Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 22.06.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6061
Intracom Telecom και Cisco «απογειώνουν» τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Η μορφή των δανείων για τις ΜμΕ. Ατοκο το 40% του δανείου που θα λαμβάνουν
Εντεκα ενδιαφερόμενοι για το «Υπε0ταυείο» του ΕΤΕΑΝ
Ολοκληρώθηκε η φάση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη
δημιουργία του ταμείου των 916 εκατ. ευοί. Έντεκα οι
ενδιαφερόμενοι συνεπενδυτές. Η μορφή των δανείων για
τις ΜμΕ. Ατοκο το 40% του δανείου που θα λαμβάνουν.
Πανγαία:
Από τηση δύο
διατήρητέων στο
Το ενδιαιρέρον 11 χρηματοπιστοτιχον οργανισμοί) ν ποοσέλ| 1στορικό κέντρο
1 του ΕθνΙΧού Ταμείου Επιχειρη!
ματικότETEAN) για τη δημιουργία του χρημαηνας
της Αθ
ητας και Ανάπτυξης (
τοδοτιχου εργαλείου που θα φέρει τον τίτλο «Επιχειρηματι
κή χρηματοδότηση».
Την απόκτηση δύο διατηρητεων αχινητων πο
ται στο ιστοοιχο εντοο της
Αθήνας αναχοίνωσε η Εθνική ΙΙανγαία ΑΕΕΑΠ
Στόχος του νέου προγράμματος που θα προχύψει από τη
συνεπένδυση τραπεζών και ΕΤΕΑΝ, (40% έναντι 60%)
ειναι η χρηματοοοτηση τον μιχο)μεσαιων επιχειρησε(ον με
κατανοητο το εγχεισημα
Όπως αναχοίνωσε η εται!εια, το προτο ακινητο, το
οποιο εχει εμπορικες xenσης (καταστήματα), συνολικής επι4άνειας 1.608 τ.μ.
περίπου, βρίσκεται στη
καθαρής εξόδου
εια χαμηλού επιτο
Οπόλε(ng 66-68 και Καπνιnu)έας 5, στο Μοναστηρά
Μίχαλος: Η Ελλάδα
εφαρμοσε ολες τις επωουνες | | σιμότηταςετικής δεύτερο
, σε σημείο υψηλής προβολής και εμπορικότητας
Σαοπό, θεαρεί πιος είνα, να επιχειρήσει η n,βέρνηση
Τσίπρα την «καθαρη» έξοδο στις αγορές χαος άλλη βοηθεια
Ο Τρόεδοος του οικονομικού ινστιτούτου του Μονάχου Ifo
Κλεμεν Φουέστ uUWVTac στα ΝΕΑ.
αΜνητο με χρησεις καταστηματος και κατοικιας,
συνολικής επι4άνειας 706
τ.μ. περίπου βρίσκεται στη
συμβολη των 0 )ων A001
Ή Ελλάδα εφάρμοσε όλες
πτυξη". Αυτό δήλιοσε ο πρόε
Κεντρι
Οτως σημειώνει: «Η Ελλάδα θελει να επανακτήσει την αυτονομία της. Και αυτα ούσιος είνα. χάτοιος ,του ουκονομιχά
στηρίζεται στα δικά του πόδι. Ιανου ένα σημαντικό βήμα σε
υθμίσεις και αν μη τι άλλο
Επιμελητηρίο)ν και του
υποοιχού και Βιο
τα οφέλη που αναλογούν κού Επιμελητηρίου Αθήνας
στον ελληνικό λαό. Ουσια- Κωνσταντίνος Μίχαλος,
χατεύθυνση. Κατά πόσο θα επιτύχει είναι πολύ
Το τίμημα για την αποκτηση των ακινήτων ανήλθε
δύσκολο να TQ0βλεφθεί.
στι 21
χρέους, λοιπόν, και βέβαια
συνέχιση τον προσπαθειών
για να πετύχουμε συμφωνία
για χαμηλότερα πρωτογενή
πλεονάσματα, που θα πρέπει
να κατευθυνθούν στην ανο
ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τις
σκέψεις αλλά και τις προσδοκίες του επιχειρηματικού
κόσμου από το Eurogroup
της 21ης Ιουνίου
οποια θα βρίσκοντα
Bu εξαρτηθεί από την κατάσταση στην
ou crrogéc. Αυτή τη στιγμή έχουμε εντεινόμενη νευρικότητα
στην Ευοώπή, όχι εξαιτίας της Ελλάδας, αλλά εΕουτας της