Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 22/06/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64
Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Αυτες Τις μερες κρινεται το μελλον της ελληνικης οικονομιας
Βορείου Ελλάδος
Οι μεΤα μνημονιακές υποχρεώσεις
Εκθεση συμμόρφωσης:
Οι αστερίσκοι και οι δεσμεύσεις
PATEZA TEPA
ΣυνεργασίαμετηνΜ&G
Investments NOKOnur
απεμι Πειραιως
Πού διαφοροποιείται η εκτίμηση της Κομισιόν έναντι των προβλέμεων της κυβέρνησης για τα πλεονάσματα έως το 2022 και Πώς
διαμορφώνεται το πλέγμα μέτρων-αντίμετρων και δημοσιονομικού χώρου. Οι μεταμνημονιακές υποχρεώσεις.
Σημαντικές αποκλίσεις σης προβλέ
Πράσινοι: Κερδισμένη η Γερμανία από
τα ελληνικα ομολογα
σματα σον ο
ρακτα Τυπερη ενα
σματα, επομένως και τον δημοσιονομικό χώρο που θα προκύψει για
παροχές Την περίοδο 2018-22avdμεσα στην κυβέρνηση και τους
δανειστές αποκαλύπτει η έκθεση
συμμόρφωσης Που συνέταξαν οι
θεσμοι ιστο ο ντας Την 0λοκληρ
ωση της τεταρτης a,ολ γησης και
TO TUniKO TEA0C TOU TDITOU Προγραμματος.
Η Γερμανία είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τη βοήθεια δισεκατομμυρίων για Τη διάσωση Της Ελλάδας και
έχει αηοκομίσε, από το 2010, συνολικά Περί τα 2,9
δισ ευρω ano Τους Τοκους Των ελληνικων κρατ κων
ομολόγων. Αυτό Προκύπτει από απαντηση της γερμα
νικης κυβερνησης σε ερωτηματων Πρασινων Συγκε
κριμένα, σύμφωνα με Την απάντηση αυτή, τα κέρδη
Προήλθαν κυρίως από ης αγορές των ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του «Προγράμματος
Αγοράς Tmaov» (SMP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπε ας ΕΚΤ), Ta on a εισε ευσα στην Ομοσπονδιακή Τραπε Bundesbank) και μεταφερονται στον
γερμανικό Προϋπολογισμό από το 2010
>>( 3η
και Δημόσιο. Στο φΕΚ
ή an0φαση
|1 IA
Γεράστιες αποκ- από το 4396 έως το μέσου όρου και η Σλοβακία
λίσεις μεταξύ Των 25396 TOUKOIVOT- κατά κεφαλήν καταχωρών της ΕΕ εμα- κού μέ
ανίζει το κατά κεφα- ενώ η κατά κειΡα- Χώρας μας είναι όρο εμφανίζονται
λήν ΑΕΠ και η κατά λήν κατανάλωση μεταξυ των Πέντε δέκα κράτη μετο
κειραλήν κατανάλω- (σε όρους αγορα- μελών, nou εμφ- Λουξεμβούργο
ση μετην Ελλάδα στικής δύναμης) ανίζουν κατά κεφα. (130%) να είναι
να βρίσκεται στις κινείται από το 55% λήν κατανάλωση στην πρώτη θέση
Τελευταίες θέσεις. έως και το 130% 20% έως 25% χαμ- ακουλουθούμενο (113%), Βέλγιο
Συμφωνα
στοιχεια
Eurostat, το κατά Στην Ελλάδα το ομάδα ανήκουν η Αυστρία (118%), τη Γαλλία και Σουηδία
κεφαλήν ΑΕΠ στα κατά κεφαλήν ΑΕΠ Μάλτα, η Σλοβενία, Βρετανία
κράτη μέληκινείται είναι στο 67% του η Πολωνία και η τη
νάλωση στο 77%. Η
Πάνω από τον μέσο
Αυξήθηκε κατά 838 εκατ. στο
έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών τον Απρίλιο
του μέσου όρου
ηλοτερη του μεσου ano τη Γερμανια Δανία στο 112%
όρου. Στην ίδια (122%),
Ολλανδία
(110%)
496), συμπληρώνουν τη
δεκάδα