Next

Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Πάτρα κόμβος
μεταφορων
Κανονικά οι πτήσεις
Επιτροπή κατοίκων:
ΟΧΙ πειραματισμούς
στην «Κανακάρη»
τα ραδιοβοηθήματα προσέγγστη, τον πλοίων Της ναυπλιακής
εταιρείας UN. RO-RO, θα αποτελεί το λιμάνι της Πάτρας
ξου. Ολες οι mmoεις πλέον εκτετης
Μαλώνος 94 1 262 21 ηάτρα
2610 620 574
Fax: 2610 240 724
ΕΠΑΙΤΕΑΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΝ
Αράτου 20 & Κορίνθου Πάτρα
επιχειρησει) ν
Τιμή Φύλλου: 1,00 €
piooos r. I Αρ. Φύλλου 1062
Νοσοκομεία
Χωρίς
επικουρικούς
> Νέο πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ
μπροστά σε μια ενδιαφέρουσα συνεργασία
να Προκληθεί στο ΕΣΥ μετά την
Ως μια monKipar
«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» ει
ΑΝΟΙΚΤΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΑΝΟΚΤΟΥΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
KE Πρόσφατα από ην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγραμ
ματος Ανταγωνιστικότητα. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία». Ο συνολικός προυπολογισμός της δράσης είναι 50.000.000
ευρώ. Ο Προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει
τα 1.900.000 ευρώ με μέγιστο επιλέξιμο
προϋπολογισμό Δήμου έως 1.500.000
ευρώ και μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογι
σμό ΕμΠΟρικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ, θετικά, σε Πρώτη
φάση, έδειξε να αντιμετοπίζει η Δημοτική
Αρχή την προοπτική συνεργασίας με τον
Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας.
δρίου που κρίνει μη νόμιμες τις
των ειιικουρικών γιατρών Που υπερβαίνουν
το 24μηνο. Δεν θα υπάρξει καμία
1 tOw
μπορεί να θεορηθεί
το Open Mall Patras
το 2016, Χωρίς ωστό.
κειται άμεση νομοθετική ρύθμιon, απαντά to Youpyeio Υείας
Σελ 5
Αίτημα ΠΔΕ
για Λαδόπουλο
λου" συην Ακτή Δυμαίων ντησε
και επίσημα από τον δήμαρχο
Πατρέων Κοστα Πελετίδη, olleβήματα που λο οιηθεί
too τον αρχικό στόχο,
mapa toon συμμα
χουν 129 επιχειρήσεις
100 ιστορικού κέντρου.
ριφερειάρχης Απ. ΚατοΡαρας.
Ec. 5
λύσεις για
Κεντρο/ογοθεραΠΕ1as | πυροδάνεια
ΕΠΑΙΤΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κασταμονίτη Ελένη, MA
Master Eh5ons Ayuyrs στο Πανεπιστήμιο UEL του Λονδίνου
τηρίων Αρκαδίας. Αχαϊας.
και Μεσσηνίας a
υπόμνημα στον Υφυπουργό
Οικονομίας & Ανάιτυξης
Στέργιο Παοκόρλα, ητώντας
να εξεταστούν ο Προτάσεις
τους ώστε να εξευρεθούν λοσεις βιώσιμες, για να παραμείνουν ζωντανές οι μικρομεσαίες επιχειρησεις.
Ψυχολογική Στήριξη
«Ειδική Αγωγή
Για την «Ανα"τυακή»
Οου συμβαίνουν αυτόν τον καιρό στο Επιμελητήριο Αχαίας
,με αφορμή υν Αναπτυξιακή Εταιρεία του κορυ4αίου επιχει
ρηματικού θεσμού του νομού τραυματία υν το κύρος και την
δυναμική του. Στη σελίδα 7 Παραθέτουμε σήμερα τις απόΨεις
των παρατάξεων που συγκροτούν το ΔΣ του Επιμελητηρίου
και Περιγράφουν το Πώς η κάθε μια αντιλαμβάνεται τις αιτιες
για παιδιά και ενήλικε
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήναs
Γούναρη 136 (ηλ.Ομονοίαs) Πάτρα
τηλ. Ραντεβού: 6932700236
Ανθε105 38 & Ακτή Δυμαίων. Τηλ.2610 315478
συνέχεια «Απόψεις» σελ.8
Ολες οι εισηγήσεις
RRELL
www.forumanaptixis.gro0τάει η βίντεοεπορτάζ και