πλήρη ασφάλιση
Bonus ertTEUE7ς στόχων
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
2. "Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα