Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομικη a22ονή
Ιουνίου
Ka0ημερινη οικονομικη CionnC ημερ! α Διακηρυ αν Δημοιρασιων
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Στατιστικά
Αριθ. ΦύΑ: 6488
στοιχεία εγγεργί α |
στ1s αντικειμενικές αξίεs
έρχονται το 2019 και 2020
ανεργίαs
Νέες αναπροσαρμογές στις αντικειμενι.
κές τιμές το 2019 και
το 2020, ώστε να ολοκληρωθεί η εναρμό.
νειστές που ζητούν
πλήρη εξίσωση των αντικειμενικών με τις
τιμές της αγοράς
Ετσι η κυβέρνηση δε.
φορολογητέων αξιών ακόμη αναπροσαρμοτων ακινήτων με τις γές στις τιμές ζώνης
κτηματαγοράς, aroa.
στόχο να καλυφθεί το
50% της απόστασης
που χωρίζει τις αντικει.
μενικες με τις εμπορι
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕ|λύπτεται στην Εκθεση
Συμμόρφωσης της ΚοΑυτό, μεταφράζεται
σε νεα αυξηση των av,
ΤΟΥ ΟΑΕΔ
κές και άλλη μια
2020, ώστε να Yive
καθεστώς φορο- τρισθέντα κέρδ
γων, με κριτήριο την
αναζήτηση εργασίας
olde τικειμενικών αξιών πλήρης εξίσωση
λόγησης της ναυτι. ναυτιλιακές δρα
λίας.
κατόπιν ριότητες και θα κλεί
των ακινήτων και κατά
συνέπεια νέες ανατροΣτο φορολογικό μέΤυπο
αζητούντων εργα
νομοθετικά κε
πραγματεύσεων
ότι με νομοθεσίαπου
κυβέρνηση το
σεχή Ιούλιο, η εθελον
πές στον ΕΝΦΙΑ
Στο κείμενο της συμρφωσης καιστα κε.
r0έβησαν σε σημαν
Zrous φτ xous
τns Ε.Ε. η Ελλάδα
αλλά μεακρι
τύπου ,παρεμβάσεις
γείο Οικονομικών στις
αντικειμενικές αξίες
φάλαια της έκθεσης
ταρρυθμίσεις στον
τομέα της φορολοπου έκανε το υπουρ- που αφορούν τις με. θα θεσπίσει η ελληνι
κή τική πανεκτίμηση των
των ακινήτων,περιου
τική συμβολή της
ναυτιλιακής κοινότητας θα επεκταθεί,θα
εισαχθεί ένας^ νέος
σιακών στοιχείων χρη
μ ο π ο ι ών τ α ς
εκτιμητές ακινήτων με
στόχο τη σταδιακή ευπροκειμένου ναμην
γίας,αναφέρονται:
1) Οι ελληνικές
αρχές κατέληξαν σε
συμφωνία με τη Διεύ:
της Κομισιόν για. Το
προιοντα
ΕΝΦΙΑ και κυρίως στις
λαϊκές συνοικίες δεν
ικανοποίησε τους δα
βάλλεται στα επαναπα
ΑΠοκλείουν
καταργηση
υ Πο κατώτατο υ
μισθού
οι εκπροσωΠΟΙ
αλλ αυτό δεν σημαίνει
βασικά ειροτεντακαιυπει
17η ακριβότερη χώρα
ακριβότερτο2017 ητην