Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3778o • ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €
ΣΤΟ ΔΗΜαΡΧΕΙΟ
αΜαΡΟΥΣΙΟΥ

Δωρεάν
προληπτικός
ιατρικός έλεγχος
>> ΣΕΛ. 12

ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ αΛΣΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Μεγάλη συναυλία
αλληλεγγύης

Η Π.Ε.Δ.Α. ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝΟ

Σκουπιδια

από... χρυσάφι

Μ
>> ΣΕΛ. 2

Πυλώνας ενίσχυσης
και των τοπικών
οικονομιών
Οι ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης
του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα

ε ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Αττικής, ζητείται η άμεση ανάκληση των πρόσφατων αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για τη νέα, προσωρινή, αυξημένη τιμή των
απορριμμάτων ανά τόνο με
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2018.
Οι αποφάσεις των δύο οργάνων
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ελήφθησαν κατά
πλειοψηφία, προβλέπουν αύ-

ΦΩΤΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Μουσικός
Περίπατος στο
κέντρο
της πόλης
>> ΣΕΛ. 14

>>ΣΕΛ. 9

ξηση μεγέθους 11,36% επί της
προσωρινής τιμής της εισφοράς
των Δήμων Αττικής προς τον
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με συνέπεια, η νέα τιμή από τα 45 ευρώ που ήταν να
διαμορφωθεί στα 49 ευρώ ανά
τόνο απορριμμάτων.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. εκτιμά ότι
«στις δύσκολες συγκυρίες που
βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες,
μια επιβάρυνση και μάλιστα αυτού του μεγέθους θα αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τις
οικονομικές δυνατότητες των
πολιτών αφού θα υποχρεώσει
τους Δήμους να αυξήσουν τα
τέλη καθαριότητας.»

«ανακυκλώνουμε
γιατί μετράει»
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο μαθητικός διαγωνισμός για τα
δημόσια σχολεία του Δήμου Βριλησσίων, με στόχο την ευαισθητοποίηση και
επιβράβευση της Σχολικής Κοινότητας σε θέματα ανακύκλωσης.

Εργασίες συντήρησης –
επισκευής των συστημάτων
θέρμανσης – κλιματισμού
Στα κτίρια του Δήμου Μεταμόρφωσης - Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

>>ΣΕΛ. 3-8

>>ΣΕΛIΔΑ 14

>>ΣΕΛ.12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα