Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27069
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
11τωση των
εΥΥενραμμενων
ανέρΥων στον
ΟΑΕΔ τον Μάιο
Δ. Τζανακόπουλος: «Χωρίς νέα
μετρα η μεταμνημονιακη
ΕΧατά 50.916
2018, σε σύγχυση με τον Απου
φωνα με τα στοιχεια που οημοσιευσε 0
O!γανισμός Απασχόλησης EQγατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
την συνεδρίασ
!!έμπτη, γιατί σε αυτή θα επικυρω
Αναλυτικότερα, το σύνολο των εγγε
γράμμενων ανέργων, με κριτηριο την ανα
(αναζητούντων εργασί
ου ελληνικού προγράμματος
Η Ελλάδα βγαίνει oQ1στικά από
Handelsblatt
Ox, Τζαναχάτουλος ανέφερε ότι «η Ελλάδα αφήνει πίσω της μία σκληρή περίοδο,
συνκηιση των
εταίρων να το
ennnviKO Χρέος
πέρα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
τουχρεουςχα. τον
ραχολούθησης της ελληνικής ουκονομίας, για
την ουσικήέρδο) τηςχώρας ατότη μνημο«Οι υπουργοί ΟΙΧΟ
00ζώνης διατραγματε νονται για το μ
Καμία δέομευση για νέα μέτρα
Η λειτουργία του μηχανισμού παρακοχαμια απολυτως οεσμευση γι
τρα, δήλωσε υπουργός Επιχ°ατείας και
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης
λον της Ελλάδας. Η συγκυρία πλέον έχει
λούθησης είναι γνωστή, ήδη, από τις περιπτώσεις
μηχανισμός πα!αχολούθησης της
των χωρών της Ενοούώνης που βρέ
θηκαν σε πράγραμμα» σημείωσε ο
ENDA 3
Στις 125.000 ευρω το όριο για ρύθμιση οφειλων προς τα
landelblatt. «Στις 20 Αυγού
το τρίτο και τελευταιο ευ!ωπαικο
Ελλάδα. Επειτα η ελληνική κυβέρνηση
νειακές της ανάγκες πωλώντας ομόλογα
Ελλάδαμμαδανει ελλην θεια βέρνηση
ασφαηιστικα ταμεια
α καλυπτει χαι παλί αυτονομα
σίας, Εφη Αχτσιόγλου χαι τον υφυπου'Q
76 Κοινωνιχής Ασφάλισης, Αναστάσιο
11 ετρόπουλο, απόφαση με την οποία διευ
τα ευεργετήματα για όσους οφειλέτες ε
νταχθούν στη ρύθμιση έχουν, ως εξής:
της οεσμευσης», σημειώνει η
όθεσμης
να αποπ
έως και 1 20 δόσε
Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό
προς τα ασφαλιστικά Ταμεία σε έως καί
120 δόσεις
Αν ανονται οι
ασφαλιστικής ενημερότητας
Αναστέλλεται η λήψη α
ναγκαστιχον μέτρων και η
Διαγράφονται οι προσαυξήσεις χαι οι
απειηες των
εκπρόθεσμης κατα
κε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
, η οποία δημοσιε
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ί.
Το τέλος της
κρίση
«Βλέπουν»
σχυαν μέχρι σήμερα για τη ρύθμιση οφει
λον, ύψους έως 50.000 ε
νται και για ρύθμιση οφειλών έως 125.000
York Times νια την Ελλάδα
κη εφημερίδα.
ος απο τις ουνατοτητες μιας νεας γε
νιάς βιολογικών όπλων, συγκεχρμένα
τηρίων που αποτελούν προϊό
οιμάζεται να εξέλθει
υσκολες οικονομι
υρώ (για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτω
Η Ελλάδα
Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης σημειώνουν
ικανοτητα π.χ. αυτοαπασχο^ουμε
απο μ
ια απο τις πιο
νους, δικηγόρους, αγρότες)
ματοδοτούν την φαιν
100 ποιεί σε σχε
Καθορίζονται οι όροι και οι προϋπ
της χώρας, υπάρχουν νέα προβλήματα που
θέσεις για ρύθμιση οφειλών και άνω των
125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα χωρίς
πτώχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχοΕθνιχη Αχαδημια Επιστημών των
ότι δεν θα αποτελέσει ποτέ πρόβλημα για
της η
York Times. Οι αξιωματούχοι της ΕΕ αναμένεται να παρουσιασο
ρετανία προχωράειστην αποχώρησή της
από την ΕΕ, οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει ε
μάσθηκε μετά από αίτημα του αμερικανι
κού υπουργείου Αμυνας, επισημα
οι προοπτικές
νονται συνεχώς χειρότερες για τρεις λό
πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα π.χ. εμπόρους, νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες)
η δυνατότητα ρύθμισης και για τις οφειλές
θήσουν τη χ!εωμένη χώ!α να σταθεί στα
πόδια της μόλις βγει από το τρίτο πρό
γ!αμμα διάσωσης τον Αυγουστο. Εξα
σφάλισαν την αναβίωση της Ελλάδας
χαι προχωρούν στον τερματισμό του ελ
μένες χρηματοπιστωτικές αγορές αρχίζουν και πάλι να στοχεύουν στις πιο αδύ
πιστήμονες μπορούν πλέον να
δημιουργήσουν συνθετικούς επικίνδυνους
ηνικου προγ!αμματος διασωσης, ως
συμβολικό τέλος μιας καταστροφικής οι
κονομικής κρίσης», τονίζει η αμε!ϊκανι
ός, μπορούν να κάν
ει η εφημερίδα.
Η ευρωζώνη σίγουρα δε
αντί της 31-12-2016, που ίσχυε, μέχρι σήνατη φορά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα