Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ IA
ΕΒΔDΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧDY ΦΛΩΡΙΝΑ!
ΣΤΗ ΒΙΓΛΑ ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
Μακεδόνων Παραμυθία
ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΠΑ ΟΙ
1 ΣΥΓΓΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ
HAA00ΣΣΥΜΦΩΝΙΑ