Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στον εξωδικαστικό χρέη άνω των 50.000 σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5251 Παρασκευή 22.06.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ίτσης
της ΕΕ
κατατάσσονται
Η Ελλάδα ξαναγίνεται
ένας δημοφιλής
επενδυτικός προορισμός
Οικλάδο «πρωταθλητές»
οι Έλληνες
ο 2017 η πραγματική χατα
αλήν κατανάλωση στην Ελλάδα
στο 77% του χουνοτιχο
Φορολογικές δηλώσεις:
ενω το μεσο κατα
εφαλήν Ακαθάριστο ΕΤΧώριο
στο ()
του μέσου κοινοτικού,
εία τη
παϊκής Στατιστική
σήμερα
ι ως χατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών από
τους πολίτες. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Eurostat για το 2017
η πραγματική κατά κεφαλήν
Χαταναλωση εΚΛε4ρασμενη σε
μονάδες αγοραστικής δύναμης
(PPS) κυμάνθηκε στις χώρες της
ΕΕ από 55% σε 130% του ευρωέσου
κεφαλήν ΑΕΠ στα κράτη-μέλη
της ΕΕ κυμάνθηκε από 49% ως
253% του ευρωπαϊκού μέσου
ηναιος.
Στην Αθήνα
αντιπροσωπεια της
Επιτροπής
Οικονομικά)ν και
Νομισματικών Υποθ
εσεων του Ευρωκοι
Δεύτερη περίοδος
εκτοκιομον κοινου
Η Μυτιληναίος ΜΥΤΙΛ δο Εχτοχισμού ανέρχεται
+1,73% ανακοίνωσε πως,
συμφονα με τους ορους του
από 27.06.2017 Κοινού Ομοστο ποσό των 4.701.666,67
15.67-2222222 ευρώ ανά
ομολογία, το οποίο έχει υποτο 1
ιακού Δανείου, η ημε οουηνία προσδιορισμού (Record
Date) τον διχαιούχων τόκου
του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο
Εχτοχισμού
λογισθεί με επιτόχιο 3,10%
ετησίως (προ φόρων), και
αντιστοιχεί σε 300.000 ομοε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς και
το διοικητη της ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κων
οισμα 27.12.2017 έως 27.06.2018 υπό διαπραγμάτευση στην σταντινος Κόλλιας ζητησε τη λειτουργια της ηλεκτρο
είναι η Τριτη 26η Ιουνίου οργανωμένη αγορά του νικης εφαρμογής των φορολογικων δηλώσεων μέχρι
Αντιτρο
τεία της Επιτο της
από λογίες που τελούν σημερα
οικονομιχαν 20
ΤΙχών Υποθεσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηοΤην Ελλάδα,
ncu 26 Ιουνίου 2018. Ηατοστο.! Διευχρινίζεται ότι, από τη
λή των ευρωβουλευτών στην Δευτέρα 25η Ιουνίου 2018
τις 27 Ιουλίου
επίσκεψη! 2018
στις 25
Η παράταση μέχρι τις 27 Ιουλίου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, και εδράζεται στο
γεγονός ότι η εφαρμογή του
TAXISNET για την υποβολή
ταν δηλωσεων άνοιξε και λειτουργεί με συνεχή προβληματα
σχετιχά με τη συμπλήροση του
στοιχεία ταν βεβαια)σεων αποδοχών, τις τεχνικές δυσλειτουργίες του συστήματος με μεγά
λες καθυστερήσεις στην
καταχαρηση τον δηλάσεων, με
αποτέλεσμα οι λογιστές-wooτεχνικοί να αδυνατούν να αντα
πεξέλθουν στις υποχρεώσεις
Η χαταβολή τον οφειλόμε
νων τόχων προς τους διχαιουχους των ομο/ογιων (εΤε
LVCLL
ιρεία
πραγματοποιηθεί
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΉΡΙΟ
Α.Ε. (ATHEXCSD) την νέου εντύπου Ε3, την προ- των πελατών τους.
Αθηνών
παχού Κοινοβουλίου να ασκή-|διαπραγματεύσιμες
μέσω της
σει τον ποβλεπόμενο κοινο-| Χρηματιστήριο
α 4ορά
δημοσιονομικής συνδρομής ncu
Βουλευτικό έλεγχο όσον χίοις το διχαίωμα εισπραξης
την εοραρμογή κου ολοκ-Ι του 2ου τοκομεριδίου
ΤΙΤΛΩΝ
των προγραμμάτων
τάρτη 27η Ιουνίου
λανθασμένα
προσαρμογής της ελληνικής
νων τόχων για την 2η Περί